Cambridge Global English Second Edition (9 Levels) Pdf Audio

Download Cambridge Global English (Second Edition)

1. Cambridge Global English 2ed 1 Activities.rar
1. Cambridge Global English 2ed 1 Learner’s Book.pdf
1. Cambridge Global English 2ed 1 Teacher’s Resource.pdf
1. Cambridge Global English 2ed 1 Video.rar
1. Cambridge Global English 2ed 1 Workbook.pdf

2. Cambridge Global English 2ed 2 Activities.rar
2. Cambridge Global English 2ed 2 Learner’s Book.pdf
2. Cambridge Global English 2ed 2 Teacher’s Resource.pdf
2. Cambridge Global English 2ed 2 Video.rar
2. Cambridge Global English 2ed 2 Workbook.pdf

3. Cambridge Global English 2ed 3 Activities.rar
3. Cambridge Global English 2ed 3 Learner’s Book.pdf
3. Cambridge Global English 2ed 3 Teacher’s Resource.pdf
3. Cambridge Global English 2ed 3 Video.rar
3. Cambridge Global English 2ed 3 Workbook.pdf

4. Cambridge Global English 2ed 4 Learner’s Book.pdf
4. Cambridge Global English 2ed 4 Teacher’s Resource.pdf
4. Cambridge Global English 2ed 4 Video.rar
4. Cambridge Global English 2ed 4 Workbook.pdf

5. Cambridge Global English 2ed 5 Learner’s Book.pdf
5. Cambridge Global English 2ed 5 Teacher’s Resource.pdf
5. Cambridge Global English 2ed 5 Video.rar
5. Cambridge Global English 2ed 5 Workbook.pdf

6. Cambridge Global English 2ed 6 Learner’s Book.pdf
6. Cambridge Global English 2ed 6 Teacher’s Resource.pdf
6. Cambridge Global English 2ed 6 Video.rar
6. Cambridge Global English 2ed 6 Workbook.pdf

7. Cambridge Global English 2ed 7 Class Audio CD.rar
7. Cambridge Global English 2ed 7 Learner’s Book.pdf
7. Cambridge Global English 2ed 7 Teacher’s Resource.pdf
7. Cambridge Global English 2ed 7 Video.rar
7. Cambridge Global English 2ed 7 Workbook.pdf

8. Cambridge Global English 2ed 8 Class Audio CD.rar
8. Cambridge Global English 2ed 8 Learner’s Book.pdf
8. Cambridge Global English 2ed 8 Teacher’s Resource.pdf
8. Cambridge Global English 2ed 8 Video.rar
8. Cambridge Global English 2ed 8 Workbook.pdf

9. Cambridge Global English 2ed 9 Class Audio CD.rar
9. Cambridge Global English 2ed 9 Learner’s Book.pdf
9. Cambridge Global English 2ed 9 Teacher’s Resource.pdf
9. Cambridge Global English 2ed 9 Video.rar
9. Cambridge Global English 2ed 9 Workbook.pdf

Download Cambridge Global English Second Edition Pdf Audio Video Full

 

✅ Get Cambridge Global English 2nd Edition (All files), $5 for one file$10 for one level$50 for all levels, pay via PayPal.

PayPal $5 PayPal $10 PayPal $50

After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  If you have any questions, please contact us via Telegram, Messenger, Zalo or Email.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ✅ Sample pdf file Cambridge Global English 2ed 1 Learner’s Book.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file Cambridge Global English 2ed 3 Learner’s Book.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file Cambridge Global English 2ed 6 Learner’s Book.pdf: Click here

   

   

  Nhận Cambridge Global English 2nd Edition. Giá 100k / file; 200k / level; 1.000k / all levels.

