Download Compass 4000 Essential English Words 2nd Edition (6 Levels)

Sách điện tử online 4000 Essential English Words (iTools online dành cho gói thành viên)

 

Download Compass 4000 Essential English Words 2nd Edition (6 Levels)

Level 1
4000 Essential English Words 2Ed 1 Answer Key.pdf
4000 Essential English Words 2Ed 1 Audio.zip
4000 Essential English Words 2Ed 1 Resources.zip
4000 Essential English Words 2Ed 1 Tests.zip
4000 Essential English Words 2Ed 1.pdf

Level 2
4000 Essential English Words 2Ed 2 Answer Key.pdf
4000 Essential English Words 2Ed 2 Audio.zip
4000 Essential English Words 2Ed 2 Resources.zip
4000 Essential English Words 2Ed 2 Tests.zip
4000 Essential English Words 2Ed 2.pdf

Level 3
4000 Essential English Words 2Ed 3 Answer Key.pdf
4000 Essential English Words 2Ed 3 Audio.zip
4000 Essential English Words 2Ed 3 Resources.zip
4000 Essential English Words 2Ed 3 Tests.zip
4000 Essential English Words 2Ed 3.pdf

Level 4
4000 Essential English Words 2Ed 4 Answer Key.pdf
4000 Essential English Words 2Ed 4 Audio.zip
4000 Essential English Words 2Ed 4 Resources.zip
4000 Essential English Words 2Ed 4 Tests.zip
4000 Essential English Words 2Ed 4.pdf

Level 5
4000 Essential English Words 2Ed 5 Answer Key.pdf
4000 Essential English Words 2Ed 5 Audio.zip
4000 Essential English Words 2Ed 5 Resources.zip
4000 Essential English Words 2Ed 5 Tests.zip
4000 Essential English Words 2Ed 5.pdf

Level 6
4000 Essential English Words 2Ed 6 Answer Key.pdf
4000 Essential English Words 2Ed 6 Audio.zip
4000 Essential English Words 2Ed 6 Resources.zip
4000 Essential English Words 2Ed 6 Tests.zip
4000 Essential English Words 2Ed 6.pdf

4000 list

 

Get 4000 Essential English Words (Pdf, Resources): $8 for one level; $30 for all 6 levels

After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

  Payment by cryptocurrency (USDT)

  Payment with USDT and file receipt (Click here)

  We accept USDT payments through the TRX Tron network (TRC20).

  The wallet address is:

  TRc6y3dADrs3E2VPrUDzv12VkJU7W9vTrP

  The wallet address

  After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

    

   ✅ Sample pdf file 4000 Essential English Words 1.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file 4000 Essential English Words 2.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file 4000 Essential English Words 3.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file 4000 Essential English Words 4.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file 4000 Essential English Words 5.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file 4000 Essential English Words 6.pdf: Click here

   (Download the document to view it in the highest quality)

    

    Package for lifetime access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 555 USD.

    PayPal $555

    ๏ You will have lifetime, unlimited access.

    ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

    ๏ We still continuously update resources daily.

    ๏ Register today at the best price.

    ๏ Contact us for more details (email: [email protected])

    ===============

    Gói tải toàn bộ tài nguyên trên website của chúng tôi trọn đời: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... chỉ với 6990k.

    ๏ Bạn có quyền tải file trọn đời, không giới hạn.

    ๏ Bạn được sử dụng iTools online trên website trọn đời.

    ๏ Chúng tôi vẫn tiếp tục mua tài liệu mới thường xuyên, bạn được quyền tải tất cả tài liệu mới này.

    ๏ Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết (email, zalo, messenger, telegram...)

