Pearson Speakout 3rd Edition (8 Levels) Pdf Audio Video 2023

Download Ebook Pearson Speakout Third Edition (8 Levels) Pdf Audio Video 2023

Level A1
Speakout 3rd A1 Class Audio.rar
Speakout 3rd A1 Photocopiables.rar
Speakout 3rd A1 Student’s Book Keys.pdf
Speakout 3rd A1 Student’s Book.pdf
Speakout 3rd A1 Teacher’s Book.pdf
Speakout 3rd A1 Teacher’s Resources.rar
Speakout 3rd A1 Tests.rar
Speakout 3rd A1 Videos.rar
Speakout 3rd A1 Workbook Audio.rar
Speakout 3rd A1 Workbook with Keys.pdf

Level A2
Speakout 3rd A2 Class Audio.rar
Speakout 3rd A2 Photocopiables.rar
Speakout 3rd A2 Student’s Book Keys.pdf
Speakout 3rd A2 Student’s Book.pdf
Speakout 3rd A2 Teacher’s Book.pdf
Speakout 3rd A2 Teacher’s Resources.rar
Speakout 3rd A2 Tests.rar
Speakout 3rd A2 Videos.rar
Speakout 3rd A2 Workbook Audio.rar
Speakout 3rd A2 Workbook with Keys.pdf

Level A2+
Speakout 3rd A2+ Class Audio.rar
Speakout 3rd A2+ Photocopiables.rar
Speakout 3rd A2+ Student’s Book.pdf
Speakout 3rd A2+ Teacher’s Book.pdf
Speakout 3rd A2+ Teacher’s Resources.rar
Speakout 3rd A2+ Tests.rar
Speakout 3rd A2+ Videos.rar
Speakout 3rd A2+ Workbook Audio.rar
Speakout 3rd A2+ Workbook with Keys.pdf

Level B1
Speakout 3rd B1 Class Audio.rar
Speakout 3rd B1 Photocopiables.rar
Speakout 3rd B1 Student’s Book Keys.pdf
Speakout 3rd B1 Student’s Book.pdf
Speakout 3rd B1 Teacher’s Book.pdf
Speakout 3rd B1 Teacher’s Resources.rar
Speakout 3rd B1 Tests.rar
Speakout 3rd B1 Videos.rar
Speakout 3rd B1 Workbook Audio.rar
Speakout 3rd B1 Workbook with Keys.pdf

Level B1+
Speakout 3rd B1+ Class Audio.rar
Speakout 3rd B1+ Photocopiables.rar
Speakout 3rd B1+ Student’s Book Keys.pdf
Speakout 3rd B1+ Student’s Book.pdf
Speakout 3rd B1+ Teacher’s Book.pdf
Speakout 3rd B1+ Tests.rar
Speakout 3rd B1+ Videos.rar
Speakout 3rd B1+ Workbook Audio.rar
Speakout 3rd B1+ Workbook with Keys.pdf

Level B2
Speakout 3rd B2 Class Audio.rar
Speakout 3rd B2 Photocopiables.rar
Speakout 3rd B2 Student’s Book Keys.pdf
Speakout 3rd B2 Student’s Book.pdf
Speakout 3rd B2 Teacher’s Book.pdf
Speakout 3rd B2 Teacher’s Resources.rar
Speakout 3rd B2 Tests.rar
Speakout 3rd B2 Videos.rar
Speakout 3rd B2 Workbook Audio.rar
Speakout 3rd B2 Workbook with Keys.pdf

Level B2+
Speakout 3rd B2+ Class Audio.rar
Speakout 3rd B2+ Photocopiables.rar
Speakout 3rd B2+ Student’s Book Keys.pdf
Speakout 3rd B2+ Student’s Book.pdf
Speakout 3rd B2+ Teacher’s Book.pdf
Speakout 3rd B2+ Tests.rar
Speakout 3rd B2+ Videos.rar
Speakout 3rd B2+ Workbook Audio.rar
Speakout 3rd B2+ Workbook with Keys.pdf