  Thanh toán tại đây

  Thanh toán và nhận file (click here)

  Thông tin tài khoản:

  Duong Trung Dung 
  218008929
  Ngân hàng ACB
  Nội dung chuyển khoản: email của bạn

  QR Pay:

  QR ACB 1

  Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

   We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   If you have any questions, please contact us via Telegram, Messenger, Zalo or Email.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

    

   Download ebook Cambridge Global English second edition full

    

    

    

   Download Cambridge Global English (1st Edition)

   Cambridge Global English 1 Activity Book.pdf
   Cambridge Global English 1 Class Audio CDs.rar
   Cambridge Global English 1 Learner’s Book.pdf

   Cambridge Global English 2 Activity Book.pdf
   Cambridge Global English 2 Class Audio CDs.rar
   Cambridge Global English 2 Learner’s Book.pdf

   Cambridge Global English 3 Activity Book.pdf
   Cambridge Global English 3 Class Audio CDs.rar
   Cambridge Global English 3 Learner’s Book.pdf

   Cambridge Global English 4 Activity Book.pdf
   Cambridge Global English 4 Class Audio CDs.rar
   Cambridge Global English 4 Learner’s Book.pdf

   Cambridge Global English 5 Activity Book.pdf
   Cambridge Global English 5 Class Audio CDs.rar
   Cambridge Global English 5 Learner’s Book.pdf

   Cambridge Global English 6 Activity Book.pdf
   Cambridge Global English 6 Class Audio CDs.rar
   Cambridge Global English 6 Learner’s Book.pdf

   Cambridge Global English Starter A Learner’s Book.pdf
   Cambridge Global English Starter B Learner’s Book.pdf
   Cambridge Global English Starter C Learner’s Book.pdf

   Cambridge Global English 1st edition

    

   ✅ Get Cambridge Global English 1st Edition (All files), $5 for one file$10 for one level$30 for all levels, pay via PayPal.

   PayPal $5 PayPal $10 PayPal $50

   After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

    We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

    If you have any questions, please contact us via Telegram, Messenger, Zalo or Email.

    Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

    ✅ Sample pdf file Cambridge Global English 1 Learner’s Book.pdf: Click here
    ✅ Sample pdf file Cambridge Global English 3 Learner’s Book.pdf: Click here
    ✅ Sample pdf file Cambridge Global English 6 Learner’s Book.pdf: Click here

     

     

    Nhận Cambridge Global English 1st Edition. Giá 50k / file; 100k / level; 300k / all levels.

    Thanh toán tại đây

    Thanh toán và nhận file (click here)

    Thông tin tài khoản:

    Duong Trung Dung 
    218008929
    Ngân hàng ACB
    Nội dung chuyển khoản: email của bạn

    QR Pay:

    QR ACB 1

    Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

     We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

     If you have any questions, please contact us via Telegram, Messenger, Zalo or Email.

     Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

      

     Download Cambridge Global English 1st edition

      

      

      

     Giới thiệu bộ giáo trình Cambridge Global English

     Bộ giáo trình “Cambridge Global English” là một chương trình toàn diện do Cambridge University Press phát triển nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho học viên. Chương trình này cung cấp nhiều định dạng khác nhau và có nhiều lựa chọn về giá cả, bao gồm sách điện tử và sách bìa mềm, với thời gian phát hành từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020. Tài liệu học cũng có sẵn dưới dạng số với các mã giấy phép sản phẩm và các gói in/online.

     Bộ giáo trình này kết hợp các chủ đề quốc tế qua các môn học vào chương trình học của mình, và mỗi đơn vị được thiết kế để giúp học viên phát triển các kỹ năng thế kỷ 21 như tư duy phản biện và hợp tác. Các đơn vị này bao gồm nhiều thành phần như video, mục tiêu học tập, bài học từ vựng, bài tập tư duy phê phán, kỹ năng diễn thuyết, thực hành viết, văn học, và thách thức dự án. Khóa học cũng cung cấp các tài nguyên bổ sung như video và âm thanh thông qua Lớp học Số và Sách học viên số.

     Ngoài những tính năng này, khóa học Cambridge Global English thúc đẩy việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ thông qua văn học, các hoạt động diễn thuyết, và viết văn từng bước với mô hình. Mỗi đơn vị kết thúc bằng một ‘Thách thức Dự án’, giúp khuyến khích học viên tham gia vào các hoạt động hợp tác và áp dụng tư duy phê phán.

     Chương trình học bao gồm các hộp từ vựng, giải thích ngữ pháp, phần phản ánh, và truy cập vào các tài nguyên số như video và âm thanh. Ngoài ra, việc đọc và phản hồi đối với văn học hoặc thơ quốc tế được khuyến khích mạnh mẽ, và việc đánh giá cho việc học được nhấn mạnh thông qua danh sách kiểm tra và tóm tắt.

