Download NGL Reach Higher (6 Levels) Pdf Presentation Tool 2020

Download NGL Reach Higher (6 Levels) Pdf Resources 2020

Level 1
Reach Higher 1A Audio.zip
Reach Higher 1A Practice Book Key.pdf
Reach Higher 1A Practice Book.pdf
Reach Higher 1A Resources.zip
Reach Higher 1A Student Book.pdf
Reach Higher 1A Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 1A Video.zip
Reach Higher 1B Audio.zip
Reach Higher 1B Practice Book Key.pdf
Reach Higher 1B Practice Book.pdf
Reach Higher 1B Resources.zip
Reach Higher 1B Student Book.pdf
Reach Higher 1B Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 1B Video.zip

Level 2
Reach Higher 2A Audio.zip
Reach Higher 2A Practice Book Key.pdf
Reach Higher 2A Practice Book.pdf
Reach Higher 2A Resources.zip
Reach Higher 2A Student Book.pdf
Reach Higher 2A Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 2A Video.zip
Reach Higher 2B Audio.zip
Reach Higher 2B Practice Book Key.pdf
Reach Higher 2B Practice Book.pdf
Reach Higher 2B Resources.zip
Reach Higher 2B Student Book.pdf
Reach Higher 2B Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 2B Video.zip

Level 3
Reach Higher 3A Audio.zip
Reach Higher 3A Practice Book Key.pdf
Reach Higher 3A Practice Book.pdf
Reach Higher 3A Resources.zip
Reach Higher 3A Student Book.pdf
Reach Higher 3A Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 3A Video.zip
Reach Higher 3B Audio.zip
Reach Higher 3B Practice Book Key.pdf
Reach Higher 3B Practice Book.pdf
Reach Higher 3B Resources.zip
Reach Higher 3B Student Book.pdf
Reach Higher 3B Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 3B Video.zip

Level 4
Reach Higher 4A Audio.zip
Reach Higher 4A Practice Book Key.pdf
Reach Higher 4A Practice Book.pdf
Reach Higher 4A Resources.zip
Reach Higher 4A Student Book.pdf
Reach Higher 4A Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 4A Video.zip
Reach Higher 4B Audio.zip
Reach Higher 4B Practice Book Key.pdf
Reach Higher 4B Practice Book.pdf
Reach Higher 4B Resources.zip
Reach Higher 4B Student Book.pdf
Reach Higher 4B Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 4B Video.zip

Level 5
Reach Higher 5A Audio.zip
Reach Higher 5A Practice Book Key.pdf
Reach Higher 5A Practice Book.pdf
Reach Higher 5A Resources.zip
Reach Higher 5A Student Book.pdf
Reach Higher 5A Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 5A Video.zip
Reach Higher 5B Audio.zip
Reach Higher 5B Practice Book Key.pdf
Reach Higher 5B Practice Book.pdf
Reach Higher 5B Resources.zip
Reach Higher 5B Student Book.pdf
Reach Higher 5B Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 5B Video.zip

Level 6
Reach Higher 6A Audio.zip
Reach Higher 6A Practice Book Key.pdf
Reach Higher 6A Practice Book.pdf
Reach Higher 6A Resources.zip
Reach Higher 6A Student Book.pdf
Reach Higher 6A Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 6A Video.zip
Reach Higher 6B Audio.zip
Reach Higher 6B Practice Book Key.pdf
Reach Higher 6B Practice Book.pdf
Reach Higher 6B Resources.zip
Reach Higher 6B Student Book.pdf
Reach Higher 6B Teacher’s Book.pdf
Reach Higher 6B Video.zip

RH1 RH2

 

Reach Higher Classroom Presentation Tool Demo (Offline iTools)

 

✅ Get Reach Higher Classroom Presentation Tool (Windows): $10 for one level; $30 for all 6 levels

✅ Get Reach Higher (Pdf, Resources): $10 for one level; $30 for all 6 levels

After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

  Payment by cryptocurrency (USDT)

  Payment with USDT and file receipt (Click here)

  We accept USDT payments through the TRX Tron network (TRC20).