Level C1 C2
Speakout 3rd C1-C2 Class Audio.rar
Speakout 3rd C1-C2 Photocopiables.rar
Speakout 3rd C1-C2 Student’s Book Keys.pdf
Speakout 3rd C1-C2 Student’s Book.pdf
Speakout 3rd C1-C2 Teacher’s Book.pdf
Speakout 3rd C1-C2 Teacher’s Resources.rar
Speakout 3rd C1-C2 Tests.rar
Speakout 3rd C1-C2 Videos.rar
Speakout 3rd C1-C2 Workbook Audio.rar
Speakout 3rd C1-C2 Workbook with Keys.pdf

Download Ebook Pearson Speakout 3rd Edition (5 Levels) Pdf Audio Video 2023

 

Get Speakout 3rd Edition (Pdf, Resources): $10 for one Level; $50 for all 8 Levels


After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

  Payment by cryptocurrency (USDT)

  Payment with USDT and file receipt (Click here)

  We accept USDT payments through the TRX Tron network (TRC20).

  The wallet address is:

  TRc6y3dADrs3E2VPrUDzv12VkJU7W9vTrP

  The wallet address

  After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

    

   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd A1 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd A1 Workbook with Keys.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd A2 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd A2 Workbook with Keys.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd A2+ Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd A2+ Workbook with Keys.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd B1 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd B1 Workbook with Keys.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd B1+ Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd B1+ Workbook with Keys.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd B2 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd B2 Workbook with Keys.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd B2+ Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd B2+ Workbook with Keys.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd C1-C2 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Speakout 3rd C1-C2 Workbook with Keys.pdf: Click here

   (Download the document to view it in the highest quality)

    Package for lifetime access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 555 USD.

    PayPal $555

    ๏ You will have lifetime, unlimited access.

    ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

    ๏ We still continuously update resources daily.

    ๏ Register today at the best price.

    ๏ Contact us for more details (email: [email protected])

    ===============

    Gói tải toàn bộ tài nguyên trên website của chúng tôi trọn đời: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... chỉ với 6990k.

    ๏ Bạn có quyền tải file trọn đời, không giới hạn.

    ๏ Bạn được sử dụng iTools online trên website trọn đời.

    ๏ Chúng tôi vẫn tiếp tục mua tài liệu mới thường xuyên, bạn được quyền tải tất cả tài liệu mới này.

    ๏ Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết (email, zalo, messenger, telegram...)

     

    Nhận Speakout Third Edition (all files): 150k / level; 600k / all 8 levels.

    Thanh toán tại đây

    Thanh toán và nhận file (click here)

    Thông tin tài khoản:

    Duong Trung Dinh 
    37499167
    ACB

    Nội dung chuyển khoản: email của bạn

    QR Pay:

    QR Dinh ACB

    Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

     Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

     ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

     ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

     ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

     ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

      

     Download Ebook Pearson Speakout 3rd Edition (5 Levels) Pdf Audio Video 2023 full

      

      

     Giới thiệu Speakout

     ✅ Tên bộ sách: Speakout Third Edition
     ✅ Nhà xuất bản: Pearson
     ✅ Ngôn ngữ: British English
     ✅ Cấp độ: A1, A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+, C1, C2
     ✅ Dành cho: Adult Learner
     ✅ Kỹ năng: Speaking, Listening, Conversation
     ✅ Năm xuất bản 20222023

     Speakout là một khóa học tiếng Anh dành cho người lớn do Pearson cung cấp. Khóa học này bao gồm sáu cấp độ, được thiết kế riêng biệt cho người lớn. Được phát triển với sự hợp tác của BBC Worldwide và BBC, khóa học nhắm đến việc cung cấp kỹ năng thực hành cho học viên để họ có thể giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả. Phiên bản thứ hai của Speakout cung cấp cơ hội cho người học thực sự “lên tiếng” trong các tình huống thực tế, với nhiều cơ hội để cá nhân hóa, giúp trải nghiệm học tập trở nên phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân.

      

     Giới thiệu về Speakout của Pearson

     Speakout là một khóa học tiếng Anh dành cho người lớn, được cung cấp bởi Pearson, một trong những công ty giáo dục hàng đầu thế giới. Khóa học này không chỉ giúp học viên phát triển kỹ năng tiếng Anh thông thường, mà còn nhấm đến việc trang bị cho học viên kỹ năng giao tiếp thực sự hiệu quả và tự tin trong nhiều tình huống thực tế.