     Tại Việt Nam, hệ tiểu học có lớp 1,2,3,4,5, riêng trường Vinschool đã dùng bộ giáo trình Cambridge Global English dùng dạy tiếng Anh hệ Cambridge cho mẫu giáo và tiểu học:

     • Cambridge Global English 1: dành cho mẫu giáo
     • Cambridge Global English 2: dành cho lớp 1
     • Cambridge Global English 3: dành cho lớp 2
     • Cambridge Global English 4: dành cho lớp 3
     • Cambridge Global English 5: dành cho lớp 4
     • Cambridge Global English 6: dành cho lớp 5

      

     Download ebook Cambridge Global English 2ed 1 Learner's Book

      

     Cambridge Global English 1

     Sách Cambridge Global English 1 Learner’s Book và Cambridge Global English 1 Activity Book là một phần của khóa học tiểu học sáu cấp độ dành cho người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, tuân theo Khung chương trình Cambridge Primary English dành cho người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Khóa học toàn diện này cung cấp chín giai đoạn để xây dựng nền tảng vững chắc trong tiếng Anh.

     Giáo trình Cambridge Global English 1 hướng đến những học sinh ở khối Tiểu học ở mức độ A1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). Nó phù hợp cho học sinh ở trường Tiểu học và tương thích với khung chương trình của Cambridge International Examinations.

     Sách học viên “Cambridge Global English 1” đóng vai trò là nguồn thông tin chính cho giai đoạn 1 và bao gồm chín chủ đề chủ đạo. Mỗi chủ đề được minh họa phong phú và xoay quanh một chủ đề thống nhất.

     Trong mỗi chủ đề, có sáu bài học tập trung vào phát triển các kỹ năng nghe, đọc, viết và nói. Bên cạnh đó, tài liệu còn bao gồm các văn bản khác nhau, chẳng hạn như thông tin thực tế và hư cấu, đối thoại và thơ ca, bao quát nhiều chủ đề khác nhau để thu hút và nâng cao khả năng tiếng Anh của học sinh.

     Giáo trình tích hợp các bài tập giúp phát triển từ vựng và nhận thức ngôn ngữ. Nó cũng có các phần hữu ích như “Mẹo viết”, “Thám tử ngôn ngữ” và “Từ vựng cần nhớ” để cung cấp hướng dẫn thực tế và nhấn mạnh các yếu tố ngôn ngữ quan trọng.

     Ngoài ra, Cambridge Global English 1 đi kèm với đĩa CD audio chứa tư liệu nghe cho cả Cambridge Global English 1 Learner’s Book và Cambridge Global English 1 Activity Book, giúp hỗ trợ học sinh luyện nghe và làm quen với cách nghe.

     Khóa học nhấn mạnh việc tự đánh giá thông qua các dự án hấp dẫn, cho phép học sinh đánh giá tiến bộ và khả năng sử dụng tiếng Anh của mình. Bên cạnh đó, sách còn có phần “Từ điển tranh” ở cuối sách, hỗ trợ việc phát triển từ vựng thêm.

     Đối với giáo viên, có nguồn tài liệu riêng gọi là “Tài liệu hướng dẫn giáo viên Cambridge Global English Stage 1”. Nguồn tài liệu này cung cấp hướng dẫn từng bước cho từng bài học trong mỗi chủ đề, kèm theo các đáp án cho các hoạt động trong Sách học viên và Sách bài tập. Nó cũng bao gồm các kịch bản âm thanh, gợi ý về việc phân biệt và đánh giá, liên kết đa môn học, cơ hội cho học sinh xây dựng hồ sơ cá nhân và các hoạt động photocopy liên quan đến từng chủ đề.

     Giáo trình “Cambridge Global English 1” cung cấp môi trường học tập giàu ngôn ngữ, tập trung vào phát triển các kỹ năng tiếng Anh cần thiết cho học sinh nhỏ tuổi. Nó cung cấp cho giáo viên và học sinh những công cụ và tài liệu cần thiết để làm cho việc học ngôn ngữ trở nên thú vị, hấp dẫn và hiệu quả.