  The wallet address is:

  TRc6y3dADrs3E2VPrUDzv12VkJU7W9vTrP

  The wallet address

  After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

    

   ✅ Sample pdf file Reach Higher 1A Student Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Reach Higher 1B Student Book.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Reach Higher 2A Student Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Reach Higher 2B Student Book.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Reach Higher 3A Student Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Reach Higher 3B Student Book.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Reach Higher 4A Student Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Reach Higher 4B Student Book.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Reach Higher 5A Student Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Reach Higher 5B Student Book.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Reach Higher 6A Student Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Reach Higher 6B Student Book.pdf: Click here

   (Download the document to view it in the highest quality)

    

    Package for lifetime access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 555 USD.

    PayPal $555

    ๏ You will have lifetime, unlimited access.

    ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

    ๏ We still continuously update resources daily.

    ๏ Register today at the best price.

    ๏ Contact us for more details (email: [email protected])

    ===============

    Gói tải toàn bộ tài nguyên trên website của chúng tôi trọn đời: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... chỉ với 6990k.

    ๏ Bạn có quyền tải file trọn đời, không giới hạn.

    ๏ Bạn được sử dụng iTools online trên website trọn đời.

    ๏ Chúng tôi vẫn tiếp tục mua tài liệu mới thường xuyên, bạn được quyền tải tất cả tài liệu mới này.

    ๏ Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết (email, zalo, messenger, telegram...)

     

    ✅ Nhận Reach Higher Classroom Presentation Tool (Windows): 100k / level; 400k / all 6 levels

    ✅ Nhận Reach Higher (Pdf, Resources): 100k / level; 300k / all 6 levels

    Thanh toán tại đây

    Thanh toán và nhận file (click here)

    Thông tin tài khoản:

    Duong Trung Dinh 
    37499167
    Ngân hàng ACB

    Nội dung chuyển khoản: email của bạn

    QR Pay:

    QR Dinh ACB

    Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

     Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

     ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

     ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

     ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

     ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

      

      

     NGL Reach Higher (6 Levels) Pdf Resources 2020

      

      

     Tổng quan về “Reach Higher”

     ✅ Bộ giáo trình: Reach Higher
     ✅ Nhà xuất bản: National Geographic Learning
     ✅ Ngôn ngữ: American English
     ✅ Levels: A1, A2, B1, B1+, B2
     ✅ Dành cho: Primary
     ✅ Năm xuất bản: 2020

     Reach Higher là một chương trình học tiếng Anh của National Geographic Learning dành cho học sinh tiểu học và trẻ nhỏ, được thiết kế để hướng dẫn học sinh học tiếng Anh, khám phá thế giới và hiểu về bản thân qua các nội dung chân thực với góc nhìn toàn cầu.

     Đặc Điểm Chính

     Đối Tượng Học Sinh:

     • Độ Tuổi: Học sinh tiểu học
     • Trình Độ: Từ cơ bản đến nâng cao
     • Giờ Học: Lên đến 15 giờ giảng dạy mỗi tuần
     • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh Mỹ

     Phát Triển Kỹ Năng Học Thuật:

     • Học sinh phát triển các kỹ năng ngôn ngữ học thuật và kiến thức nội dung cần thiết cho các môn học tại trường.

     Nội Dung Liên Môn:

     • Chương trình gồm sáu cấp độ, giới thiệu các nội dung nguyên bản về văn học, khoa học và xã hội để phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh.

     Hỗ Trợ Kỹ Năng Phonics:

     • Hỗ trợ phát triển kỹ năng âm vị học giúp học sinh hiểu rõ về các nền văn hóa khác nhau và thúc đẩy học tập độc lập.

     Công Cụ Hỗ Trợ Giáo Viên:

     • Cung cấp công cụ trình bày trong lớp học, sách giáo viên, chương trình video và nhiều tài nguyên khác trên nền tảng Spark.

     Thực Hành Trực Tuyến:

     • Các bài tập trên nền tảng Spark củng cố nội dung học tập cốt lõi, cùng với hệ thống theo dõi tiến độ học tập của học sinh.

     Đọc Phonics:

     • Sử dụng các văn bản hư cấu và phi hư cấu để củng cố âm vị học và các từ tần suất cao thông qua nội dung khoa học và xã hội.

     Tuân Thủ Các Tiêu Chuẩn Giáo Dục:

     • Hỗ trợ các chương trình giảng dạy được sử dụng rộng rãi như Common Core State Standards và WIDA.

     Reach Higher là một chương trình toàn diện giúp học sinh phát triển các kỹ năng học thuật cần thiết và tư duy toàn cầu, mang lại lợi ích lớn cho cả học sinh và giáo viên trong quá trình học tập và giảng dạy tiếng Anh.

