Download NGL Impact Pdf Presentation Tool (5 Levels) AmE BrE 2018

Download Impact British English (5 Levels) Pdf Audio Video 2018

Classroom Presentation Tool
Impact Foundation Classroom Presentation Tool
Impact 1 Classroom Presentation Tool
Impact 2 Classroom Presentation Tool
Impact 3 Classroom Presentation Tool
Impact 4 Classroom Presentation Tool

Level 1
British Impact 1 Grammar Book.pdf
British Impact 1 Lesson Planner v2.pdf
British Impact 1 Lesson Planner.pdf
British Impact 1 Student’s Book Audio.zip
British Impact 1 Student’s Book.pdf
British Impact 1 Teacher’s Materials.zip
British Impact 1 Tests.zip
British Impact 1 Video.zip
British Impact 1 Workbook Audio.zip
British Impact 1 Workbook.pdf
American Impact 1 Lesson Planner.pdf
American Impact 1 Student’s Book Audio.zip
American Impact 1 Student’s Book.pdf
American Impact 1 Teacher’s Materials.zip
American Impact 1 Tests.zip
American Impact 1 Video.zip
American Impact 1 Workbook Audio.zip
American Impact 1 Workbook.pdf

Level 2
British Impact 2 Grammar Book.pdf
British Impact 2 Lesson Planner.pdf
British Impact 2 Student’s Book Audio.zip
British Impact 2 Student’s Book.pdf
British Impact 2 Teacher’s Materials.zip
British Impact 2 Tests.zip
British Impact 2 Video.zip
British Impact 2 Workbook Audio.zip
British Impact 2 Workbook.pdf
American Impact 2 Lesson Planner.pdf
American Impact 2 Student’s Book Audio.zip
American Impact 2 Student’s Book.pdf
American Impact 2 Teacher’s Materials.zip
American Impact 2 Tests.zip
American Impact 2 Video.zip
American Impact 2 Workbook Audio.zip
American Impact 2 Workbook.pdf

Level 3
British Impact 3 Grammar Book.pdf
British Impact 3 Lesson Planner.pdf
British Impact 3 Student’s Book Audio.zip
British Impact 3 Student’s Book.pdf
British Impact 3 Teacher’s Materials.zip
British Impact 3 Tests.zip
British Impact 3 Video.zip
British Impact 3 Wordlist.pdf
British Impact 3 Workbook Audio.zip
British Impact 3 Workbook.pdf
British Impact 3 Worksheets.zip
American Impact 3 Lesson Planner.pdf
American Impact 3 Student’s Book Audio.zip
American Impact 3 Student’s Book.pdf
American Impact 3 Teacher’s Materials.zip
American Impact 3 Tests.zip
American Impact 3 Video.zip
American Impact 3 Workbook Audio.zip
American Impact 3 Workbook.pdf

Level 4
British Impact 4 Grammar Book.pdf
British Impact 4 Lesson Planner.pdf
British Impact 4 SB Audio.zip
British Impact 4 Student’s Book.pdf
British Impact 4 Teacher’s Materials.zip
British Impact 4 Tests.zip
British Impact 4 Video.zip
British Impact 4 Workbook Audio.zip
British Impact 4 Workbook.pdf
American Impact 4 Lesson Planner.pdf
American Impact 4 Student’s Book Audio.zip
American Impact 4 Teacher’s Materials.zip
American Impact 4 Tests.zip
American Impact 4 Video.zip
American Impact 4 Workbook Audio.zip

Level Foundation
British Impact Foundation Lesson Planner.pdf
British Impact Foundation SB Audio.zip
British Impact Foundation Student’s Book.pdf
British Impact Foundation Teacher’s Materials.zip
British Impact Foundation Video.zip
British Impact Foundation Workbook Audio.zip
British Impact Foundation Workbook.pdf
American Impact Foundation Lesson Planner.pdf
American Impact Foundation Student’s Book Audio.zip
American Impact Foundation Student’s Book.pdf
American Impact Foundation Teacher’s Materials.zip
American Impact Foundation Tests.zip
American Impact Foundation Video.zip
American Impact Foundation Workbook Audio.zip
American Impact Foundation Workbook.pdf

Download Impact British English (5 Levels) Pdf Audio Video 2018

Download Impact American English (5 Levels) Pdf Audio Video 2018

 


Impact Classroom Presentation Tool (Offline iTools)

 

Nhận Impact American Classroom Presentation Tool Foundation,1,2,3 (Windows): 150k / level; 400k / all 4 levels

Nhận Impact British Classroom Presentation Tool Foundation,1,2,3,4 (Windows): 150k / level; 400k / all 5 levels

Nhận Impact American + British (Pdf, Resources): 100k / level; 300k / all 5 levels.