     Lưu ý rằng có thể có các phần và cấp độ khác trong bộ giáo trình “Cambridge Global English” phục vụ cho các mức độ khác nhau của khả năng ngôn ngữ và yêu cầu của chương trình học tập.

     Download ebook Cambridge Global English 2ed 2 Learner's Book

     Cambridge Global English 2

     “Cambridge Global English 2” là cấp độ thứ hai trong giáo trình tiếng Anh “Cambridge Global English” dành cho học sinh tiểu học, theo Khung chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của Cambridge.

     Giáo trình này tiếp tục khám phá và phát triển kỹ năng tiếng Anh của học sinh thông qua các hoạt động thú vị và ý nghĩa. Điểm đặc biệt của “Cambridge Global English 2” là sự tập trung vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ thông qua các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống, như sách, hàng xóm, thiên nhiên, đếm số, các loài bọ, Trái Đất, nhà ở, và thành phố.

     Học sinh sẽ được trải nghiệm và thực hành tiếng Anh trong một môi trường học thực tế, gần gũi. Các bài học đều được thiết kế để kết hợp giữa việc học trong lớp và cuộc sống hàng ngày, giúp học sinh nắm bắt ngôn ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả.

     Cũng giống như cấp độ 1, “Cambridge Global English 2” tập trung phát triển toàn diện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua các hoạt động sáng tạo và thực hành. Việc sử dụng các mục tiêu “I can” trong mỗi bài giúp học sinh tự tin hơn trong việc tiếp thu và áp dụng ngôn ngữ.

     “Cambridge Global English 2 Learner’s Book” đi kèm với “Cambridge Global English 2 Activity Book”, cung cấp thêm nhiều hoạt động thực hành và tài liệu củng cố, giúp học sinh có thể tự học và ôn tập tại nhà.

     Các tài liệu trong “Cambridge Global English Stage 2” bao gồm Cambridge Global English 2 Learner’s Book và Cambridge Global English 2 Activity Book, đóng vai trò là nguồn thông tin chính cho giai đoạn 2, với 9 đơn vị chủ đề. Mỗi đơn vị chủ đề được minh họa phong phú và tổ chức xung quanh một chủ đề chung. Trong mỗi đơn vị chủ đề, có sáu bài học được phát triển xung quanh chủ đề đó, tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ quan trọng như nghe, đọc, viết và nói.

     Giáo trình cũng bao gồm Tài liệu hướng dẫn giáo viên (Teacher’s Resource), cung cấp ghi chép dạy từng đơn vị chủ đề, cơ hội cho việc học tập phân biệt và đáp án cho các hoạt động trong Sách học viên và Sách bài tập. Đồng thời, Tài liệu hướng dẫn giáo viên còn bao gồm các kịch bản âm thanh, liên kết đa môn học, các hoạt động photocopy và từ điển giúp giáo viên tự tin giảng dạy khóa học.

     Khóa học nhấn mạnh việc hỗ trợ từ vựng và ngữ pháp, đồng thời cung cấp nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng nói và lắng nghe trong suốt quá trình học tập.

     Bên cạnh đó, có tài liệu số đi kèm gọi là Tài liệu lớp học số hóa (Digital Classroom), bao gồm video, âm thanh và các hoạt động tương tác, giúp tăng cường trải nghiệm học tập và làm cho các bài học thêm hấp dẫn và tương tác.

     “Cambridge Global English Stage 2” tương thích với khung chương trình Tiểu học và Trung học cơ sở của Cambridge International, cung cấp một chương trình học ngôn ngữ toàn diện giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh một cách hiệu quả.

     Download ebook Cambridge Global English 2ed 3 Learner's Book

      

     Cambridge Global English 3

     “Cambridge Global English Stage 3” là một phần trong chuỗi giáo trình “Cambridge Global English”, một khóa học cấp Tiểu học gồm sáu cấp theo Khung chương trình Tiếng Anh Tiểu học Cambridge phát triển bởi Cambridge English Language Assessment.

