Download Oxford Harmonize Pdf Audio Video 2023

Download Oxford Harmonize Pdf Audio Video 2023

Level 1
Harmonize 1 Audio and Video Scripts.pdf
Harmonize 1 Resources.zip
Harmonize 1 Student’s Book Audio.zip
Harmonize 1 Student’s Book.pdf
Harmonize 1 Teacher’s Guide.pdf
Harmonize 1 Tests.zip
Harmonize 1 Video.zip
Harmonize 1 Workbook Answer Key.pdf
Harmonize 1 Workbook.pdf

Level 2
Harmonize 2 Audio and Video Scripts.pdf
Harmonize 2 Resources.zip
Harmonize 2 Student’s Book Audio.zip
Harmonize 2 Student’s Book.pdf
Harmonize 2 Teacher’s Guide.pdf
Harmonize 2 Tests.zip
Harmonize 2 Video.zip
Harmonize 2 Workbook Answer Key.pdf
Harmonize 2 Workbook.pdf
Harmonize 2 Worksheets.zip

Level 3
Harmonize 3 Audio and Video Scripts.pdf
Harmonize 3 Resources.zip
Harmonize 3 Student’s Book Audio.zip
Harmonize 3 Student’s Book.pdf
Harmonize 3 Teacher’s Guide.pdf
Harmonize 3 Tests.zip
Harmonize 3 Video.zip
Harmonize 3 Workbook Answer Key.pdf
Harmonize 3 Workbook.pdf

Harmonize list

 

Get Harmonize (all files), $5 for one file; $10 for one level; $20 for all 3 levels, pay via PayPal.

PayPal $5 PayPal $10 PayPal $20

After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

  Payment by cryptocurrency (USDT)

  Payment with USDT and file receipt (Click here)

  We accept USDT payments through the TRX Tron network (TRC20).

  The wallet address is:

  TRc6y3dADrs3E2VPrUDzv12VkJU7W9vTrP

  The wallet address

  After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

    

   ✅ Sample pdf file Harmonize 1 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Harmonize 1 Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Harmonize 2 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Harmonize 2 Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Harmonize 3 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Harmonize 3 Workbook.pdf: Click here
   (Download the document to view it in the highest quality)

    

    Gain access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 333 USD.

    PayPal $333

    ๏ You will have lifetime, unlimited access.

    ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

    ๏ We still continuously update resources daily.

    ๏ Register today at the best price.

    ๏ Contact us for more details (email: info@ebook-tienganh.com)

     

    Nhận Harmonize (all files). Giá: 50k / file; 150k / level; 300k / all 3 levels.

    Thanh toán tại đây

    Thanh toán và nhận file (click here)

    Thông tin tài khoản:

    Duong Trung Dinh 
    37499167
    ACB

    Nội dung chuyển khoản: email của bạn

    QR Pay:

    QR Dinh ACB

    Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

     Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

     ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

     ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

     ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

     ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

      

      

     Download Harmonize Oxford 2023 Pdf Audio Video

      

     Giới thiệu tổng quan “Harmonize”

     ✅ Coursebook: Harmonize
     ✅ Publisher: Oxford University Press
     ✅ Levels: A1 to B2
     ✅ For: Secondary, Teenagers, High School
     ✅ Publication year: 2023

     Harmonize” là một khóa học dành cho học sinh trung học với 6 cấp độ, được thiết kế để biến lớp học thành một môi trường học tập hợp tác. Khóa học này do Robert Quinn, Rob Sved, Nicholas Tims, Daniel Brayshaw, Paul A Davies, Lindsay Warwick, và Sylvia Wheeldon phát triển, với mục tiêu không chỉ giảng dạy ngôn ngữ mà còn giúp học sinh phát triển kỹ năng làm việc nhóm thông qua việc thực hiện các dự án theo các bước dễ quản lý trong mỗi đơn vị học, đạt được kết quả thực tiễn và có ý nghĩa.

     Mục Tiêu và Đặc Điểm

     • Mức độ ngôn ngữ: Từ A1 đến B2, giúp học sinh tiến bộ từ cơ bản đến nâng cao.
     • Môi trường học tập hợp tác: Biến lớp học thành nơi học sinh cùng nhau hợp tác, tạo ra và học hỏi.
     • Học qua dự án: Học sinh không chỉ học ngôn ngữ mà còn thực hiện các dự án trên các chủ đề có ý nghĩa với họ, qua đó phát triển kỹ năng toàn cầu.
     • Hỗ trợ Giáo viên: Cung cấp tất cả những gì giáo viên cần để hỗ trợ học sinh, bao gồm cả nguồn lực giảng dạy và đánh giá.