Thanh toán tại đây

Thanh toán và nhận file (click here)

Thông tin tài khoản:

Duong Trung Dinh 
37499167
ACB

Nội dung chuyển khoản: email của bạn

QR Pay:

QR Dinh ACB

Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

   

  Get Impact (American) Classroom Presentation Tool Foundation,1,2,3 (Windows): $10 / level; $30 / all 4 levels

  Get Impact (British) Classroom Presentation Tool Foundation,1,2,3,4 (Windows): $10 / level; $30 / all 5 levels

  Get Impact American + British (Pdf, Resources): $8 for one level; $30 for all 5 levels

  After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

    

   ✅ Sample file Impact 1 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file Impact 1 Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample file Impact 2 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file Impact 2 Workbook.pdf: Click here

   ✅ Sample file American Impact 1 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file American Impact 1 Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample file American Impact 2 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file American Impact 2 Workbook.pdf: Click here
   (Download the document to view it in the highest quality)

    

    Package for lifetime access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 555 USD.

    PayPal $555

    ๏ You will have lifetime, unlimited access.

    ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

    ๏ We still continuously update resources daily.

    ๏ Register today at the best price.

    ๏ Contact us for more details (email: [email protected])

    ===============

    Gói tải toàn bộ tài nguyên trên website của chúng tôi trọn đời: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... chỉ với 11.000k.

    ๏ Bạn có quyền tải file trọn đời, không giới hạn.

    ๏ Bạn được sử dụng iTools online trên website trọn đời.

    ๏ Chúng tôi vẫn tiếp tục mua tài liệu mới thường xuyên, bạn được quyền tải tất cả tài liệu mới này.

    ๏ Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết (email, zalo, messenger, telegram...)

     

     

    Download Impact British English full pdf audio video full

     

     

    Giới thiệu Impact

    ✅ Coursebook: Impact
    ✅ Authors: Katherine Stannett, Diane Pinkley, Lesley Koustaff, and Thomas Fast
    ✅ Publisher: National Geographic Learning
    ✅ English type: British English, American English
    ✅ For: Secondary, Teenager Learners
    ✅ Levels: A2, B1, B2
    ✅ Publication year: 2018

    Impact” của National Geographic Learning là một bộ sách giáo trình toàn diện được thiết kế để giúp thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về bản thân, đồng học và thế giới xung quanh. Loạt sách này có sẵn trong cả phiên bản tiếng Anh Mỹ và Anh Quốc và bao gồm năm cấp độ, phù hợp cho những người học ở các trình độ khác nhau về tiếng Anh.

    “Impact” tập trung vào khuyến khích sự tự biểu đạt và tư duy công dân toàn cầu trong người học. Nó mang lại cách tiếp cận độc đáo trong việc học ngôn ngữ, đặc biệt về sự phát triển cá nhân, hiểu biết văn hóa và tư duy phản biện.

    Các đặc điểm quan trọng của “Impact” bao gồm:

    Các Nhà Thám Hiểm National Geographic: Các mẫu hình thực sự trong cuộc sống này được xuất hiện trong toàn bộ loạt sách, mang đến cho học sinh những câu chuyện và thông tin cảm hứng từ những người đã tạo ra tác động tích cực đối với thế giới.

    Chương Trình Ngữ Pháp và Từ Vựng: “Impact” tuân theo Khung Tham chiếu Châu Âu cho Ngôn ngữ (CEFR) và cung cấp một chương trình ngữ pháp và từ vựng có cấu trúc.

    Công Cụ Trình Bày Lớp Học: Các công cụ này giúp cải thiện trải nghiệm học tập và tham gia học sinh vào các hoạt động tương tác.

    Hướng Dẫn Liên Kết: “Impact” cung cấp các hướng dẫn liên kết với các tiêu chuẩn như WIDA, làm cho nó trở thành một tài liệu quý báu cho giáo viên.

    Loạt sách này là lựa chọn xuất sắc cho các giáo viên muốn truyền cảm hứng cho học sinh của họ và khuyến khích tình yêu với việc học, cũng như đối với các học sinh muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ trong khi khám phá các chủ đề có liên quan đến cuộc sống của họ và cộng đồng toàn cầu rộng lớn hơn.