     Cấu trúc của khóa học

     Speakout được thiết kế với sáu cấp độ, bắt đầu từ cơ bản đến nâng cao, phục vụ cho mọi trình độ của học viên:

     • Starter
     • Elementary
     • Pre-Intermediate
     • Intermediate
     • Upper Intermediate
     • Advanced

     Mỗi cấp độ được xây dựng dựa trên nền tảng giáo trình tiếng Anh quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu của người học ở mọi lứa tuổi và trình độ.

     Đối tác và nội dung giáo trình

     Một điểm đặc biệt của Speakout là khóa học này được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ của BBC Worldwide và BBC. Nhờ vậy, nội dung giáo trình thực sự phong phú, đa dạng và cập nhật, giúp học viên tiếp xúc với ngôn ngữ trong nhiều bối cảnh thực tế, từ tin tức, chương trình giải trí, đến các cuộc phỏng vấn và bài giảng.

     Ưu điểm nổi bật

     • Tích hợp công nghệ: Phiên bản thứ hai của Speakout đã tích hợp nhiều công nghệ giáo dục tiên tiến, giúp việc học trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn. Ví dụ như “Pearson Speak Out ActiveTeach”, một phần mềm hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh một cách chủ động.
     • Tiếp cận thực tế: Khóa học cung cấp nhiều cơ hội cho người học để thực hành giao tiếp trong các tình huống thực tế, giúp họ tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh ngoài đời thực.
     • Personalization: Speakout cung cấp nhiều cơ hội để cá nhân hóa bài học, giúp mỗi học viên có thể tập trung vào những kỹ năng và lĩnh vực mà họ quan tâm nhất.

     Kết luận

     Speakout của Pearson không chỉ là một bộ giáo trình tiếng Anh truyền thống. Đây là một khóa học toàn diện, được thiết kế dựa trên nền tảng giáo dục hiện đại và tiếp cận thực tế, giúp người học phát triển kỹ năng tiếng Anh một cách toàn diện và hiệu quả.

     Speakout 3rd A1 Student's Book

      

     Những ai phù hợp với Speakout

     Speakout của Pearson được thiết kế đặc biệt cho người lớn muốn học tiếng Anh. Dưới đây là một số đối tượng mà Speakout có thể phù hợp:

     Người mới học tiếng Anh: Với cấp độ Starter và Elementary, Speakout giúp người mới bắt đầu có cái nhìn tổng quan về tiếng Anh và xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc.

     Người muốn nâng cao trình độ tiếng Anh: Với các cấp độ từ Pre-Intermediate tới Advanced, Speakout giúp những ai đã có kiến thức cơ bản về tiếng Anh phát triển và nâng cao kỹ năng của mình, từ từ vựng, ngữ pháp đến kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

     Người muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp: Do được phát triển với sự hợp tác của BBC Worldwide và BBC, Speakout cung cấp nhiều tài liệu và bài học dựa trên nội dung thực tế, giúp học viên cải thiện kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống thực tế.

     Giáo viên tiếng Anh: Speakout cũng có các tài nguyên và công cụ dành riêng cho giáo viên, giúp họ dạy học hiệu quả hơn và tạo ra một môi trường học tập sinh động và hấp dẫn.

     Người muốn học tiếng Anh thông qua công nghệ: Với phần mềm “Pearson Speak Out ActiveTeach” và các tài nguyên trực tuyến, Speakout là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn kết hợp việc học tiếng Anh với công nghệ.

     Những người muốn học tiếng Anh theo mục tiêu cá nhân: Speakout cung cấp nhiều cơ hội để cá nhân hóa bài học, giúp học viên có thể tập trung vào những kỹ năng và lĩnh vực mà họ quan tâm nhất.

     Nhìn chung, Speakout là một giáo trình tiếng Anh toàn diện và linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng người học, từ người mới bắt đầu đến những người muốn đạt đến trình độ chuyên sâu trong tiếng Anh.