     Chương trình này được thiết kế dành cho người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và tuân theo khung chương trình của Cambridge International Examinations. “Learner’s Book 3” cung cấp nội dung cốt lõi cho Stage 3, gồm 9 chủ đề học thuật kết thúc bằng một dự án hấp dẫn và cơ hội tự đánh giá.

     Các chủ đề được minh họa đa dạng và xoay quanh một chủ đề chung. Trong mỗi chủ đề, có sáu bài học được xây dựng nhằm nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như nghe, đọc, viết và nói.

     Tài liệu cũng bao gồm các tính năng như ‘Language tip’ và ‘Language detective’, tập trung vào phát triển từ vựng và nhận thức ngôn ngữ. Các bài học bao gồm nhiều loại văn bản, bao gồm nội dung thực tế và hư cấu, đối thoại và thơ, bao quát một loạt các chủ đề khác nhau.

     Kèm theo đó là “Audio CDs” cung cấp tài liệu nghe cho cả Cambridge Global English 3 Learner’s Book và Cambridge Global English 3 Activity Book của Stage 3, giúp học sinh cải thiện kỹ năng lắng nghe và hiểu biết.

     Tóm lại, “Cambridge Global English Stage 3” nhằm hỗ trợ việc học ngôn ngữ, xây dựng kỹ năng và tạo ra những trải nghiệm học tập thú vị và tương tác cho học sinh cấp Tiểu học. Nó tương ứng với Cấp độ A1 trong Khung chung Châu Âu về Các ngôn ngữ.

     Download ebook Cambridge Global English 2ed 4 Learner's Book

      

     Cambridge Global English 4

     “Cambridge Global English 4” là một chương trình học tiếng Anh dành cho người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, được thiết kế cho học sinh Khóa học 1 và Khóa học 2. Chương trình này tuân thủ Khung chương trình Tiếng Anh Cambridge Primary như ngôn ngữ thứ hai.

     Tài liệu chính của “Cambridge Global English 4” là Cambridge Global English 4 Learner’s Book và Cambridge Global English 4 Activity Book. Cuốn sách này bao gồm chín giai đoạn chủ đề, mỗi giai đoạn có sáu bài học tập trung vào cải thiện kỹ năng nghe, đọc, viết và nói.

     Các giai đoạn được thiết kế để thu hút học sinh thông qua các bài văn bản đa dạng, bao gồm các chủ đề thực tế và hư cấu, đối thoại và thơ ca. Ở cuối mỗi giai đoạn, có các dự án thú vị và cơ hội tự đánh giá giúp học sinh đánh giá tiến độ học tập của mình.

     Cuốn Sách Học Sinh nhấn mạnh việc nhận thức ngôn ngữ thông qua các phần “Language detective,” và cung cấp các lời khuyên kỹ năng cụ thể trong các khung “Tips.” Các tính năng này tăng cường trình độ tiếng Anh của học sinh và cung cấp hướng dẫn quý giá về sử dụng ngôn ngữ.

     Đồng hành cùng Cuốn Sách Học Sinh là Đĩa CD Audio chứa tài liệu nghe cho cả Cuốn Sách Học Sinh và Cuốn Sách Bài Tập. Những tài nguyên âm thanh này giúp cải thiện khả năng nghe và phát âm của học sinh.

     Chương trình học này tương thích với Khung chung Châu Âu về Các Ngôn ngữ (CEFR) ở cấp độ A2, chỉ ra rằng nó dành cho học sinh có trình độ tiếng Anh trung bình.

     Các chủ đề được đề cập trong “Cambridge Global English 4” bao gồm nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như gia đình, câu chuyện, ngày và đêm, ngôi nhà, đi lại, bữa trưa ở trường, Australia, loài người, nhìn lại và nhìn về tương lai.

     Chương trình học nhằm làm cho việc học tiếng Anh trở nên thú vị và liên quan đến học sinh, cung cấp cho họ những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết và xây dựng sự tự tin trong giao tiếp. Nó khuyến khích học tập hợp tác thông qua các dự án nhóm và hỗ trợ kỹ năng tư duy phản biện.

     “Cambridge Global English 4” đã được xuất bản vào ngày 23 tháng 6 năm 2014. Nó có sẵn dưới nhiều định dạng, bao gồm sách bìa mềm và phiên bản số, cung cấp cho giáo viên và học sinh các tùy chọn linh hoạt để truy cập tài liệu học tập.