     Lợi Ích Chính

     • Khuyến khích sự hợp tác: Học sinh làm việc cùng nhau trong các dự án, phát triển kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề.
     • Kích thích sự sáng tạo: Học sinh được tự do xác định hướng đi cho dự án của mình, phát triển dựa trên sở thích và kỹ năng sáng tạo.
     • Kết nối với thế giới bên ngoài lớp học: Các dự án và video có ý nghĩa giúp học sinh áp dụng ngôn ngữ vào mục đích giao tiếp thực tế.
     • Phát triển kỹ năng và chiến lược cho thành công: Từ việc thực hành trực tuyến đến hoạt động ngoại khóa, học sinh trở nên tự tin và độc lập hơn trong việc học.

     Hỗ trợ Phát triển Chuyên môn cho Giáo viên

     Harmonize” cung cấp hỗ trợ phát triển chuyên môn cho giáo viên thông qua video hướng dẫn, tài liệu tư vấn và mô-đun phát triển chuyên môn ngắn hạn, giúp giáo viên áp dụng các phương pháp giảng dạy chính cho khóa học một cách hiệu quả.

     Tóm Lược

     “Harmonize” mang lại một cách tiếp cận mới mẻ và hiệu quả trong việc giảng dạy và học tập ngôn ngữ, thông qua việc kết hợp giữa học tập hợp tác và thực hiện dự án. Nó không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ mà còn chuẩn bị cho họ những kỹ năng cần thiết để thành công trong tương lai, làm cho quá trình học trở nên sinh động, có ý nghĩa và gần gũi với thực tiễn cuộc sống.

      

     Harmonize 1 Student's Book

      

     Những ai phù hợp với Harmonize

     “Harmonize” được thiết kế để phù hợp với một loạt đối tượng học viên trong môi trường giáo dục trung học, từ cấp độ A1 đến B2 theo Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Châu Âu (CEFR). Dưới đây là những nhóm đối tượng cụ thể mà “Harmonize” hướng đến:

     1. Học Sinh Trung Học

     • Học sinh từ mọi cấp độ kỹ năng ngôn ngữ: Từ người mới bắt đầu (A1) đến trình độ trung cấp (B2), “Harmonize” cung cấp nội dung và dự án phù hợp với khả năng và mức độ tiến bộ của từng học sinh.
     • Học sinh mong muốn học tập qua dự án: Những người học có hứng thú với việc áp dụng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ vào việc thực hiện dự án thực tế và có ý nghĩa.

     2. Giáo Viên Trung Học

     • Giáo viên tìm kiếm phương pháp giảng dạy mới mẻ: Giáo viên mong muốn tích hợp phương pháp học tập hợp tác và dự án vào giảng dạy ngôn ngữ.
     • Giáo viên cần hỗ trợ phát triển chuyên môn: “Harmonize” cung cấp nguồn lực và hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho giáo viên để họ có thể hiệu quả hơn trong việc áp dụng phương pháp này.

     3. Các Trường Trung Học và Cơ Sở Giáo Dục

     • Trường học muốn đổi mới phương pháp giáo dục: Các cơ sở giáo dục muốn cải thiện môi trường học tập bằng cách khuyến khích học tập hợp tác, sáng tạo và kết nối với thế giới thực.
     • Trường học có nhu cầu đa dạng hóa chương trình giảng dạy: Những trường tìm kiếm các chương trình giảng dạy mới mẻ, hiện đại, và linh hoạt có thể lựa chọn giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và kỹ thuật số.

     4. Học Viên Tự Học

     • Học sinh tự học có quan tâm đến việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng mềm: Dù “Harmonize” chủ yếu được thiết kế cho môi trường lớp học, nhưng những học viên tự học có đủ nguồn lực và sự tự giác cũng có thể tận dụng tài liệu và dự án để phát triển bản thân.

     Kết Luận

     “Harmonize” cung cấp một cách tiếp cận độc đáo và hiệu quả trong việc học ngôn ngữ và kỹ năng mềm thông qua dự án và hợp tác. Khóa học này phù hợp với một loạt đối tượng từ học sinh trung học đến giáo viên và cơ sở giáo dục, những ai đều tìm kiếm một phương pháp giáo dục mới mẻ và tương tác cao.

      

     Harmonize 2 Student's Book

      

     Những lợi ích của Harmonize

     Harmonize mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho học sinh và giáo viên, biến quá trình học tập trở nên sáng tạo, hợp tác và có ý nghĩa hơn. Dưới đây là một số lợi ích chính của Harmonize:

     1. Tạo Điều Kiện Hợp Tác:

     Harmonize khuyến khích học sinh làm việc cùng nhau thông qua các dự án hợp tác, giúp họ phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp. Qua đó, học sinh không chỉ học được ngôn ngữ mà còn học cách tương tác hiệu quả với người khác.

