Download Pearson English Code (7 Levels) Pdf Audio 2021

Online iTools English Code (iTools Online dành cho gói thành viên)

 

Download Pearson English Code (7 Levels) 2021

Level 1
English Code 1 Class Audio (American).rar
English Code 1 Phonics Book Audio (American).rar
English Code 1 Phonics Book Video (American).rar
English Code 1 Student’s Book (American).pdf
English Code 1 Teacher’s Edition (American).pdf
English Code 1 Workbook (American).pdf

English Code 1 Activity Book Audio.zip
English Code 1 Assessment Book Audio.zip
English Code 1 Assessment Book.pdf
English Code 1 Class Audio.zip
English Code 1 Flashcards.zip
English Code 1 Grammar Book.pdf
English Code 1 Phonics Book Audio.zip
English Code 1 Phonics Book Video.zip
English Code 1 Phonics Book.pdf
English Code 1 Teacher’s Edition.zip

Level 2
English Code 2 Class Audio (American).rar
English Code 2 Student’s Book (American).pdf
English Code 2 Teacher’s Edition (American).pdf

English Code 2 Activity Book Audio.zip
English Code 2 Activity Book.pdf
English Code 2 Assessment Book Audio.zip
English Code 2 Assessment Book.pdf
English Code 2 Class Audio.zip
English Code 2 Flashcards.zip
English Code 2 Grammar Book.pdf
English Code 2 Phonics Book Audio.zip
English Code 2 Phonics Book Video.zip
English Code 2 Phonics Book.pdf
English Code 2 Teacher’s Edition.zip

Level 3
English Code 3 Class Audio (American).rar
English Code 3 Student’s Book (American).pdf
English Code 3 Teacher’s Edition (American).pdf

English Code 3 Activity Book Audio.zip
English Code 3 Activity Book.pdf
English Code 3 Assessment Book Audio.zip
English Code 3 Assessment Book.pdf
English Code 3 Class Audio.zip
English Code 3 Flashcards.zip
English Code 3 Grammar Book.pdf
English Code 3 Phonics Book Audio.zip
English Code 3 Phonics Book Video.zip
English Code 3 Phonics Book.pdf
English Code 3 Teacher’s Edition.zip

Level 4
English Code 4 Class Audio (American).rar
English Code 4 Student’s Book (American).pdf
English Code 4 Teacher’s Edition (American).pdf

English Code 4 Activity Book Audio.zip
English Code 4 Activity Book.pdf
English Code 4 Assessment Book Audio.zip
English Code 4 Assessment Book.pdf
English Code 4 Class Audio.zip
English Code 4 Flashcards.zip
English Code 4 Grammar Book.pdf
English Code 4 Phonics Book Audio.zip
English Code 4 Phonics Book Video.zip
English Code 4 Phonics Book.pdf
English Code 4 Teacher’s Edition.zip

Level 5
English Code 5 Class Audio (American).rar
English Code 5 Student’s Book (American).pdf
English Code 5 Teacher’s Edition (American).pdf

English Code 5 Activity Book Audio.zip
English Code 5 Activity Book.pdf
English Code 5 Class Audio.zip
English Code 5 Flashcards.zip
English Code 5 Grammar Book.pdf
English Code 5 Phonics Book.pdf
English Code 5 Teacher’s Edition.zip

Level 6
English Code 6 Student’s Book (American).pdf
English Code 6 Teacher’s Edition (American).pdf

English Code 6 Activity Book Audio.zip
English Code 6 Activity Book.pdf
English Code 6 Assessment Book Audio.zip
English Code 6 Assessment Book.pdf
English Code 6 Class Audio.zip
English Code 6 Flashcards.zip
English Code 6 Grammar Book.pdf
English Code 6 Phonics Book Audio.zip
English Code 6 Phonics Book Video.zip
English Code 6 Phonics Book.pdf
English Code 6 Teacher’s Edition.zip

Starter Level
English Code Starter Class Audio (American).rar
English Code Starter Flashcards (American).pdf
English Code Starter Student’s Book (American).pdf
English Code Starter Teacher’s Edition (American).pdf
English Code Starter Workbook (American).pdf
English Code Starter Workbook Audio (American).rar

English Code Starter Class Audio.zip
English Code Stater Teacher’s Edition.zip

Download Pearson English Code American (7 Levels) Pdf Audio

English Code list

 

Get English Code (Pdf, Resources): $8 for one level; $38 for all 7 levels

After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

  Payment by cryptocurrency (USDT)

  Payment with USDT and file receipt (Click here)

  We accept USDT payments through the TRX Tron network (TRC20).