     Để khám phá đầy đủ nội dung và lợi ích của “Cambridge Global English 4,” những người quan tâm nên tham khảo các tài liệu chính thức của Cambridge University Press hoặc các nhà phân phối có uy tín.

     Download ebook Cambridge Global English 2ed 5 Learner's Book

      

     Cambridge Global English 5

     “Cambridge Global English 5” là một chương trình học tiếng Anh dành cho người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, hướng tới học sinh Khóa học 1 và Khóa học 2. Chương trình này cung cấp một trải nghiệm học tập toàn diện và hấp dẫn, tập trung vào phát triển kỹ năng và trình độ tiếng Anh của người học.

     Tài liệu chính cho “Cambridge Global English 5” là Cambridge Global English 5 Learner’s Book và Cambridge Global English 5 Activity Book, được phát hành trong phiên bản 1. Cuốn sách cung cấp nội dung và hoạt động đa dạng để hỗ trợ việc học ngôn ngữ. Nó bao gồm chín giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có chủ đề và nội dung riêng. Các chủ đề bao gồm những vấn đề như con người, sức khỏe, các dịp kỷ niệm, khí hậu và nhiều chủ đề khác.

     Cuốn Sách Học Sinh được xây dựng để cung cấp nhiều bài tập và hoạt động để nâng cao khả năng nghe, đọc, viết và nói của học sinh. Nó được bổ sung bởi Cuốn Sách Bài Tập, cung cấp các hoạt động bổ sung, bài tập cá nhân hóa và thách thức để củng cố các kiến thức đã học từ Cuốn Sách Học Sinh.

     Chương trình học nhấn mạnh việc ứng dụng thực tiễn và học tập tương tác để giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh một cách hiệu quả. Nó khuyến khích học sinh tương tác với các tình huống trong thế giới thực, giúp họ tự tin giao tiếp trong nhiều tình huống khác nhau.

     Ngoài ra, chương trình hỗ trợ giáo viên trong việc cung cấp các bài học và hoạt động hấp dẫn, tạo ra môi trường học tập tích cực và hiệu quả trong lớp học.

     Cuốn Sách Học Sinh “Cambridge Global English 5” đi kèm với Đĩa CD Audio, cung cấp tài nguyên âm thanh bổ sung để bổ sung trải nghiệm học tập. Đĩa CD Audio bao gồm các bản ghi âm của các văn bản truyện và tài liệu khác, cho phép học sinh luyện tập kỹ năng nghe và phát âm.

     Cuốn sách có thể được mua dưới dạng sách in hoặc phiên bản số từ nhiều nhà bán lẻ và các trang web trực tuyến.

     Download ebook Cambridge Global English 2ed 6 Learner's Book

      

     Cambridge Global English 6

     Chương trình tiếng Anh “Cambridge Global English 6” là một chương trình học tiếng Anh toàn diện được thiết kế dành cho học sinh Khóa học 1 và Khóa học 2, theo chương trình Cambridge Primary. Chương trình nhằm phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh và kỹ năng học tập qua nhiều môn học, đồng thời khuyến khích ứng dụng thực tế trong cuộc sống hàng ngày và xây dựng sự tự tin vượt qua khó khăn trong việc học ngôn ngữ.

     Thành phần chính của “Cambridge Global English 6” là Cuốn Sách Học Sinh Cambridge Global English 6 Learner’s Book và Cambridge Global English 2 Activity Book, được xem là nguồn tài liệu chính cho Khóa học 6 của chương trình. Cuốn sách bao gồm chín đơn vị chủ đề và năm trang tổng kết kiến thức.

     Mỗi đơn vị được xây dựng xung quanh một chủ đề chung, bao gồm sáu bài học. Những bài học này hướng tới các kỹ năng ngôn ngữ khác nhau như nghe, đọc, viết và nói. Cuốn sách cũng tập trung vào việc nhận thức về ngôn ngữ thông qua các phần “Use of English”, và cung cấp những lời khuyên hướng dẫn về các kỹ năng cụ thể trong các phần “Tips”.

