National Geographic British Life Second Edition (6 Levels) 2019

National Geographic British English Life 2nd Edition (6 Levels) 2019

Level Advanced
2ed British Life Advanced Academic Skills.rar
2ed British Life Advanced Business Worksheets.rar
2ed British Life Advanced Class Audio.rar
2ed British Life Advanced Communicative Activities.rar
2ed British Life Advanced Communicative Worksheets.rar
2ed British Life Advanced Exam View.rar
2ed British Life Advanced Extra Practice.rar
2ed British Life Advanced Grammar.zip
2ed British Life Advanced Student’s Book.pdf
2ed British Life Advanced Teacher’s Book.pdf
2ed British Life Advanced Tests.rar
2ed British Life Advanced Text Scripts Keys.rar
2ed British Life Advanced Video.rar
2ed British Life Advanced Wordlist.rar
2ed British Life Advanced Workbook Audio.rar
2ed British Life Advanced Workbook.pdf

Level Beginner
2ed British Life Beginner Class Audio.rar
2ed British Life Beginner Communicative Activities.rar
2ed British Life Beginner Communicative Worksheets.rar
2ed British Life Beginner Elementary Ready Made Lessons.rar
2ed British Life Beginner Exam View.rar
2ed British Life Beginner Extra Practice.rar
2ed British Life Beginner Grammar.rar
2ed British Life Beginner Student’s Book.pdf
2ed British Life Beginner Teacher’s Book.pdf
2ed British Life Beginner Tests.rar
2ed British Life Beginner Text Scripts Keys.rar
2ed British Life Beginner Video.rar
2ed British Life Beginner Wordlist.rar
2ed British Life Beginner Workbook Audio.rar
2ed British Life Beginner Workbook.pdf

Level Elementary
2ed British Life Elementary Class Audio.rar
2ed British Life Elementary Communicative Activities.rar
2ed British Life Elementary Communicative Worksheets.rar
2ed British Life Elementary Exam View.rar
2ed British Life Elementary Extra Practice.rar
2ed British Life Elementary Grammar.rar
2ed British Life Elementary Student’s Book.pdf
2ed British Life Elementary Teacher’s Book.pdf
2ed British Life Elementary Tests.rar
2ed British Life Elementary Text Scripts Keys.rar
2ed British Life Elementary Video.rar
2ed British Life Elementary Wordlist.rar
2ed British Life Elementary Workbook Audio.rar
2ed British Life Elementary Workbook.pdf

Level Intermediate
2ed British Life Intermediate Academic Skills.rar
2ed British Life Intermediate Business Worksheets.rar
2ed British Life Intermediate Class Audio.rar
2ed British Life Intermediate Communicative Activities.rar
2ed British Life Intermediate Communicative Worksheets.rar
2ed British Life Intermediate Exam View.rar
2ed British Life Intermediate Extra Practice.rar
2ed British Life Intermediate Grammar.rar
2ed British Life Intermediate Student’s Book.pdf
2ed British Life Intermediate Teacher’s Book.pdf
2ed British Life Intermediate Tests.rar
2ed British Life Intermediate Text Scripts Keys.rar
2ed British Life Intermediate Video.rar
2ed British Life Intermediate Wordlist.rar
2ed British Life Intermediate Workbook Audio.rar
2ed British Life Intermediate Workbook.pdf

2ed British Life Placement Tests.rar

Level Pre-Intermediate
2ed British Life Pre-Intermediate Business Worksheets.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Class Audio.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Communicative Activities.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Communicative Worksheets.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Exam View.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Extra Practice.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Grammar.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Ready Made Lessons.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Student’s Book.pdf
2ed British Life Pre-Intermediate Teacher’s Book.pdf
2ed British Life Pre-Intermediate Tests.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Text Scripts Keys.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Video.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Wordlist.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Workbook Audio.rar
2ed British Life Pre-Intermediate Workbook.pdf