    Download ebook Impact Foundation Student's Book

     

    Giới Thiệu “Impact” của National Geographic Learning

    Khả năng sử dụng tiếng Anh không chỉ là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc học tập và khám phá thế giới. Đặc biệt đối với thanh thiếu niên, việc học tiếng Anh không chỉ giúp họ giao tiếp toàn cầu mà còn tạo ra cơ hội hiểu rõ hơn về bản thân, đồng học, và môi trường xung quanh. Với mong muốn đáp ứng nhu cầu này, National Geographic Learning đã giới thiệu bộ sách giáo trình “Impact.”

    Bộ Sách Giáo Trình “Impact”

    “Impact” là một loạt sách giáo trình toàn diện dành cho thanh thiếu niên, với phiên bản tiếng Anh Mỹ và Anh Quốc. Loạt sách này bao gồm năm cấp độ khác nhau, từ căn bản đến nâng cao, giúp học sinh phát triển từ vựng, ngữ pháp, và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh một cách toàn diện. Tuy nhiên, điều làm nổi bật “Impact” không chỉ là việc học ngôn ngữ, mà còn là việc khám phá bản thân và thế giới.

    Tạo Cơ Hội Cho Tự Biểu Đạt

    “Impact” khuyến khích sự tự biểu đạt và sáng tạo trong học tập. Loạt sách này không giới hạn học sinh bởi các bài giảng truyền thống, mà thúc đẩy họ thể hiện ý kiến cá nhân và phát triển khả năng suy luận và phản biện. Điều này được thể hiện qua các hoạt động và bài giảng thú vị, cho phép học sinh tham gia tích cực vào quá trình học tập.

    Sự Xuất Hiện của Nhà Thám Hiểm National Geographic

    Một điểm mạnh của “Impact” chính là sự xuất hiện của những nhà thám hiểm thực sự từ National Geographic. Trong loạt sách này, học sinh sẽ có cơ hội khám phá những câu chuyện tuyệt vời về cuộc phiêu lưu của những người thám hiểm đã thay đổi thế giới. Những câu chuyện này không chỉ thú vị mà còn truyền cảm hứng cho học sinh, khuyến khích họ tìm hiểu thêm về thế giới và tạo ra sự kết nối với những người đã làm nên những điều tốt đẹp.

    Liên Kết với Khung Tham Chiếu Châu Âu cho Ngôn Ngữ (CEFR)

    “Impact” được thiết kế để phù hợp với Khung Tham chiếu Châu Âu cho Ngôn Ngữ (CEFR), một hệ thống đánh giá tiêng Anh phổ biến trên toàn cầu. Điều này giúp đảm bảo rằng học sinh sẽ phát triển kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với trình độ của họ và có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh trong nhiều tình huống khác nhau.

    Định Hướng Công Dân Toàn Cầu

    Không chỉ giới thiệu kiến thức ngôn ngữ, “Impact” còn định hướng học sinh trở thành công dân toàn cầu. Loạt sách này thúc đẩy ý thức về sự đa dạng văn hóa và khuyến khích học sinh tham gia vào các vấn đề xã hội quan trọng. Bằng cách làm như vậy, “Impact” giúp học sinh hiểu rõ hơn về thế giới và cách họ có thể ảnh hưởng tích cực đối với nó.

    Download ebook Impact 1 Student's Book

     

    Các Cấp Độ của “Impact”

    “Impact Introductory”

    “Impact Introductory” là mức độ căn bản dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc cần củng cố kiến thức cơ bản. Mức độ này giúp học sinh xây dựng nền tảng vững chắc trong việc sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày và học tập.

    “Impact Foundation”

    “Impact Foundation” là một bước tiến vượt qua mức độ căn bản. Nó giúp học sinh nâng cao từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo và suy luận.

    “Impact 1-5”

    Từ cấp độ “Impact 1” đến “Impact 5,” “Impact” cung cấp một loạt các bài giảng và hoạt động được thiết kế để phù hợp với trình độ từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi cấp độ đề cập đến các chủ đề và nội dung phức tạp hơn, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện.

    Kết Luận

    “Impact” của National Geographic Learning không chỉ là một bộ sách giáo trình tiếng Anh, mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về thế giới và phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách tự tin. Với sự kết hợp giữa việc học tiếng Anh và sự phát triển cá nhân, “Impact” mang đến cho thanh thiếu niên cơ hội đặc biệt để trở thành những công dân toàn cầu thông thái và tự tin.