     

    Nhận 4000 Essential English Words (Pdf, Resources): 100k / level; 300k / all 6 levels

    Thanh toán tại đây

    Thanh toán và nhận file (click here)

    Thông tin tài khoản:

    Duong Trung Dinh 
    37499167
    Ngân hàng ACB
    Nội dung chuyển khoản: email của bạn

    QR Pay:

    QR Dinh ACB

    Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

     Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

     ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

     ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

     ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

     ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

      

     Compass 4000 Essential English Words Second Edition Pdf Resources

      

      

     Tổng quan về “4000 Essential English Words” của Compass Publishing

     ✅ Bộ giáo trình: 4000 Essential English Words Second Edition
     ✅ Tác giả: Paul Nation
     ✅ Nhà xuất bản: Compass Publishing
     ✅ Levels: A2, B1, B2, C1
     ✅ Ngôn ngữ: International English
     ✅ Kỹ năng: Vocabulary
     ✅ Dành cho: Secondary, Junior High School, High School, Adult, Young Adult, Higher Education
     ✅ Năm xuất bản: 2018

     Đặc điểm chung:

     Định nghĩa rõ ràng: Các từ mục tiêu đều có định nghĩa và ví dụ dễ hiểu.

     Hoạt động củng cố: Nhiều hoạt động nhằm củng cố từ vựng đã học.

     Phát triển từ vựng tuần tự: Phát triển từ vựng theo cấp độ từ dễ đến khó.

     Đoạn văn đọc hiểu: Các đoạn văn sử dụng từ mục tiêu để tăng cường kỹ năng đọc hiểu.

     Hình ảnh minh họa hấp dẫn: Hình ảnh minh họa giúp người học ghi nhớ từ vựng dễ dàng hơn.

      

     4000 Essential English Words 2e 1 (2nd Edition)

     • Trình độ mục tiêu: Trung cấp
     • FK Level: 5.02
     • CEFR Level: A2

     4000 Essential English Words 2e 2 (2nd Edition)

     • Trình độ mục tiêu: Trung cấp cao
     • FK Level: 6.0
     • CEFR Level: A2

     4000 Essential English Words 2e 3 (2nd Edition)

     • Trình độ mục tiêu: Trung cấp cao
     • FK Level: 7.04
     • CEFR Level: B1

     4000 Essential English Words 2e 4 (2nd Edition)

     • Trình độ mục tiêu: Tiền nâng cao
     • FK Level: 8.0
     • CEFR Level: B2

     4000 Essential English Words 2e 5 (2nd Edition)

     • Trình độ mục tiêu: Nâng cao
     • FK Level: 8.0
     • CEFR Level: B2

     4000 Essential English Words 2e 6 (2nd Edition)

     • Trình độ mục tiêu: Nâng cao cao cấp
     • FK Level: 8.0
     • CEFR Level: C1

      

     4000 Essential English Words Second Edition 1

      

     Những Ai Phù Hợp Với “4000 Essential English Words”

     Bộ sách “4000 Essential English Words” của Paul Nation phù hợp với nhiều đối tượng học tiếng Anh, được thiết kế theo các cấp độ khác nhau để đáp ứng nhu cầu học từ vựng của từng đối tượng. Dưới đây là phân loại cụ thể:

     Người học trình độ trung cấp:

     • Sách 1: Phù hợp với người học ở trình độ trung cấp, có kiến thức cơ bản về tiếng Anh và muốn mở rộng vốn từ vựng.
     • CEFR Level: A2
     • FK Level: 5.02

     Người học trình độ trung cấp cao:

     • Sách 2: Dành cho người học đang từ trình độ trung cấp tiến lên trung cấp cao.
     • CEFR Level: A2
     • FK Level: 6.0
     • Sách 3: Phù hợp với người học đã ở trình độ trung cấp cao và chuẩn bị tiến lên trình độ cao hơn.
     • CEFR Level: B1
     • FK Level: 7.04

     Người học trình độ tiền nâng cao:

     • Sách 4: Dành cho người học đang tiến gần đến trình độ nâng cao, cần củng cố từ vựng để đối phó với các nhiệm vụ ngôn ngữ phức tạp hơn.
     • CEFR Level: B2
     • FK Level: 8.0

     Người học trình độ nâng cao:

     • Sách 5: Dành cho người học ở trình độ nâng cao, muốn tinh chỉnh và mở rộng vốn từ vựng để đạt độ trôi chảy cao hơn.
     • CEFR Level: B2
     • FK Level: 8.0

     Người học trình độ nâng cao cao cấp:

     • Sách 6: Phù hợp với người học ở trình độ nâng cao cao cấp, chuẩn bị cho trình độ tiếng Anh gần như bản ngữ, bao gồm cả bối cảnh học thuật và chuyên nghiệp.
     • CEFR Level: C1
     • FK Level: 8.0

     Đối Tượng Tổng Quát

     Học sinh và sinh viên: Học sinh cấp 2, cấp 3, và sinh viên đại học cần nâng cao vốn từ vựng để đạt thành tích học tập tốt hơn.

     Người lớn học tiếng Anh: Người lớn học tiếng Anh vì mục đích cá nhân, chuyên nghiệp hoặc học thuật.

     Người tự học: Những người tự học tiếng Anh muốn có phương pháp học từ vựng có cấu trúc.

     Giáo viên tiếng Anh: Giáo viên cần tài liệu phong phú để hỗ trợ việc phát triển từ vựng cho học sinh.

     Bằng cách lựa chọn sách phù hợp với trình độ hiện tại của mình, người học có thể tận dụng tối đa các lợi ích của bộ sách “4000 Essential English Words” để phát triển vốn từ vựng tiếng Anh một cách hiệu quả.

      

     4000 Essential English Words Second Edition 2

      

     Những Lợi Ích Khi Học “4000 Essential English Words”

     Học bộ sách “4000 Essential English Words 2nd Edition” của Paul Nation mang lại nhiều lợi ích cho người học tiếng Anh, giúp nâng cao vốn từ vựng và cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ khác. Dưới đây là những lợi ích chính:

     Phát triển từ vựng toàn diện: Hệ thống phát triển từ vựng tuần tự từ cơ bản đến nâng cao, giúp người học mở rộng vốn từ một cách có tổ chức và hiệu quả.

     Định nghĩa và ví dụ rõ ràng: Các từ vựng đều có định nghĩa dễ hiểu và ví dụ minh họa, giúp người học nắm bắt nghĩa của từ một cách chính xác và nhanh chóng.

     Hoạt động củng cố từ vựng: Bộ sách cung cấp nhiều hoạt động luyện tập đa dạng, giúp củng cố và khắc sâu từ vựng vào trí nhớ của người học.

     Đoạn văn đọc hiểu thực tế: Các đoạn văn sử dụng từ vựng mục tiêu, giúp người học hiểu cách sử dụng từ trong ngữ cảnh thực tế, nâng cao kỹ năng đọc hiểu và ứng dụng từ vựng.

     Hình ảnh minh họa hấp dẫn: Hình ảnh minh họa sinh động giúp người học dễ dàng ghi nhớ và liên kết từ vựng với hình ảnh, tăng cường hiệu quả học tập.

     Phát triển kỹ năng ngôn ngữ tổng thể: Ngoài từ vựng, bộ sách còn giúp cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ khác như đọc, viết, nghe và nói thông qua các bài tập và hoạt động đa dạng.

     Phù hợp với nhiều đối tượng học: Bộ sách được thiết kế cho nhiều trình độ khác nhau, từ trung cấp đến nâng cao cao cấp, phù hợp với học sinh, sinh viên, người lớn tự học và giáo viên tiếng Anh.

     Tăng cường tự tin khi sử dụng tiếng Anh: Khi vốn từ vựng được mở rộng, người học sẽ tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, học tập và làm việc.

     Công cụ hữu ích cho giáo viên: Giáo viên có thể sử dụng bộ sách như một công cụ hỗ trợ giảng dạy hiệu quả, giúp học sinh phát triển từ vựng và kỹ năng ngôn ngữ một cách toàn diện.