     Speakout 3rd A2 Student's Book

      

     Những lợi ích khi học Speakout

     Speakout của Pearson mang lại nhiều lợi ích cho người học tiếng Anh, bao gồm:

     Tài liệu thực tế từ BBC: Do được hợp tác phát triển với BBC Worldwide và BBC, Speakout cung cấp nhiều bài học dựa trên nội dung thực tế, giúp người học tiếng Anh trong bối cảnh thực tế và hiện đại[1][2][3].

     Giáo trình toàn diện: Speakout bao gồm 6 cấp độ từ Starter đến Advanced. Nó giúp người học tiếng Anh phát triển toàn diện từ kỹ năng cơ bản đến nâng cao[4][5].

     Kỹ năng giao tiếp thực sự: Speakout giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp thực sự, giúp họ tự tin và sẵn lòng “nói lên” trong mọi tình huống[4].

     Kết hợp với công nghệ: Với phần mềm Pearson Speak Out ActiveTeach và các tài nguyên trực tuyến, Speakout giúp người học tiếp cận tiếng Anh một cách linh hoạt và hiện đại[7].

     Tùy chỉnh hóa bài học: Speakout cung cấp nhiều cơ hội cho người học tùy chỉnh bài học theo mục tiêu và sở thích cá nhân của họ.

     Học mọi lúc, mọi nơi: Speakout giúp người học có thể học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi, bất kể là tại nhà, trường học, hoặc trên đường đi.

     Hỗ trợ giáo viên: Speakout cung cấp nhiều tài nguyên và công cụ cho giáo viên, giúp họ tạo ra môi trường học tập sinh động và hiệu quả.

     Tóm lại, Speakout giúp người học tiếng Anh phát triển kỹ năng của mình một cách toàn diện, từ từ vựng, ngữ pháp đến kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, đồng thời giúp họ tự tin giao tiếp trong nhiều tình huống thực tế.

     Speakout 3rd B1 Student's Book

      

     Cách học Speakout hiệu quả

     Để học Speakout một cách hiệu quả, bạn cần tuân theo những nguyên tắc và bước sau:

     Xác định mục tiêu: Trước tiên, bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình khi học tiếng Anh, như việc cần nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết hay tất cả cùng một lúc.

     Chọn cấp độ phù hợp: Speakout cung cấp 6 cấp độ từ Starter đến Advanced. Bạn cần chọn cấp độ phù hợp với trình độ của mình để học hiệu quả[5].

     Học đều đặn: Lập lịch học cố định mỗi ngày, dành ít nhất 20-30 phút mỗi ngày để ngâm mình trong tiếng Anh.

     Tích hợp nội dung từ BBC: Vì Speakout được phát triển cùng với BBC, bạn nên tận dụng các bài học dựa trên nội dung thực tế từ BBC để cải thiện khả năng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế[1].

     Luyện nghe mỗi ngày: Dùng các tài nguyên audio và video đi kèm với giáo trình, nghe đi nghe lại để cải thiện khả năng nghe và từ vựng.

     Thực hành nói tiếng Anh: Sau khi nghe và học từ vựng, bạn nên thực hành nói tiếng Anh, có thể tự nói hoặc tham gia các nhóm học nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp.

     Sử dụng phần mềm Pearson Speak Out ActiveTeach: Tận dụng các công cụ số hóa và tài nguyên trực tuyến để tạo ra một môi trường học linh hoạt và đa dạng[7].

     Tham gia các nhóm học: Giao lưu và thảo luận với các bạn học cùng cấp độ để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm.

     Tự kiểm tra và đánh giá: Thường xuyên tự kiểm tra và đánh giá trình độ của mình, sau đó điều chỉnh phương pháp học nếu cần.

     Liên tục cập nhật và nâng cấp: Tiếp tục học các cấp độ tiếp theo sau khi hoàn thành mỗi cấp độ.

     Bằng cách tuân thủ những nguyên tắc và bước trên, bạn có thể tối ưu hóa quá trình học Speakout và đạt được hiệu suất tốt nhất.