    Download ebook Impact 2 Student's Book

     

    Những lợi ích khi học Impact

    Học “Impact” của National Geographic Learning mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho học sinh. Dưới đây là một số trong những lợi ích đáng kể khi chọn “Impact” làm bộ giáo trình tiếng Anh:

    Phát Triển Kỹ Năng Ngôn Ngữ: “Impact” cung cấp một chương trình học toàn diện, giúp học sinh phát triển từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đọc, viết, nghe và nói một cách toàn diện.

    Khám Phá Thế Giới Thực: Qua việc tìm hiểu về cuộc phiêu lưu của các nhà thám hiểm National Geographic, học sinh có cơ hội khám phá thế giới thực và cách những người khác biệt có thể ảnh hưởng tích cực đối với nó.

    Khuyến Khích Sáng Tạo và Tự Biểu Đạt: “Impact” khuyến khích học sinh thể hiện ý kiến cá nhân và sáng tạo thông qua các hoạt động thú vị và bài giảng.

    Học Từ Những Người Thành Công: Những câu chuyện về những người thám hiểm và nhà nghiên cứu nổi tiếng từ National Geographic truyền cảm hứng cho học sinh và giúp họ thấy rằng mọi người đều có thể tạo ra sự khác biệt.

    Học Trở Nên Thú Vị Hơn: Việc tích hợp các câu chuyện thực tế và hoạt động thú vị vào quá trình học giúp làm cho việc học tiếng Anh trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.

    Hướng Dẫn Tư Duy Công Dân Toàn Cầu: “Impact” định hướng học sinh trở thành những công dân toàn cầu thông thái, khuyến khích họ tham gia vào các vấn đề xã hội và thảo luận về các vấn đề quan trọng trong thế giới hiện đại.

    Liên Kết với CEFR: Bộ sách giáo trình này tuân theo Khung Tham chiếu Châu Âu cho Ngôn Ngữ (CEFR), giúp học sinh phát triển kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế.

    Sự Chuẩn Bị Cho Tương Lai: Việc nắm vững tiếng Anh và hiểu biết về thế giới có thể làm cho học sinh trở nên tự tin và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai, bất kể là trong lĩnh vực nghề nghiệp hoặc học tập tiếp theo.

    Kết Nối Cộng Đồng Quốc Tế: Học “Impact” giúp học sinh trở thành một phần của cộng đồng học tập quốc tế, kết nối với các học sinh và giáo viên từ khắp nơi trên thế giới.

    Sự Đa Dạng Và Hiểu Biết Văn Hóa: Qua việc thảo luận về các chủ đề đa dạng và văn hóa, học sinh có cơ hội hiểu rõ hơn về sự đa dạng của thế giới và khuyến khích sự tôn trọng và hiểu biết.

    Tóm lại, học “Impact” không chỉ là việc nâng cao kỹ năng tiếng Anh mà còn là một cuộc hành trình khám phá thế giới và sự phát triển cá nhân. Loạt sách giáo trình này giúp học sinh trở thành những người tự tin, thông thái và ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

    Download ebook Impact 3 Student's Book

     

    Những ai phù hợp với Impact

    “Impact” của National Geographic Learning phù hợp cho một loạt đối tượng học sinh và người học tiếng Anh. Dưới đây là danh sách những ai có thể hưởng lợi từ việc sử dụng “Impact” làm bộ giáo trình:

    Học Sinh Trung Học: “Impact” được thiết kế đặc biệt cho học sinh trung học, từ cấp độ căn bản đến nâng cao, nên là lựa chọn lý tưởng cho học sinh ở mọi trình độ tiếng Anh.

    Sinh Viên: Sinh viên đại học và cao đẳng có thể sử dụng “Impact” để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của họ, đặc biệt là khi họ cần tiếng Anh cho mục tiêu học tập và nghiên cứu.

    Người Học Tiếng Anh Mới: Các người học tiếng Anh mới bắt đầu cũng có thể sử dụng “Impact Introductory” để xây dựng nền tảng vững chắc trong việc sử dụng tiếng Anh.

    Giáo Viên Tiếng Anh: Giáo viên tiếng Anh ở trường trung học hoặc trường đại học có thể sử dụng “Impact” làm giáo trình chính trong việc giảng dạy, bởi nó cung cấp nhiều tài liệu và công cụ hữu ích để họ truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho học sinh.