  The wallet address is:

  TRc6y3dADrs3E2VPrUDzv12VkJU7W9vTrP

  The wallet address

  After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

    

   ✅ Sample file English Code 3 Student’s Book (American).pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 5 Student’s Book (American).pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 1 Assessment Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 1 Grammar Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 1 Phonics Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 2 Activity Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 2 Phonics Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 3 Activity Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 3 Grammar Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 3 Phonics Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 4 Activity Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 4 Grammar Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 5 Activity Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 5 Grammar Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 5 Phonics Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 6 Activity Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 6 Assessment Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 6 Grammar Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file English Code 6 Phonics Book.pdf: Click here
   (Download the document to view it in the highest quality)

    Package for lifetime access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 555 USD.

    PayPal $555

    ๏ You will have lifetime, unlimited access.

    ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

    ๏ We still continuously update resources daily.

    ๏ Register today at the best price.

    ๏ Contact us for more details (email: [email protected])

    ===============

    Gói tải toàn bộ tài nguyên trên website của chúng tôi trọn đời: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... chỉ với 6990k.

    ๏ Bạn có quyền tải file trọn đời, không giới hạn.

    ๏ Bạn được sử dụng iTools online trên website trọn đời.

    ๏ Chúng tôi vẫn tiếp tục mua tài liệu mới thường xuyên, bạn được quyền tải tất cả tài liệu mới này.

    ๏ Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết (email, zalo, messenger, telegram...)

     

    Nhận English Code Giá 50k / file; 100k / level; 300k / all 7 levels.

    Thanh toán tại đây

    Thanh toán và nhận file (click here)

    Thông tin tài khoản:

    Duong Trung Dinh 
    37499167
    ACB

    Nội dung chuyển khoản: email của bạn

    QR Pay:

    QR Dinh ACB

    Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

     Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

     ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

     ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

     ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

     ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

      

     Download Pearson English Code American (7 Levels) Pdf Audio Video full

      

      

     Giới thiệu English Code

     Tổng quan

     ✅ Tên bộ sách: English Code
     ✅ Nhà xuất bản: Pearson
     ✅ Cấp độ: American English, British English
     ✅ Cấp độ: Pre-A1, A1, B1
     ✅ Cấp độ: Tiểu học (Primary School)
     ✅ Năm xuất bản: 2021

     English Code” là một chương trình giáo trình tiếng Anh mới của Pearson, được thiết kế để giúp học sinh phát hiện ra sức mạnh của ngôn ngữ để thuyết phục, gây ngạc nhiên và làm người khác kinh ngạc. Một trong những đặc điểm nổi bật của chương trình này là việc kết hợp giáo dục STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học) vào giáo trình, nhằm kích thích sự tò mò tự nhiên của học sinh về thế giới xung quanh họ.

     “English Code” không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ mà còn giáo dục họ về tư duy phê phán thông qua các hoạt động dựa trên dự án và tư duy phê phán. Chương trình này cũng nhấn mạnh việc học thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ sáng tạo thực tay, điều tra, dự án và thí nghiệm. Mục tiêu chính là giúp trẻ phát triển tư duy lập trình, giải quyết vấn đề và kỹ năng hợp tác.

     Chương trình này được thiết kế để khích lệ sự sáng tạo trong việc học tiếng Anh, khuyến khích học sinh tham gia vào nội dung giáo trình độc đáo giúp họ phát triển tư duy, giải quyết vấn đề, hợp tác và giao tiếp trong thế giới thực.

     Kết luận, “English Code” của Pearson là một bước tiến mới trong việc giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em, giúp họ không chỉ phát triển kỹ năng ngôn ngữ mà còn tư duy lập trình và kỹ năng thực tế cần thiết cho thế giới ngày nay.

     Download ebook English Code 1 Student's Book (American)

      

     “English Code” của Pearson: Một Bước Đột Phá Trong Giáo Dục Tiếng Anh

     Khi nói đến việc giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em, có nhiều phương pháp và chương trình khác nhau được áp dụng. Một trong những chương trình tiếng Anh mới và độc đáo nhất trên thị trường hiện nay là “English Code” của Pearson. Được thiết kế dưới bàn tay của các chuyên gia hàng đầu, “English Code” không chỉ giáo dục về ngôn ngữ mà còn giúp học sinh phát triển tư duy phê phán, tư duy lập trình và kỹ năng giải quyết vấn đề.

     1. Tổng quan về “English Code”

     “English Code” là một chương trình giáo dục tiếng Anh được thiết kế bởi Pearson, một trong những nhà xuất bản giáo dục hàng đầu thế giới. Được xây dựng dựa trên nền tảng giáo dục STEAM, chương trình này nhắm đến việc phát triển kỹ năng toàn diện của học sinh, từ ngôn ngữ, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật đến toán học.