Level Upper Intermediate
2ed British Life Upper Intermediate Academic Skills.rar
2ed British Life Upper Intermediate Advanced Ready Made Lessons.rar
2ed British Life Upper Intermediate Audioscripts.rar
2ed British Life Upper Intermediate Business Worksheets.rar
2ed British Life Upper Intermediate Class Audio.rar
2ed British Life Upper Intermediate Communicative Activities.rar
2ed British Life Upper Intermediate Communicative Worksheets.rar
2ed British Life Upper Intermediate Exam View.rar
2ed British Life Upper Intermediate Extra Practice.rar
2ed British Life Upper Intermediate Grammar.rar
2ed British Life Upper Intermediate Student’s Book Key.pdf
2ed British Life Upper Intermediate Student’s Book.pdf
2ed British Life Upper Intermediate Teacher’s Book.pdf
2ed British Life Upper Intermediate Tests.rar
2ed British Life Upper Intermediate Text Scripts Keys.rar
2ed British Life Upper Intermediate Video.rar
2ed British Life Upper Intermediate Wordlist.rar
2ed British Life Upper Intermediate Workbook Audio.rar
2ed British Life Upper Intermediate Workbook Key.pdf
2ed British Life Upper Intermediate Workbook.pdf

National Geographic British English Life 2nd Edition pdf audio video

 

Get Life Second Edition AME Classroom Presentation Tool 1,2,3,4,5,6 (Windows): $10 / level; $40 / all 6 levels

Get Life Second Edition British English (Pdf, Materials), $5 for one file; $10 for one level; $40 for all 6 levels, pay via PayPal.

PayPal $5 PayPal $10 PayPal $40

After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  We work from 8 am to 10 pm GMT+7, and you will receive the documents during that time.

  If you have any questions, please contact us via Telegram, Messenger or Email.

  We also accept cryptocurrency (USDT) as payment. Feel free to contact us if you are interested.

  ✅ Sample pdf file 2ed British Life Advanced Student’s Book.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file 2ed British Life Advanced Teacher’s Book.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file 2ed British Life Advanced Workbook.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file 2ed British Life Beginner Student’s Book.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file 2ed British Life Beginner Teacher’s Book.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file 2ed British Life Beginner Workbook.pdf: Click here
  (Download the document to view it in the highest quality)

   Gain access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 333 USD.

   PayPal $333

   ๏ You will have lifetime, unlimited access.

   ๏ We still continuously update resources daily.

   ๏ Register today at the best price.

   ๏ Contact us for more details (email: info@ebook-tienganh.com)

    

   Nhận Life 2nd Edition AME Classroom Presentation Tool 1,2,3,4,5,6: 100k / level; 400k / all 6 levels (iTools cài trên máy tính)

   Nhận Life 2nd Edition British English (Pdf, Resources). Giá: 50k / file; 100k / level; 400k / all 6 levels.

   Thanh toán tại đây

   Thanh toán và nhận file (click here)

   Thông tin tài khoản:

   Duong Trung Dinh 
   37499167
   ACB

   Nội dung chuyển khoản: email của bạn

   QR Pay:

   QR Dinh ACB

   Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

    Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

    We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

    You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

    We work from 8 am to 10 pm GMT+7, and you will receive the documents during that time.

    If you have any questions, please contact us via Telegram, Messenger or Email.

    We also accept cryptocurrency (USDT) as payment. Feel free to contact us if you are interested.

    National Geographic British English Life 2nd Edition pdf audio video full

     

     

    Giới thiệu British English Life

    Tổng quan

    ✅ Tên bộ sách: British English Life 2nd Edition: Level Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced
    ✅ Nhà xuất bản: National Geographic Learning
    ✅ Đối tượng phù hợp: Đại học (Higher Education), Adult
    ✅ Năm xuất bản 2019

     

    British English Life” là một phần của chương trình học tiếng Anh từ National Geographic Learning (NGL).

    Giới Thiệu về Khóa Học:

    “Life”, tạo ra bởi NGL, là một khóa học tiếng Anh tổng quát có sáu cấp độ cho người lớn và cũng có sẵn trong mười hai ấn bản phân chia kết hợp Sách học sinh và Sách bài tập.