     2. Khuyến Khích Sự Sáng Tạo:

     Chương trình được thiết kế để khích lệ học sinh nghiên cứu, phát triển và thực hiện các dự án của riêng họ, từ đó thúc đẩy tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

     3. Kết Nối Học Với Thực Tiễn:

     Harmonize giúp học sinh áp dụng kiến thức và kỹ năng vào thế giới thực thông qua các dự án và nhiệm vụ có ý nghĩa, giúp kiến thức trở nên sinh động và dễ nhớ hơn.

     4. Phát Triển Kỹ Năng Toàn Diện:

     Ngoài việc học ngôn ngữ, học sinh còn được trang bị các kỹ năng mềm quan trọng như lãnh đạo, quản lý thời gian, phản biện và tự học, chuẩn bị tốt cho tương lai.

     5. Hỗ Trợ Đánh Giá và Phản Hồi:

     Harmonize tích hợp phương pháp đánh giá và phản hồi nhằm giúp học sinh nhận thức rõ về tiến trình học tập của bản thân, từ đó thúc đẩy sự tiến bộ liên tục.

     6. Phát Triển Chuyên Môn Cho Giáo Viên:

     Chương trình cung cấp hỗ trợ phát triển chuyên môn cho giáo viên thông qua video hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn và các mô-đun phát triển nghề nghiệp, giúp giáo viên nâng cao kỹ năng dạy học và quản lý lớp học hiệu quả.

     7. Tài Nguyên Dạy Học Đa Dạng:

     Harmonize cung cấp một loạt tài nguyên dạy và học đa dạng, từ in ấn đến kỹ thuật số, giúp giáo viên và học sinh có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân và môi trường học tập.

     8. Hỗ Trợ Học Tập Cá Nhân Hóa:

     Chương trình được thiết kế để phù hợp với nhu cầu học tập cá nhân của từng học sinh, thông qua việc đề xuất các dự án và hoạt động học tập linh hoạt, giúp mỗi học sinh có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.

     Tóm lại, Harmonize không chỉ là một chương trình học ngôn ngữ mà còn là một phương pháp học tập toàn diện, giúp học sinh phát triển kỹ năng sống và chuyên môn cần thiết cho thành công trong tương lai.

      

     Harmonize 3 Student's Book

      

     Cách dạy và học Harmonize hiệu quả

     Cách dạy và học hiệu quả với “Harmonize” đòi hỏi sự chú trọng vào việc tạo ra một môi trường học tập hợp tác, sáng tạo, và liên kết chặt chẽ với thực tiễn. Dưới đây là một số chiến lược và phương pháp dạy và học hiệu quả với “Harmonize”:

     1. Khuyến Khích Hợp Tác

     • Thực Hiện Dự Án Nhóm: Sắp xếp học sinh vào các nhóm nhỏ để thực hiện dự án, khuyến khích họ phân chia công việc, hợp tác, và học hỏi lẫn nhau.
     • Tạo Môi Trường Lớp Học Hỗ Trợ: Xây dựng một không gian học tập nơi học sinh cảm thấy thoải mái chia sẻ ý kiến và hỗ trợ lẫn nhau.

     2. Tăng Cường Sự Sáng Tạo

     • Khuyến Khích Tư Duy Sáng Tạo: Tạo điều kiện cho học sinh tự do thể hiện ý tưởng và khám phá các giải pháp mới mẻ cho dự án của họ.
     • Sử Dụng Công Cụ và Tài Nguyên Đa Dạng: Tận dụng các tài nguyên số, bao gồm video, blog, và trang web, để học sinh có thể thể hiện kết quả dự án một cách sáng tạo.

     3. Kết Nối Với Thế Giới Bên Ngoài

     • Tích Hợp Nội Dung Có Ý Nghĩa: Chọn các dự án và chủ đề gắn liền với cuộc sống thực tế và có ý nghĩa với học sinh, giúp họ thấy được giá trị của việc học.
     • Khám Phá Vấn Đề Toàn Cầu: Tích hợp các vấn đề toàn cầu vào dự án để học sinh có cái nhìn rộng lớn và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề.