     Để tăng cường trải nghiệm học tập, Cambridge Global English 6 Learner’s Book bao gồm nhiều loại văn bản khác nhau, từ các chủ đề thực tế và hư cấu, đến các cuộc đối thoại và thi ca. Cuốn sách cũng cung cấp cơ hội tự đánh giá để giúp học sinh theo dõi tiến độ và cải thiện. Ngoài ra, cuốn sách đi kèm với Đĩa CD Audio, trong đó có các bản ghi âm của các văn bản truyện và thi ca, hỗ trợ việc học qua âm thanh và luyện tập phát âm.

     Chương trình học được phù hợp với Khung tham chiếu Châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) ở mức A2 đến B1, tức là phục vụ cho các học sinh ở mức trung cấp của tiếng Anh.

     “Cambridge Global English 6” nhấn mạnh sự hợp tác và tư duy phản biện thông qua các dự án chung với các môn học khác, được gọi là “Project Challenge”, ở cuối mỗi đơn vị. Những dự án này khuyến khích học sinh ứng dụng tiếng Anh của mình trong các tình huống thực tế và cùng nhau giải quyết các vấn đề, làm giàu thêm kinh nghiệm học tập ngôn ngữ của học sinh.

     Có nhiều phiên bản của Cambridge Global English 6 Learner’s Book, bao gồm phiên bản in và phiên bản số. Phiên bản in có bìa xoắn, thuận tiện cho việc sử dụng trong lớp học. Phiên bản số cho phép truy cập nội dung trực tuyến và có thể bao gồm các tính năng tương tác như hiệu ứng lật trang 3D để tạo trải nghiệm học tập hấp dẫn.

     Tóm lại, “Cambridge Global English 6” hướng tới việc trang bị học sinh các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết và sự tự tin để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, làm cho nó trở thành nguồn tài liệu hữu ích cho những người học tiếng Anh trong cả khóa học tiểu học và trung học.

     Download ebook Cambridge Global English 2ed 7 Learner's Book

      

     Những lợi ích của bộ giáo trình Cambridge Global English

     Giáo trình “Cambridge Global English” mang đến nhiều lợi ích quan trọng cho người học, như sau:

     Tài liệu học phong phú:Loạt sách giáo trình “Cambridge Global English” cung cấp những tài liệu học đa dạng và đầy đủ cho học sinh ở cấp độ Key Stage 1 và Key Stage 2. Các bài học được thiết kế sao cho hấp dẫn, giúp phát triển ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa một cách tự nhiên và thú vị.

     Phát triển kỹ năng quan trọng: Giáo trình tập trung vào việc khơi dậy niềm đam mê học tập trong học sinh và thúc đẩy phương pháp giảng dạy sáng tạo của giáo viên. Nó tập trung vào xây dựng kỹ năng giao tiếp hiệu quả, chẳng hạn như nghe, nói, đọc và viết, rất quan trọng cho thành công trong học tập, du học và công việc sau này.

     Động lực và tự tin: Nghiên cứu xác nhận rằng chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge English Qualifications được công nhận quốc tế, là một phần của giáo trình “Cambridge Global English”, tăng cường động lực và tự tin sử dụng tiếng Anh của học sinh. Hiệu ứng tích cực này giúp nâng cao trải nghiệm học tập tổng thể và khuyến khích học sinh tiếp tục hành trình học ngôn ngữ với sự nhiệt huyết.

     Sự công nhận toàn cầu: “Cambridge Global English” là một phần của cộng đồng toàn cầu, với gần một triệu học sinh tại 160 quốc gia học tập với các chứng chỉ Cambridge. Sự công nhận quốc tế của các chứng chỉ Cambridge giúp học sinh trở thành thành viên của một mạng lưới toàn cầu và mở ra cơ hội trong nhiều lĩnh vực trên khắp thế giới.

     Hỗ trợ cho giáo viên: Giáo trình cung cấp nguồn tài nguyên và hỗ trợ cho giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy. Các chứng chỉ Cambridge English giúp các trường học xây dựng chương trình học tập rõ ràng và cải thiện chất lượng giảng dạy, giúp giáo viên dễ dàng hướng dẫn học sinh trong hành trình học ngôn ngữ.