    “Life” tập trung vào việc cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của học viên thông qua các bài học và vật liệu từ National Geographic.

    Nội Dung và Phương Pháp Giảng Dạy:

    Các chủ đề được chọn từ National Geographic để tăng cường sự quan tâm và khả năng tiếp thu ngôn ngữ từ học viên.

    Mục tiêu của NGL là đưa thế giới vào lớp học và đưa lớp học vào cuộc sống, thông qua các chủ đề và vật liệu hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới.

    Các Cấp Độ và Đối Tượng:

    “Life” được thiết kế cho mọi lứa tuổi và trình độ, từ người mới học đến người có kinh nghiệm, và có nhiều bài học và chủ đề thú vị từ National Geographic để khám phá.

    Tổng kết, “British English Life” của NGL không chỉ cung cấp kiến thức ngôn ngữ mà còn mở rộng tầm nhìn, kiến thức văn hóa và thông tin toàn cầu cho học viên, thông qua việc sử dụng các nội dung độc đáo và hấp dẫn từ National Geographic.

    2ed British Life Advanced Teacher's Book

     

    “British English Life” từ National Geographic Learning (NGL) là một phần của series “Life”, đây là một khóa học giáo dục nhắm đến đối tượng người lớn và bao gồm sáu cấp độ học tiếng Anh. Mỗi cấp độ cũng có sẵn trong các ấn bản tách rời, kết hợp Sách học sinh và Sách bài tập tương ứng của họ, cung cấp tổng cộng mười hai cuốn sách.

    Khóa học tích hợp series kỹ năng với ngữ pháp và từ vựng dành cho người trẻ và người lớn và hiện đã có sẵn trong một ấn bản mới.

    Khóa học NGL nổi bật với nội dung từ National Geographic, nhắm đến việc đưa thế giới vào lớp học, cung cấp các tài liệu và video giúp học sinh khám phá thế giới mà không cần rời khỏi không gian học của họ. Sự quan tâm tự nhiên và khả năng của những chủ đề này được coi là tối quan trọng và phục vụ như điểm xuất phát cho các bài học.

    “Life” bao gồm nội dung đa dạng như câu chuyện về Biển Aral ở Kazakhstan vào năm 2009, nơi mà người đánh cá đã tham gia vào một sự kiện liên quan đến thức ăn, thể thao, kể chuyện và hát, có lẽ nhắm đến việc tích hợp các tình huống thế giới thực và nhận thức về môi trường vào việc học ngôn ngữ.

    Sứ mệnh của NGL bao gồm việc đưa thế giới đến lớp học và ngược lại, làm giàu trải nghiệm học bằng cách tích hợp nội dung thế giới thực vào chương trình giáo dục. Do đó, “British English Life” có khả năng tập trung phát triển kỹ năng tiếng Anh trong khi cung cấp các cái nhìn văn hóa và toàn cầu, đặc biệt là liên quan đến tiếng Anh Anh Quốc.

    2ed British Life Pre-Intermediate Teacher's Book

     

    “British English Life” – Nơi Mở Cửa Của Kiến Thức và Ngôn Ngữ

    “British English Life”, một sản phẩm độc đáo từ National Geographic Learning (NGL), không chỉ là một công cụ học ngôn ngữ, mà còn là chiếc cầu nối kiến thức, văn hóa và thông tin giữa thế giới và phòng học. Nổi bật trong series giáo trình “Life”, khóa học này mở ra một không gian học tập rộng lớn và đa dạng, nơi mà ngôn ngữ và kiến thức được hòa quyện một cách tuyệt vời.

    “Life” không chỉ là một khóa học tiếng Anh thông thường; nó là một cuộc phiêu lưu kiến thức. Được xây dựng dựa trên sáu cấp độ, từ cơ bản đến nâng cao, khóa học không chỉ tập trung vào việc cung cấp kiến thức ngôn ngữ, mà còn mở rộng tầm nhìn văn hóa và thông tin toàn cầu cho học viên.