      

     Reach Higher 1A Practice Book

      

     Những Đối Tượng Phù Hợp với “Reach Higher”

     Reach Higher được thiết kế để phục vụ cho nhiều đối tượng học sinh và giáo viên, cụ thể như sau:

     Học Sinh:

     • Học Sinh Tiểu Học: Chương trình được thiết kế đặc biệt cho học sinh ở cấp tiểu học, giúp họ bắt đầu hành trình học tiếng Anh một cách hiệu quả.
     • Học Sinh Ở Các Trình Độ Khác Nhau: Phù hợp với học sinh từ trình độ bắt đầu đến nâng cao, giúp đáp ứng nhu cầu học tập của từng học sinh ở các giai đoạn phát triển tiếng Anh khác nhau.
     • Học Sinh Cần Học Liên Môn: Lý tưởng cho những học sinh cần học tiếng Anh qua các môn học khác nhau như văn học, khoa học và xã hội, giúp họ phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức học thuật.
     • Học Sinh Phát Triển Kỹ Năng Ngôn Ngữ Học Thuật: Phù hợp với những học sinh cần phát triển các kỹ năng ngôn ngữ học thuật và kiến thức nội dung để thành công trong các môn học được dạy bằng tiếng Anh.
     • Học Sinh Học Tự Lập: Chương trình hỗ trợ và khuyến khích học sinh phát triển thói quen tự học, giúp họ trở nên tự lập hơn trong việc học tập.
     • Học Sinh Muốn Hiểu Biết Về Văn Hóa Đa Dạng: Thích hợp cho những học sinh đang phát triển tư duy toàn cầu và sự hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau thông qua nội dung học thuật.

     Giáo Viên và Trường Học:

     • Giáo Viên Tìm Kiếm Tài Nguyên Giảng Dạy Toàn Diện: Cung cấp các công cụ và tài nguyên giảng dạy phong phú, giúp giáo viên đáp ứng các nhu cầu giảng dạy đa dạng.
     • Trường Học Theo Các Tiêu Chuẩn Giáo Dục Chung: Thích hợp cho các trường học và tổ chức giáo dục tuân thủ các chương trình giảng dạy phổ biến như Common Core State Standards và WIDA.

     Reach Higher là một chương trình đa dạng và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng học sinh và giáo viên, giúp phát triển kỹ năng tiếng Anh và học thuật một cách toàn diện và hiệu quả.

      

     Reach Higher 2A Practice Book

      

     Những Lợi Ích Khi Học “Reach Higher”

     Reach Higher mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho học sinh và giáo viên, giúp tối ưu hóa quá trình học tập và giảng dạy tiếng Anh.

     Lợi Ích Cho Học Sinh:

     • Phát Triển Toàn Diện Kỹ Năng Ngôn Ngữ: Kết hợp học tiếng Anh với các môn học như văn học, khoa học và xã hội, giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ trong các ngữ cảnh thực tế.
     • Nâng Cao Kỹ Năng Đọc Hiểu: Tập trung vào việc phát triển kỹ năng đọc hiểu thông qua các nội dung nguyên bản và phong phú, giúp học sinh đọc hiểu tốt hơn.
     • Xây Dựng Kỹ Năng Học Thuật: Hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng học thuật cơ bản như đọc, viết, nghe và nói, với sự hỗ trợ của các bài tập phonics.
     • Hiểu Biết Văn Hóa Đa Dạng: Tiếp cận với các nội dung toàn cầu, giúp học sinh phát triển sự hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau và mở rộng tầm nhìn thế giới.
     • Học Tập Độc Lập: Khuyến khích thói quen tự học và học tập độc lập, giúp học sinh tự tin hơn trong quá trình học tập.
     • Nội Dung Hấp Dẫn: Sử dụng các nội dung chân thực và hấp dẫn để giữ cho học sinh luôn hứng thú và động lực học tập.
     • Theo Dõi Tiến Độ Học Tập: Các bài tập thực hành trực tuyến và hệ thống theo dõi tiến độ giúp học sinh và giáo viên theo dõi sự tiến bộ và điều chỉnh kế hoạch học tập kịp thời.

