Sách điện tử Tiếng Anh Friend Plus 6789

 

Sách điện tử Tiếng Anh Friend Plus 6, 7, 8, 9

 

Download Ebook Tiếng Anh Friend Plus pdf Audio Ebook

Tiếng Anh 6 Friends Plus – Student Book Audio.zip
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Workbook Audio.zip
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons).zip
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Bài kiểm tra nâng cao.zip
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Bài tập bổ sung (Extra Worksheets).zip
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Bảng từ vựng (Wordmap).zip
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Đề kiểm tra tham khảo (Sample Tests).zip
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Đề ôn tập định kì.zip
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Student Book.pdf
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Teacher’s Guide.pdf
Tiếng Anh 6 Friends Plus – Workbook.pdf

Tiếng Anh 7 Friends Plus – Student Book Audio.zip
Tiếng Anh 7 Friends Plus – Workbook Audio.zip
Tiếng Anh 7 Friends Plus – Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons).zip
Tiếng Anh 7 Friends Plus – Bài tập bổ sung (Extra Worksheets).zip
Tiếng Anh 7 Friends Plus – Bảng từ vựng (Wordmap).zip
Tiếng Anh 7 Friends Plus – Bộ đề kiểm tra nâng cao.zip
Tiếng Anh 7 Friends Plus – Đề kiểm tra thường xuyên.zip
Tiếng Anh 7 Friends Plus – Đề ôn tập định kì.zip
Tiếng Anh 7 Friends Plus – Student Book.pdf
Tiếng Anh 7 Friends Plus – Teacher’s Guide.pdf

Tiếng Anh 8 Friends Plus – Student Book Audio.zip
Tiếng Anh 8 Friends Plus – Workbook Audio.zip
Tiếng Anh 8 Friends Plus – Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons).zip
Tiếng Anh 8 Friends Plus – Bài kiểm tra tham khảo.rar.rar
Tiếng Anh 8 Friends Plus – Bộ đề kiểm tra nâng cao.zip
Tiếng Anh 8 Friends Plus – Student Book.pdf
Tiếng Anh 8 Friends Plus – Teacher’s Guide.pdf

Download Ebook tieng Anh Friend Plus pdf Audio Ebook

 

Nhận Friends Plus (pdf audio), Giá 100k / level; 200k / all levels.

Thanh toán tại đây

Thanh toán và nhận file (click here)

Thông tin tài khoản:

Duong Trung Dung 
218008929
Ngân hàng ACB
Nội dung chuyển khoản: email của bạn

QR Pay:

QR ACB 1

Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

    We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

    If you have any questions, please contact us via Telegram, Messenger, Zalo or Email.

    Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)