    Điều này được thực hiện thông qua việc tích hợp nội dung từ National Geographic, một nguồn thông tin tin cậy và hấp dẫn về thế giới xung quanh chúng ta.

    Sáu cấp độ của “Life” đều có sẵn trong các ấn bản độc lập, mỗi cuốn sách đều là một hành trình riêng biệt đưa học viên từ kiến thức cơ bản về ngôn ngữ đến việc giao tiếp một cách linh hoạt và tự tin trong một loạt các tình huống và chủ đề khác nhau.

    Thêm vào đó, khóa học này còn có sẵn trong các ấn bản tách biệt, kết hợp giữa Sách của Học sinh và Sách Bài tập tương ứng, tạo nên tổng cộng 12 cuốn sách, đáp ứng linh hoạt nhu cầu và mong muốn của cả giáo viên và học viên.

    “British English Life” cung cấp một cái nhìn sâu sắc về văn hóa và xã hội Anh Quốc, đồng thời khám phá những điểm độc đáo của ngôn ngữ và địa lý, từ những thành phố nổi tiếng đến những ngôi làng yên bình, từ lịch sử hào hùng đến những câu chuyện hiện đại.

    Học viên sẽ được đắm chìm trong một thế giới đa màu sắc của kiến thức, thông qua việc nghe, nói, đọc, và viết, giúp họ không chỉ học tiếng Anh, mà còn hiểu biết nhiều hơn về thế giới xung quanh họ.

    Nội dung của khóa học không chỉ giới hạn ở sách giáo trình. “Life” cung cấp nhiều nguồn tài nguyên đa phương tiện như video, âm thanh và ảnh từ thư viện phong phú của National Geographic, giúp các bài học trở nên sinh động và thực tế hơn.

    Các câu chuyện, bài báo và video được tích hợp mở rộng tầm nhìn của học viên, từ việc tìm hiểu về các vấn đề môi trường như tình trạng hồ Aral ở Kazakhstan đến việc khám phá văn hóa và lịch sử của những quốc gia và dân tộc khác nhau.

    Sứ mệnh của NGL và “British English Life” là đưa thế giới đến lớp học và mang lớp học đến với thế giới. Bằng cách này, học viên không chỉ tiếp xúc với ngôn ngữ mà còn được mở rộng đầu óc, khám phá những điều mới mẻ và trở thành công dân toàn cầu, sẵn lòng giao tiếp và chia sẻ với mọi người từ mọi nơi.

    Điều này không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho sự học hỏi và phát triển cá nhân, mà còn khuyến khích sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các văn hóa và cộng đồng khác nhau trên toàn thế giới.

    2ed British Life Beginner Teacher's Book

     

    Những ai phù hợp với British English Life

    “British English Life” từ National Geographic Learning (NGL) là một khóa học tiếng Anh chất lượng và toàn diện, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một loạt đối tượng người học. Dưới đây là những nhóm người mà “British English Life” có thể phù hợp:

    1. Người Học Viên Tiếng Anh Tại Mọi Trình Độ:

    Người Mới Học: Với sáu cấp độ từ cơ bản đến cao cấp, khóa học này phù hợp với những người mới bắt đầu hành trình học tiếng Anh của mình.

    Người Đang Học: Những ai muốn nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình có thể lựa chọn một trong các cấp độ phù hợp với năng lực của mình.

    2. Người Tìm Kiếm Kiến Thức Văn Hóa:

    Tò Mò Về Văn Hóa Anh Quốc: Những ai muốn tìm hiểu sâu sắc về văn hóa, lịch sử, và địa lý của Anh Quốc thông qua ngôn ngữ.

    Học Văn Hóa Qua Ngôn Ngữ: Đối với những người muốn hiểu rõ về các nước khác thông qua việc học ngôn ngữ và văn hóa của họ.

    3. Giáo Viên và Người Làm Việc Trong Lĩnh Vực Giáo Dục:

    Giáo Viên Tiếng Anh: Cung cấp tài nguyên và cấu trúc giáo trình cho giáo viên, hỗ trợ họ trong việc xây dựng bài giảng và hoạch định khóa học.