     Reach Higher 3A Practice Book

     Lợi Ích Cho Giáo Viên:

     • Tài Nguyên Giảng Dạy Toàn Diện: Cung cấp một loạt các công cụ giảng dạy như công cụ trình bày trong lớp, sách giáo viên, chương trình video, và nhiều tài nguyên khác trên nền tảng Spark.
     • Dễ Dàng Lập Kế Hoạch Bài Giảng: Công cụ trình bày trong lớp học giúp giáo viên dễ dàng chuẩn bị, trình bày và đánh giá bài giảng, tiết kiệm thời gian và công sức.
     • Phù Hợp Với Chương Trình Giảng Dạy: Hỗ trợ các chương trình giảng dạy phổ biến như Common Core State Standards và WIDA, đảm bảo giáo trình phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục quốc gia và bang.
     • Hỗ Trợ Giảng Dạy Hiệu Quả: Cung cấp sự hỗ trợ cấu trúc cho giáo viên, giúp họ đáp ứng và hoàn thành các mục tiêu giảng dạy một cách hiệu quả.
     • Đánh Giá Học Sinh Hiệu Quả: Hệ thống quản lý học tập giúp giáo viên giao bài tập, theo dõi tiến độ học tập của học sinh và đánh giá kết quả học tập một cách chính xác.
     • Tích Hợp Kỹ Năng Phonics: Các bài tập phonics giúp giáo viên dễ dàng tích hợp việc giảng dạy âm vị học với các nội dung khác.
     • Triển Khai Linh Hoạt: Cấu trúc và tài nguyên của chương trình cho phép triển khai linh hoạt trong nhiều môi trường lớp học và phong cách giảng dạy khác nhau.

     Reach Higher là một chương trình học tập toàn diện và hiệu quả, mang lại lợi ích lớn cho cả học sinh và giáo viên, giúp phát triển kỹ năng ngôn ngữ và học thuật một cách toàn diện và hiệu quả.

     Reach Higher 4A Practice Book

      

     Cách Dạy và Học “Reach Higher” Hiệu Quả

     Reach Higher là một chương trình học tiếng Anh toàn diện, và để đạt được hiệu quả tối ưu, cần áp dụng các chiến lược dạy và học cụ thể. Dưới đây là một số phương pháp dạy và học hiệu quả:

     Chiến Lược Dạy Học:

     • Phương Pháp Nội Dung Tích Hợp: Kết hợp học tiếng Anh với các môn học khác như văn học, khoa học và xã hội để làm cho bài học trở nên thú vị và thực tế hơn.
     • Giảng Dạy Phonics: Sử dụng các bài tập phonics và các sách đọc để xây dựng nền tảng kỹ năng đọc, tập trung vào mối quan hệ giữa âm và chữ cái.
     • Học Tập Có Hỗ Trợ: Cung cấp sự hỗ trợ cấu trúc ban đầu và dần dần giảm bớt sự trợ giúp khi học sinh trở nên tự tin hơn và tự học tốt hơn.
     • Phân Hoá Giảng Dạy: Điều chỉnh bài học để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh, sử dụng nhiều tài nguyên và hoạt động khác nhau để phù hợp với các phong cách học tập và trình độ khác nhau.
     • Sử Dụng Công Cụ Trình Bày Tương Tác: Sử dụng công cụ trình bày trong lớp học để tạo bài giảng sinh động và tương tác, kết hợp các yếu tố đa phương tiện để tăng cường sự hiểu biết.
     • Học Tập Cộng Tác: Khuyến khích học sinh làm việc nhóm và tương tác với nhau để phát triển kỹ năng cộng tác và tạo môi trường học tập hỗ trợ.
     • Đánh Giá Hình Thành: Sử dụng các đánh giá liên tục để theo dõi tiến độ học tập của học sinh và điều chỉnh giảng dạy kịp thời. Sử dụng hệ thống theo dõi tiến độ trên nền tảng Spark để theo dõi kết quả học tập.
     • Học Dự Án: Tham gia học sinh vào các dự án tích hợp nhiều kỹ năng và nội dung khác nhau, khuyến khích tư duy phản biện và ứng dụng kiến thức vào thực tế.