     Speakout 3rd B2 Student's Book

      

     Làm quen với 6 cấp độ học trong “Speakout”: Từ cơ bản đến nâng cao

     Speakout từ Pearson đã trở thành một trong những giáo trình tiếng Anh phổ biến và được tin dùng trên toàn thế giới. Một phần quan trọng giúp “Speakout” chiếm lĩnh lòng tin của học viên chính là việc chia rõ ràng 6 cấp độ học, giúp người học dễ dàng xác định trình độ và định hướng học tập. Cùng chúng ta điểm qua 6 cấp độ này:

     • Starter: Dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh, cấp độ này giúp học viên làm quen với ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp cơ bản, tạo nền tảng vững chắc cho hành trình học tiếng Anh[5].
     • Elementary: Ở cấp độ này, học viên sẽ mở rộng vốn từ vựng, củng cố kiến thức ngữ pháp và bắt đầu phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách toàn diện.
     • Pre-Intermediate: Đi sâu hơn vào ngữ pháp, học viên sẽ được trang bị các kiến thức cần thiết để giao tiếp một cách linh hoạt hơn và hiểu rõ hơn về văn hóa tiếng Anh.
     • Intermediate: Tại đây, người học sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình, tăng khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh trong nhiều tình huống thực tế.
     • Upper Intermediate: Ở cấp độ này, học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng tiếng Anh một cách chuyên sâu và chính xác, với một vốn từ vựng phong phú và các cấu trúc ngữ pháp phức tạp.
     • Advanced: Dành cho những người muốn đạt đến trình độ cao trong tiếng Anh, cấp độ này tập trung vào việc phân tích và sử dụng tiếng Anh trong các tình huống phức tạp và chuyên ngành cụ thể.

     Mỗi cấp độ của Speakout không chỉ giúp học viên nắm vững kiến thức về tiếng Anh mà còn tạo ra một hành trình học tập thú vị và hiệu quả, thông qua việc kết hợp với các nội dung thực tế từ BBC[1]. Với 6 cấp độ trên, Speakout đảm bảo rằng mọi người học, từ người mới bắt đầu cho đến những người muốn nâng cao trình độ, đều tìm thấy sự phù hợp và hiệu suất trong quá trình học.

     Speakout 3rd C1-C2 Student's Book

      

     “Speakout”: Sự kết hợp hoàn hảo giữa ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng giao tiếp

     Speakout từ Pearson không chỉ là một giáo trình tiếng Anh truyền thống. Nó là sự tiến hóa trong việc học tiếng Anh, nơi mà ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng giao tiếp đều được hòa quyện một cách hoàn hảo.

     Ngữ Pháp: Nền tảng vững chắc

     Một người học tiếng Anh không thể thiếu kiến thức về ngữ pháp. Speakout cung cấp một hệ thống ngữ pháp logic, dễ hiểu, giúp học viên dễ dàng áp dụng trong giao tiếp thực tế. Bằng cách sử dụng ví dụ từ ngữ cảnh thực tế, giáo trình này giúp người học nắm bắt cấu trúc và ứng dụng chúng một cách linh hoạt.

     Từ Vựng: Kho tàng tri thức

     Với Speakout, từ vựng không chỉ là danh sách các từ cần học. Mỗi từ đều được giới thiệu trong ngữ cảnh, kết hợp với hình ảnh, âm thanh và video từ BBC[1]. Điều này giúp học viên dễ dàng ghi nhớ và sử dụng từ vựng một cách hiệu quả.

     Kỹ năng giao tiếp: Thực hành trong môi trường thực tế

     Chú trọng vào việc học bằng cách làm, Speakout tập trung vào việc phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc và viết thông qua các bài tập, hoạt động và tình huống thực tế. Sự kết hợp với BBC Worldwide tạo ra một môi trường học tập phong phú, giúp người học tiếp xúc với tiếng Anh thực sự và tự tin giao tiếp trong mọi tình huống.

     Kết luận, Speakout không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn giúp người học tiếng Anh trở thành người giao tiếp thạo lạo, biết ứng dụng kiến thức mình học vào thực tế. Với sự hòa quyện giữa ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng giao tiếp, Speakout chắc chắn sẽ là lựa chọn tối ưu cho mọi người muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

      

     ELT Ebooks by Pearson

     Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


     This will close in 35 seconds