    Chuyên Viên Giáo Dục: Những người muốn tích hợp nội dung giáo dục từ National Geographic vào chương trình giảng dạy của mình.

    4. Học Viên Muốn Kết Hợp Học Ngôn Ngữ và Khám Phá Thế Giới:

    Những Người Yêu Thích Du Lịch: Người muốn chuẩn bị ngôn ngữ và kiến thức văn hóa cho những chuyến du lịch tới Vương quốc Anh.

    Những Nhà Khám Phá: Những người muốn tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh mình qua ngôn ngữ và hình ảnh.

    5. Những Người Quan Tâm Đến Các Vấn Đề Toàn Cầu:

    Người Yêu Môi Trường: Được tiếp cận với các nội dung về môi trường và hành động nhân quyền từ National Geographic.

    Những Nhà Hoạch Định Chính Sách: Ai muốn có cái nhìn toàn cầu hơn về các vấn đề xã hội, môi trường và phát triển.

    “British English Life” không chỉ là một khóa học tiếng Anh mà còn là một nguồn tài nguyên vô giá về kiến thức toàn cầu và văn hóa Anh Quốc. Những người học sẽ không chỉ cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình, mà còn mở rộng đầu óc và tầm nhìn của họ về thế giới, gặp gỡ và kết nối với các văn hóa khác nhau thông qua ngôn ngữ và kiến thức.

    2ed British Life Elementary Teacher's Book

     

    Những lợi ích của British English Life

    Khóa học “British English Life” từ National Geographic Learning (NGL) mang đến hàng loạt lợi ích cho người học, từ việc nâng cao kỹ năng ngôn ngữ đến việc mở rộng kiến thức văn hóa và hiểu biết về thế giới. Dưới đây là một số lợi ích nổi bật mà khóa học này có thể cung cấp:

    1. Tăng Cường Kỹ Năng Ngôn Ngữ:

    Toàn Diện: Phát triển tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: Nghe, Nói, Đọc, và Viết.

    Ngữ Pháp và Từ Vựng: Củng cố kiến thức ngữ pháp và từ vựng thông qua các bài học có cấu trúc và minh họa sinh động.

    2. Khám Phá Văn Hóa và Lịch Sử Anh Quốc:

    Nhận Biết Đa Dạng Văn Hóa: Hiểu rõ về văn hóa, lịch sử, và xã hội Anh Quốc.

    Địa Lý và Du Lịch: Học hỏi về những điểm du lịch nổi tiếng và đặc điểm địa lý qua các bài giảng và video.

    3. Nguồn Tài Nguyên Đa Dạng từ National Geographic:

    Nội Dung Hấp Dẫn: Sử dụng nội dung độc đáo và hấp dẫn từ National Geographic.

    Hình Ảnh và Video Chất Lượng Cao: Tiếp cận nguồn tài nguyên hình ảnh và video chất lượng cao để tăng trải nghiệm học.

    2ed British Life Upper Intermediate Teacher's Book

     

    4. Kiến Thức Toàn Cầu:

    Tầm Nhìn Toàn Cầu: Tìm hiểu về các vấn đề toàn cầu, môi trường, và xã hội thông qua lăng kính của người Anh.

    Kết Nối Với Thế Giới: Nhận biết và đánh giá các vấn đề quốc tế và nhìn nhận chúng từ nhiều góc độ khác nhau.

    5. Phương Pháp Học Độc Đáo:

    Tích Hợp Kỹ Năng: Kỹ năng ngôn ngữ được tích hợp một cách linh hoạt trong các bài học thông qua các hoạt động thực hành và tình huống thực tế.

    Học Qua Trải Nghiệm: Sử dụng phương pháp “học bằng cách làm” để tăng cường việc học một cách tự nhiên và hiệu quả.

    6. Tiện Lợi và Linh Hoạt:

    Học Mọi Lúc, Mọi Nơi: Có thể học từ bất kỳ đâu với nguồn tài nguyên trực tuyến và sách giáo trình.