     Reach Higher 5A Practice Book

     Chiến Lược Học Tập:

     • Tham Gia Chủ Động: Khuyến khích học sinh tham gia chủ động vào các thảo luận, làm việc nhóm và các hoạt động thực hành để tăng cường sự gắn kết và nhớ bài.
     • Học Tập Tự Định Hướng: Khuyến khích học sinh tự học bằng cách giao các bài tập trực tuyến mà học sinh có thể hoàn thành theo tốc độ riêng của mình, củng cố nội dung cốt lõi.
     • Khám Phá Văn Hoá: Tích hợp các góc nhìn toàn cầu và hiểu biết văn hóa vào các bài học để mở rộng tầm nhìn thế giới của học sinh.
     • Ôn Tập Và Luyện Tập Thường Xuyên: Củng cố kiến thức thông qua các buổi ôn tập và các bài tập thực hành, sử dụng các tài nguyên có sẵn trên nền tảng Spark.
     • Đọc Để Vui Vẻ: Khuyến khích học sinh đọc các văn bản hư cấu và phi hư cấu để tăng cường kỹ năng đọc và yêu thích việc đọc.
     • Đặt Mục Tiêu Học Tập: Giúp học sinh đặt ra các mục tiêu học tập cụ thể và theo dõi tiến độ đạt được, thúc đẩy cảm giác sở hữu và động lực trong quá trình học tập.
     • Sử Dụng Công Nghệ: Tích hợp công nghệ vào bài học để làm cho việc học tập trở nên tương tác và hấp dẫn hơn. Sử dụng video, bài tập tương tác và các tài nguyên số để nâng cao trải nghiệm học tập.
     • Liên Hệ Thực Tế: Liên hệ nội dung bài học với các tình huống thực tế để làm cho việc học trở nên có ý nghĩa và áp dụng được vào cuộc sống hàng ngày của học sinh.

     Bằng cách áp dụng những chiến lược dạy và học này, Reach Higher giúp học sinh không chỉ phát triển kỹ năng tiếng Anh mà còn mở rộng kiến thức học thuật và tư duy toàn cầu, đảm bảo một trải nghiệm học tập toàn diện và hiệu quả.

      

     Reach Higher 6A Practice Book

      

     17 Bộ Sách Thay Thế Tốt Nhất Cho “Reach Higher” Trong Việc Học Tiếng Anh

     Dưới đây là một số bộ sách tiếng Anh thay thế có thể sử dụng thay cho Reach Higher, mỗi bộ sách đều có những ưu điểm và phương pháp giảng dạy riêng biệt:

     Wonders by McGraw-Hill Education:

     • Tổng Quan: Chương trình đọc hiểu từ mẫu giáo đến lớp 6, kết hợp kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Kết nối nội dung với các môn khoa học và xã hội.
     • Đặc Điểm: Bao gồm giảng dạy phân hóa, tài nguyên số, và đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn Common Core State Standards.

     Journeys by Houghton Mifflin Harcourt:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh dựa trên nghiên cứu cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6, tập trung vào đọc hiểu, kỹ năng viết và phonics.
     • Đặc Điểm: Cung cấp các bài học tương tác, nhiều cấp độ đọc khác nhau và phương pháp tiếp cận tích hợp kỹ năng đọc hiểu.

     Reading Street by Pearson:

     • Tổng Quan: Chương trình đọc cho học sinh tiểu học, nhấn mạnh vào phonics, từ vựng, đọc hiểu và kỹ năng viết.
     • Đặc Điểm: Cung cấp tài nguyên phong phú cho giáo viên, công cụ kỹ thuật số và phương pháp tiếp cận cấu trúc để phát triển kỹ năng đọc.

     Benchmark Advance by Benchmark Education:

     • Tổng Quan: Chương trình đọc cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6, thiết kế để đáp ứng nhu cầu của học sinh đa dạng.
     • Đặc Điểm: Bao gồm sách học sinh tương tác, tài nguyên số và công cụ đánh giá toàn diện.

     Oxford Discover by Oxford University Press:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh cho học sinh tiểu học, kết hợp học ngôn ngữ với khám phá nội dung.
     • Đặc Điểm: Sử dụng các đơn vị chủ đề, tài nguyên số và hoạt động học tập dựa trên dự án.

     Big English by Pearson:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh cho học sinh tiểu học, kết hợp nội dung học tập và phát triển kỹ năng.
     • Đặc Điểm: Cung cấp tài nguyên số, đánh giá và tập trung vào các kỹ năng thế kỷ 21 như tư duy phản biện, giao tiếp và hợp tác.