    Người Tự Học: Ai đang tự học tiếng Anh cũng có thể tận dụng “Impact” với các tài liệu tự học và hoạt động phong phú để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của họ.

    Công Dân Toàn Cầu: “Impact” định hướng học sinh trở thành những công dân toàn cầu thông thái, vì vậy nó là lựa chọn tốt cho những người quan tâm đến các vấn đề toàn cầu và đa dạng văn hóa.

    Người Yêu Thích Khoa Học và Tự Nhiên: Với sự xuất hiện của các nhà thám hiểm và những câu chuyện về tự nhiên, “Impact” hấp dẫn đối với những ai yêu thích khoa học và môi trường.

    Người Muốn Phát Triển Kỹ Năng Tư Duy Công Dân: “Impact” khuyến khích tư duy về các vấn đề xã hội và khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động xã hội tích cực.
    Như vậy, “Impact” có sự linh hoạt và đa dạng trong việc đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh và phát triển cá nhân của nhiều đối tượng khác nhau.

    Download ebook Impact 4 Student's Book

     

    Cách học Impact hiệu quả

    Để học “Impact” hiệu quả, bạn có thể áp dụng các chiến lược và phương pháp sau đây:

    Xác Định Mục Tiêu Học Tập: Trước khi bắt đầu, xác định rõ mục tiêu học tập của bạn. Bạn muốn nâng cao từ vựng, kỹ năng nghe, hay kỹ năng viết? Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào những phần của “Impact” phù hợp với mục tiêu của bạn.

    Lập Kế Hoạch Học Tập: Xây dựng một kế hoạch học tập cụ thể. Xác định thời gian học và kế hoạch tuần để đảm bảo rằng bạn dành đủ thời gian cho việc học “Impact.”

    Sử Dụng Tài Liệu Bổ Sung: Bên cạnh sách giáo trình, hãy sử dụng các tài liệu bổ sung như bài báo, video, hoặc âm thanh liên quan đến chủ đề của bài học để làm giàu kiến thức và từ vựng của bạn.

    Tạo Sổ Từ Vựng: Tạo một sổ từ vựng riêng để ghi chép các từ mới và cụm từ quan trọng. Hãy thường xuyên xem lại và luyện tập từ vựng này.

    Thực Hành Ngữ Pháp: Học từ giáo trình “Impact” và thực hành ngữ pháp thông qua việc viết câu và đoạn văn. Tự kiểm tra và sửa lỗi để cải thiện kỹ năng viết.

    Tập Trung Vào Kỹ Năng Nghe: Luyện tập kỹ năng nghe bằng cách nghe các bản ghi âm hoặc xem video liên quan đến “Impact.” Hãy thử viết ra những điểm chính bạn nghe được sau mỗi lần luyện tập.

    Thảo Luận Và Giao Tiếp: Hãy tìm kiếm cơ hội thảo luận và giao tiếp với người khác về các chủ đề bạn học qua “Impact.” Tham gia vào các nhóm học tập hoặc diễn đàn trực tuyến.

    Luyện Tập Đề Thi Thử: Nếu bạn đang học “Impact” để chuẩn bị cho bất kỳ kỳ thi tiếng Anh nào, hãy luyện tập các đề thi thử để làm quen với định dạng và thời gian.

    Đọc Thêm: Đọc sách, bài báo, hoặc truyện tiếng Anh khác để mở rộng vốn từ vựng và cải thiện kỹ năng đọc của bạn.

    Theo Dõi Tiến Trình: Theo dõi tiến trình học tập của bạn và đặt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để đảm bảo sự tiến bộ liên tục.

    Tìm Kiếm Sự Hỗ Trợ: Nếu gặp khó khăn, đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ giáo viên hoặc bạn học khác. Tham gia vào các lớp học thêm hoặc nhóm học tập để có sự hỗ trợ và động viên.

    Thực Hành Hằng Ngày: Hãy duy trì việc học tiếng Anh hàng ngày. Thậm chí chỉ cần dành một ít thời gian mỗi ngày cũng có thể đem lại sự tiến bộ đáng kể.

    Học “Impact” hiệu quả đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự đầu tư thời gian và công sức. Hãy luôn duy trì lòng kiên nhẫn và tận hưởng quá trình học tập để đạt được kết quả tốt nhất.

     

    ELT Ebooks by National Geographic Learning

    Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


    This will close in 35 seconds