    Linh Hoạt: Khóa học cho phép học viên tiếp cận với việc học một cách linh hoạt và tuỳ chỉnh theo nhu cầu của bản thân.

    7. Chứng Nhận và Đánh Giá:

    Tiến Độ Rõ Ràng: Theo dõi tiến trình và đánh giá kỹ năng định kỳ.

    Chứng Nhận: Có cơ hội đạt được chứng nhận từ tổ chức uy tín như National Geographic Learning.

    “British English Life” không chỉ mang lại kiến thức ngôn ngữ, mà còn là cầu nối giữa người học và thế giới xung quanh, tạo điều kiện cho việc học mãi mãi và khám phá không ngừng.

    2ed British Life Intermediate Teacher's Book

     

    Cách học British English Life hiệu quả

    Học ngôn ngữ mới luôn là một hành trình đầy thách thức và cần sự kiên nhẫn. Đối với khóa học “British English Life” từ National Geographic Learning, việc tận dụng tối đa những tiện ích và phương pháp học sẽ giúp bạn nắm bắt kiến thức một cách hiệu quả. Dưới đây là một số gợi ý để học “British English Life” một cách hiệu quả:

    1. Lên Kế Hoạch Học Cố Định:

    Thời Gian Học: Xác định thời gian học cố định mỗi ngày hoặc mỗi tuần.

    Mục Tiêu Học: Đặt mục tiêu cụ thể, đo lường được, và có thời hạn để theo dõi tiến triển.

    2. Tận Dụng Tài Nguyên Đa Dạng:

    Video và Hình Ảnh: Tận dụng tài nguyên hình ảnh và video từ National Geographic để học một cách trực quan và sinh động.

    Bài Đọc và Bài Nghe: Đọc và nghe các bài giảng đa dạng để phát triển kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức về văn hóa.

    3. Kỹ Năng Ngôn Ngữ Toàn Diện:

    Nghe – Nói: Luyện nghe và phản xạ nói thông qua việc nghe các đoạn hội thoại, bài giảng, và tham gia các hoạt động nói.

    Đọc – Viết: Đọc các bài đọc và thực hành viết để cải thiện từ vựng và ngữ pháp.

    4. Tham Gia Các Hoạt Động:

    Thảo Luận và Bài Làm Nhóm: Tham gia các buổi thảo luận và làm việc nhóm để học từ đồng học và áp dụng kiến thức.

    Dự Án và Báo Cáo: Thực hiện các dự án nhóm và cá nhân để áp dụng kiến thức vào thực tế.

    5. Ôn Tập Định Kỳ:

    Tổng Hợp Kiến Thức: Ôn tập định kỳ những kiến thức đã học để củng cố và tránh quên lãng.

    Kiểm Tra Bản Thân: Tự kiểm tra kỹ năng và kiến thức để xác định những điểm cần cải thiện.

    6. Kết Hợp Học và Giải Trí:

    Học Qua Trải Nghiệm: Tham gia các hoạt động, chuyến thăm, và tìm hiểu thông qua việc trải nghiệm.

    Giải Trí và Học: Sử dụng nội dung giải trí như phim, âm nhạc, và sách tiếng Anh để học một cách nhẹ nhàng.

    7. Phản Hồi và Cải Thiện:

    Nhận Phản Hồi: Đón nhận phản hồi từ giáo viên và bạn bè để nhận biết điểm yếu và cải thiện.

    Tìm Hiểu Từ Sai Lầm: Đối mặt và rút kinh nghiệm từ những sai lầm để phát triển.

    Hãy nhớ rằng việc học ngôn ngữ là một hành trình dài hơi và không ngừng nghỉ. Hãy kiên nhẫn, đều đặn, và tận hưởng quá trình học bằng cách kết hợp học và sống để có những trải nghiệm phong phú và ý nghĩa.

     

    ELT Ebooks by National Geographic Learning

    Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


    This will close in 35 seconds