     Dịch vụ kỳ thi linh hoạt: Các tổ chức giáo dục tham gia chương trình Advantage, một chương trình khách hàng trung thành được thực hiện phối hợp với Cambridge English và British Council, nhận được các dịch vụ kỳ thi linh hoạt, hỗ trợ chuyên môn và hỗ trợ cá nhân. Điều này giúp các tổ chức tập trung vào các nhiệm vụ chính trong khi hiệu quả tổ chức kỳ thi.

     Tóm lại, giáo trình “Cambridge Global English” cung cấp cách tiếp cận đa chiều đối với việc học và giảng dạy ngôn ngữ, giúp học sinh phát triển kỹ năng cần thiết, nâng cao động lực, và cung cấp nguồn tài nguyên và hỗ trợ quý giá cho giáo viên.

     Download ebook Cambridge Global English 2ed 8 Learner's Book

      

     Những phương pháp học hiệu quả tiếng Anh với giáo trình Cambridge Global English

     Phương pháp học hiệu quả với giáo trình “Cambridge Global English” bao gồm những điểm sau:

     Học theo phương pháp dựa vào câu hỏi (Enquiry-based Learning): Cambridge Global English áp dụng phương pháp học dựa vào câu hỏi, tạo điều kiện cho học sinh tự tìm hiểu và khám phá thông qua hoạt động tích cực và tư duy phản biện. Phương pháp này khuyến khích tò mò và khả năng tự đặt câu hỏi, giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc về nội dung.

     Tập trung vào khía cạnh quốc tế: Giáo trình này tập trung vào khía cạnh quốc tế, nghĩa là học sinh được tiếp xúc với các chủ đề đa dạng phản ánh các quan điểm toàn cầu. Điều này giúp học sinh phát triển ý thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp phù hợp trong thế giới ngày càng kết nối.

     Hỗ trợ toàn diện: Giáo trình cung cấp hỗ trợ toàn diện cho học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Bao gồm sách học viên (Learner’s Books), sách hoạt động (Activity Books), tài liệu giáo viên (Teacher’s Resources) và nhiều loại tài liệu phù hợp với nhu cầu học tập và phong cách học của từng học sinh.

     Phương pháp học “học cách học”: Giáo trình tập trung vào phương pháp “học cách học”, giúp học sinh phát triển kỹ năng và chiến lược để tự tin tiếp cận những tình huống học tập mới. Điều này giúp học sinh tự trau dồi kiến thức và kỹ năng một cách độc lập và liên tục.

     Phát triển ngôn ngữ: Cambridge Global English chú trọng phát triển đầy đủ cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Đồng thời, giáo trình cũng tập trung vào phát triển từ vựng và nhận thức về ngôn ngữ. Học sinh sẽ được tiếp xúc với nhiều từ vựng và có cơ hội sử dụng ngôn ngữ một cách cá nhân và có ý nghĩa.

     Hoạt động dựa trên chương trình giảng dạy: Giáo trình này cung cấp một loạt hoạt động dựa trên chương trình giảng dạy giúp học sinh tham gia một cách tích cực và tạo niềm vui trong quá trình học tập. Những hoạt động này cung cấp cơ hội cho học sinh thực hành tiếng Anh một cách ý nghĩa và cá nhân.

     Sử dụng tài nguyên âm thanh: Giáo trình sử dụng các tài nguyên âm thanh, chẳng hạn như đĩa CD với các bài nghe và bài hát. Nhờ tài liệu âm thanh, học sinh cải thiện kỹ năng nghe và làm quen với ngôn ngữ tiếng Anh tự nhiên.

     Chủ đề gần gũi: Những chủ đề trong giáo trình hấp dẫn và gần gũi với trẻ em. Bao gồm những chủ đề như gia đình, trường học, giao thông, thời tiết và cuộc sống thành phố. Điều này giúp học sinh dễ dàng kết nối và duy trì động lực trong quá trình học tập.

     Bằng cách kết hợp những phương pháp này, học sinh có thể tiếp cận giáo trình “Cambridge Global English” một cách hiệu quả và thú vị, từ đó nâng cao kỹ năng tiếng Anh và thành tích học tập

     Download ebook Cambridge Global English 2ed 9 Learner's Book