     4. Phát Triển Kỹ Năng Mềm

     • Rèn Luyện Kỹ Năng Giao Tiếp và Lãnh Đạo: Tạo cơ hội cho học sinh lãnh đạo nhóm, trình bày ý tưởng, và thực hành kỹ năng nghe cũng như phản hồi một cách xây dựng.
     • Khuyến Khích Tư Duy Phản Biện: Thúc đẩy học sinh đặt câu hỏi, phân tích, và đánh giá thông tin khi họ tiến hành dự án của mình.

     5. Đánh Giá và Phản Hồi

     • Sử Dụng Đánh Giá Định Kỳ: Tích hợp các hoạt động đánh giá nhằm theo dõi tiến trình và hiểu biết của học sinh, đồng thời cung cấp phản hồi kịp thời và có ích.
     • Tạo Dựng Sổ Tay Dự Án: Khuyến khích học sinh sử dụng sổ tay dự án để ghi chép quá trình học tập, suy nghĩ, và phản ánh về dự án của họ.

     Áp dụng những chiến lược và phương pháp trên có thể giúp tối đa hóa hiệu quả của việc dạy và học với “Harmonize”, tạo ra một môi trường học tập động viên, sáng tạo, và hợp tác, đồng thời phát triển các kỹ năng cần thiết cho học sinh trong thế kỷ 21.

      

     Chuẩn Bị Cho Tương Lai: Cách Harmonize Chuẩn Bị Học Sinh Cho Thành Công Trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống

     “Chuẩn Bị Cho Tương Lai: Cách Harmonize Chuẩn Bị Học Sinh Cho Thành Công Trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống” là một chủ đề mà Harmonize đặc biệt chú trọng thông qua việc cung cấp một môi trường học tập hợp tác, sáng tạo và kết nối với thế giới thực. Dưới đây là cách Harmonize giúp học sinh chuẩn bị cho tương lai, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong cuộc sống cá nhân của họ.

     Hợp Tác: Nền Tảng Của Sự Thành Công

     Harmonize nhấn mạnh việc hợp tác làm việc nhóm thông qua các dự án học tập, giúp học sinh phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả. Trong môi trường làm việc hiện đại, khả năng hợp tác và hiểu biết lẫn nhau là chìa khóa cho sự thành công. Harmonize giúp học sinh rèn luyện kỹ năng này ngay từ những năm học phổ thông, chuẩn bị họ cho một tương lai mà tại đó, làm việc nhóm là một phần không thể thiếu.

     Sáng Tạo: Động Lực Thúc Đẩy Sự Phát Triển

     Môi trường học tập mà Harmonize tạo ra khuyến khích học sinh thể hiện sự sáng tạo thông qua việc nghiên cứu, phát triển và trình bày các dự án. Qua đó, học sinh không chỉ học cách áp dụng kiến thức ngôn ngữ vào thực tế mà còn phát triển tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Khả năng sáng tạo và tư duy độc lập là những yếu tố quan trọng giúp học sinh thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

     Kết Nối: Mở Rộng Tầm Nhìn Và Hiểu Biết

     Harmonize mở rộng tầm nhìn của học sinh thông qua việc kết nối học tập với thế giới bên ngoài lớp học. Các chủ đề, dự án, và video được thiết kế để liên quan đến thực tế, giúp học sinh hiểu biết sâu sắc về văn hóa, xã hội, và các vấn đề toàn cầu. Qua đó, học sinh phát triển kỹ năng thích nghi và hiểu biết toàn cầu, hai yếu tố quan trọng trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa.

     Phát Triển Kỹ Năng Thế Kỷ 21

     Harmonize không chỉ trang bị cho học sinh kiến thức ngôn ngữ mà còn giúp họ phát triển các kỹ năng thế kỷ 21 như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, và kỹ năng sống. Qua việc áp dụng phương pháp học tập dựa trên dự án, học sinh được học cách đặt mục tiêu, lập kế hoạch và tự đánh giá tiến trình của bản thân, chuẩn bị cho họ kỹ năng tự học và tự phát triển suốt đời.

     Kết Luận

     “Chuẩn Bị Cho Tương Lai: Cách Harmonize Chuẩn Bị Học Sinh Cho Thành Công Trong Sự Nghiệp và Cuộc Sống” không chỉ là một lời hứa mà là một quá trình thực tế mà Harmonize cam kết thực hiện. Qua việc tập trung vào hợp tác, sáng tạo và kết nối, Harmonize không chỉ giáo dục học sinh về ngôn ngữ mà còn về cách sống và làm việc trong một thế giới đa dạng và phức tạp. Đó là bước chuẩn bị vững chắc nhất cho học sinh trước khi bước vào tương lai.

      

     ELT Ebooks by Oxford University Press

      

     Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


     This will close in 35 seconds