     Footprints by Macmillan Education:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh cho học sinh tiểu học, kết hợp học ngôn ngữ với nội dung liên môn.
     • Đặc Điểm: Cung cấp tài nguyên số, hỗ trợ giáo viên và tập trung vào ý thức về môi trường và hiểu biết văn hóa.

     English World by Macmillan Education:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh quốc tế cho học sinh tiểu học, kết hợp nội dung phong phú với phát triển ngôn ngữ có hệ thống.
     • Đặc Điểm: Cung cấp tài nguyên số, hoạt động tương tác và nội dung liên môn để hỗ trợ học tập toàn diện.

     Oxford Reading Tree by Oxford University Press:

     • Tổng Quan: Chương trình đọc nổi tiếng cho học sinh tiểu học, với các câu chuyện hấp dẫn và phương pháp tiếp cận cấu trúc để phát triển kỹ năng đọc.
     • Đặc Điểm: Bao gồm nhiều loại văn bản hư cấu và phi hư cấu, tài nguyên phonics và hỗ trợ kỹ thuật số.

     Our World by National Geographic Learning:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh tiểu học sử dụng nội dung của National Geographic để thu hút học sinh và phát triển kỹ năng ngôn ngữ.
     • Đặc Điểm: Tập trung vào các chủ đề toàn cầu, tư duy phản biện và học tập dựa trên dự án, với tài nguyên số và hoạt động tương tác.

     Super Minds by Cambridge University Press:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh gồm bảy cấp độ cho học sinh nhỏ, kết hợp học ngôn ngữ với phát triển nhận thức.
     • Đặc Điểm: Kết hợp nội dung tương tác, các câu chuyện hấp dẫn và hoạt động dự án để phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phản biện.

     Bright Ideas by Oxford University Press:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh sáu cấp độ cho học sinh tiểu học, khuyến khích học qua các câu hỏi lớn và chủ đề thực tế.
     • Đặc Điểm: Khuyến khích sự sáng tạo, hợp tác và kỹ năng giao tiếp, với tài nguyên số và nội dung liên môn.

     Happy Campers by Macmillan Education:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh sáu cấp độ cho học sinh tiểu học, kết hợp nội dung hấp dẫn với phát triển kỹ năng ngôn ngữ.
     • Đặc Điểm: Bao gồm các bài hát, câu chuyện và hoạt động để làm cho việc học trở nên vui vẻ và hiệu quả, với hỗ trợ giáo viên mạnh mẽ và tài nguyên số.

     Family and Friends by Oxford University Press:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh sáu cấp độ cho học sinh tiểu học, tập trung vào phát triển kỹ năng ngôn ngữ trong bối cảnh gia đình và bạn bè.
     • Đặc Điểm: Cung cấp bài tập phonics, kỹ năng đọc, viết, nghe và nói, với tài nguyên số và đánh giá.

     Let’s Go by Oxford University Press:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh nổi tiếng cho học sinh tiểu học, kết hợp học ngôn ngữ với các hoạt động vui vẻ và tương tác.
     • Đặc Điểm: Bao gồm các bài hát, bài đồng dao và trò chơi để làm cho việc học trở nên thú vị, với hỗ trợ kỹ thuật số và tài nguyên giáo viên.

     Kid’s Box by Cambridge University Press:

     • Tổng Quan: Chương trình bảy cấp độ cho học sinh nhỏ, chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge English Young Learners.
     • Đặc Điểm: Kết hợp học ngôn ngữ với các hoạt động vui vẻ, câu chuyện và bài hát, với tài nguyên số và tài liệu chuẩn bị thi.

     English for Kids by Pearson:

     • Tổng Quan: Chương trình tiếng Anh cho học sinh tiểu học, thiết kế để phát triển kỹ năng ngôn ngữ thông qua các câu chuyện và hoạt động hấp dẫn.
     • Đặc Điểm: Tập trung vào giao tiếp, sáng tạo và tư duy phản biện, với tài nguyên số và hỗ trợ giáo viên.

     Mỗi bộ sách trên đều cung cấp tài nguyên và phương pháp giảng dạy phong phú, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh và học thuật.

      

     ELT Ebooks by National Geographic Learning

     Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


     This will close in 35 seconds