     Ứng dụng linh hoạt trong nhiều ngữ cảnh: Từ vựng trong bộ sách bao gồm nhiều lĩnh vực và chủ đề khác nhau, giúp người học có thể ứng dụng linh hoạt trong nhiều tình huống giao tiếp.

     Với những lợi ích trên, “4000 Essential English Words” là một bộ tài liệu quý giá giúp người học nâng cao vốn từ vựng và phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh.

      

     4000 Essential English Words Second Edition 3

      

     Cách Dạy và Học “4000 Essential English Words Second Edition” Hiệu Quả

     Đối Với Giáo Viên

     Giới Thiệu Từ Vựng Trong Ngữ Cảnh: Bắt đầu bằng cách đọc các đoạn văn sử dụng từ vựng mục tiêu để học sinh thấy cách dùng từ trong ngữ cảnh thực tế.

     Sử Dụng Hình Ảnh Minh Họa: Tận dụng các hình ảnh minh họa trong sách để giúp học sinh liên tưởng và ghi nhớ từ vựng dễ dàng hơn.

     Khuyến Khích Học Tập Chủ Động: Khuyến khích học sinh sử dụng từ vựng mới trong các câu, đoạn văn, hoặc cuộc hội thoại để rèn luyện khả năng ứng dụng.

     Tổ Chức Trò Chơi và Hoạt Động: Sử dụng các trò chơi từ vựng như ô chữ, tìm từ, và ghép cặp để làm cho việc học trở nên thú vị và tương tác.

     Kiểm Tra Thường Xuyên: Thực hiện các bài kiểm tra ngắn và quiz để đánh giá tiến bộ của học sinh và củng cố từ vựng đã học.

     Hoạt Động Nhóm và Thảo Luận: Tạo các hoạt động nhóm và thảo luận để học sinh có cơ hội sử dụng từ vựng trong giao tiếp và học hỏi lẫn nhau.

     Phản Hồi Cá Nhân: Cung cấp phản hồi cá nhân cho học sinh về tiến độ học tập và những điểm cần cải thiện.

     Học Tập Đa Giác Quan: Sử dụng các bản ghi âm từ vựng và câu mẫu để hỗ trợ học sinh nghe và luyện phát âm.

     4000 Essential English Words Second Edition 4

     Đối Với Học Sinh

     Luyện Tập Hàng Ngày: Dành thời gian hàng ngày để học và luyện tập từ vựng mới. Sự lặp lại là chìa khóa để ghi nhớ lâu dài.

     Sử Dụng Thẻ Ghi Nhớ: Tạo thẻ ghi nhớ với từ vựng ở một mặt và định nghĩa hoặc câu ví dụ ở mặt kia để học và ôn tập.

     Học Tập Chủ Động: Đọc các đoạn văn và làm bài tập trong sách một cách tích cực, cố gắng hiểu và sử dụng từng từ vựng.

     Ứng Dụng Thực Tế: Sử dụng từ vựng mới trong giao tiếp hàng ngày, viết bài, và các hoạt động khác để rèn luyện khả năng ứng dụng.

     Học Cùng Bạn Bè: Học cùng bạn bè hoặc đối tác ngôn ngữ, kiểm tra nhau về từ vựng và ý nghĩa của chúng.

     Ghi Âm và Nghe Lại: Ghi âm bản thân khi đọc từ vựng và câu mẫu, sau đó nghe lại để cải thiện kỹ năng nghe và phát âm.

     Sử Dụng Công Nghệ: Sử dụng các ứng dụng và tài nguyên trực tuyến để luyện tập thêm và tương tác với từ vựng một cách đa dạng.

     Ôn Tập Thường Xuyên: Ôn tập từ vựng đã học vào cuối tuần để đảm bảo rằng không bị quên.

     Bằng cách kết hợp các phương pháp này, cả giáo viên và học sinh có thể tối ưu hóa việc dạy và học từ vựng từ bộ sách “4000 Essential English Words Second Edition“, giúp nâng cao hiệu quả học tập và khả năng sử dụng tiếng Anh.

     4000 Essential English Words Second Edition 5

      

     Những Bộ Sách Tương Tự Như Bộ “4000 Essential English Words”

     Dưới đây là một số bộ sách tương tự giúp người học mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh một cách hiệu quả:

     “Word Power Made Easy” của Norman Lewis

     • Mô tả: Bộ sách toàn diện giúp xây dựng từ vựng thông qua việc học gốc từ, các bài tập và kiểm tra.
     • Đối tượng: Tất cả các trình độ, đặc biệt hữu ích cho người học từ trung cấp đến nâng cao.

     “English Vocabulary in Use” Series của Michael McCarthy và Felicity O’Dell

     • Mô tả: Bộ sách này được tổ chức theo cấp độ (Sơ cấp, Tiền trung cấp, Trung cấp, Trung cấp cao, Nâng cao) với các giải thích rõ ràng, bài tập và ví dụ sử dụng.
     • Đối tượng: Tất cả các trình độ, từ sơ cấp đến nâng cao.

     “Vocabulary Workshop” Series của Jerome Shostak

     • Mô tả: Bộ sách cung cấp phương pháp học từ vựng có cấu trúc, bao gồm các bài tập và kiểm tra.
     • Đối tượng: Học sinh trung học và các trình độ tương ứng.

     “Building a Better Vocabulary” của Kevin Flanigan

     • Mô tả: Tập trung vào các gia đình từ và học từ trong ngữ cảnh để tăng cường khả năng nhớ từ.
     • Đối tượng: Người học từ trung cấp đến nâng cao.

     “Merriam-Webster’s Vocabulary Builder”

     • Mô tả: Bao gồm hàng ngàn từ vựng, cung cấp định nghĩa, câu ví dụ và bài tập.
     • Đối tượng: Học sinh trung học đến người học trưởng thành, phù hợp với trình độ trung cấp đến nâng cao.

     “The Oxford Picture Dictionary” của Jayme Adelson-Goldstein và Norma Shapiro

     • Mô tả: Sử dụng hình ảnh để dạy từ vựng trong ngữ cảnh, tổ chức theo chủ đề.
     • Đối tượng: Người học từ sơ cấp đến trung cấp.

     “Academic Vocabulary in Use” của Michael McCarthy và Felicity O’Dell

     • Mô tả: Tập trung vào từ vựng cần thiết cho mục đích học thuật, với các giải thích và bài tập.
     • Đối tượng: Người học trung cấp cao đến nâng cao, đặc biệt hữu ích cho sinh viên chuẩn bị cho giáo dục đại học.

     “Barron’s 1100 Words You Need to Know” của Murray Bromberg và Melvin Gordon

     • Mô tả: Các bài tập và kiểm tra hàng tuần giúp người học nắm vững các từ vựng cần thiết.
     • Đối tượng: Người học trung cấp đến nâng cao.

     “The Elements of Style” của William Strunk Jr. và E.B. White

     • Mô tả: Mặc dù chủ yếu là một hướng dẫn viết, nó cũng bao gồm các lời khuyên về từ vựng và cách sử dụng.
     • Đối tượng: Người học trung cấp đến nâng cao.

     “Fluent English: Perfect Natural Speech, Sharpen Your Grammar, Master Idioms, Speak Fluently” của Barbara Raifsnider

     • Mô tả: Tập trung vào từ vựng và thành ngữ nâng cao, nhằm giúp người học đạt được sự trôi chảy.
     • Đối tượng: Người học nâng cao.

     Những bộ sách này cung cấp nhiều phương pháp học từ vựng khác nhau, từ học gốc từ và ngữ cảnh sử dụng đến sử dụng hình ảnh và các bài tập tương tác. Tùy thuộc vào trình độ hiện tại và mục tiêu học tập của người học, bất kỳ bộ sách nào trong số này đều có thể là sự thay thế hiệu quả cho bộ “4000 Essential English Words”.

      

     Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


     This will close in 35 seconds