     2. Đặc điểm nổi bật của “English Code”

     a. Kết hợp giáo dục STEAM

     STEAM là viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Art (Nghệ thuật), và Math (Toán học). Trong “English Code”, nội dung của các bài học được thiết kế sao cho học sinh không chỉ học tiếng Anh mà còn được tiếp xúc với các lĩnh vực khoa học khác.

     b. Tư duy lập trình và giải quyết vấn đề

     Trong thế kỷ 21, tư duy lập trình và kỹ năng giải quyết vấn đề được coi là một trong những kỹ năng thiết yếu. “English Code” giúp trẻ phát triển tư duy này thông qua việc học tiếng Anh.

     c. Học thông qua dự án và thực nghiệm

     Chương trình này khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án thực tế, điều tra và thí nghiệm, giúp họ liên kết kiến thức với thực tế và phát triển kỹ năng thực hành.

     3. Lợi ích của “English Code”

     a. Phát triển kỹ năng toàn diện

     Không chỉ tập trung vào việc học ngôn ngữ, “English Code” giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, và kỹ năng giao tiếp.

     b. Kích thích sự tò mò và sáng tạo

     Với nội dung đa dạng và phong phú, chương trình giúp kích thích sự tò mò và khả năng sáng tạo của học sinh, giúp họ học một cách tích cực và hiệu quả hơn.

     c. Chuẩn bị cho tương lai

     Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, kỹ năng tiếng Anh và tư duy lập trình sẽ giúp trẻ mở rộng cơ hội trong tương lai, từ việc học đến sự nghiệp.

     4. Kết luận

     “English Code” của Pearson không chỉ là một chương trình giáo dục tiếng Anh thông thường. Đó là một phương pháp tiếp cận độc đáo và đổi mới, nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện, sẵn sàng cho thách thức của thế kỷ 21. Đối với phụ huynh và giáo viên đang tìm kiếm một chương trình giáo trình tiếng Anh hiện đại và hiệu quả, “English Code” chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời.

     Download ebook English Code 2 Student's Book (American)

      

     Những lợi ích khi học English Code

     Học “English Code” của Pearson mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho học sinh. Dưới đây là một số lợi ích quan trọng:

     Phát triển kỹ năng ngôn ngữ: “English Code” vẫn tập trung vào việc giảng dạy tiếng Anh một cách toàn diện. Học sinh sẽ nắm vững ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

     Khám phá STEAM: Chương trình kết hợp giáo dục STEAM giúp học sinh hiểu sâu hơn về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học thông qua việc học tiếng Anh.

     Tư duy lập trình: Học “English Code” giúp phát triển tư duy lập trình, một kỹ năng quan trọng trong thế kỷ 21.

     Giải quyết vấn đề: Học sinh được khuyến khích tư duy phê phán và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động và dự án.

     Sáng tạo: Chương trình kích thích sự tò mò và sáng tạo của học sinh, giúp họ học một cách tích cực và hiệu quả.

     Kỹ năng xã hội: Học sinh tham gia vào các hoạt động nhóm và dự án cộng đồng, giúp họ phát triển kỹ năng xã hội và làm việc nhóm.

     Chuẩn bị cho tương lai: Với kỹ năng tiếng Anh và tư duy lập trình, học sinh sẽ chuẩn bị tốt hơn cho tương lai, từ việc học đến sự nghiệp.

     Học thông qua thực hành: Chương trình khuyến khích học sinh học thông qua thực hành, điều tra và thí nghiệm, giúp họ kết nối kiến thức với thực tế.

     Tự tin giao tiếp: Qua việc tham gia vào các hoạt động và dự án, học sinh phát triển khả năng giao tiếp và tự tin trong việc diễn đạt ý kiến và ý tưởng của mình.

     Tăng cường sự quan tâm với khoa học và công nghệ: Chương trình khám phá STEAM giúp học sinh phát triển tình yêu và quan tâm đối với khoa học và công nghệ từ khi còn nhỏ.

     Tóm lại, “English Code” không chỉ là một chương trình học tiếng Anh thông thường mà còn là một công cụ giáo dục toàn diện giúp học sinh phát triển nhiều kỹ năng quan trọng và sẵn sàng cho tương lai.

     Download ebook English Code 3 Student's Book (American)

      

     Những ai phù hợp với English Code

     “English Code” của Pearson là một chương trình giáo trình tiếng Anh độc đáo và đa dạng, tập trung vào việc giáo dục toàn diện và kỹ năng thực tế. Dựa trên nội dung và đặc điểm của chương trình, dưới đây là một số đối tượng mà “English Code” phù hợp:

     Học sinh tiểu học: Với nội dung đa dạng và phương pháp dạy học sáng tạo, “English Code” rất phù hợp với lứa tuổi tiểu học đang trong giai đoạn khám phá và tò mò.

     Học sinh yêu thích STEAM: Bất kỳ học sinh nào có sự quan tâm đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học sẽ thấy “English Code” là một sự kết hợp hoàn hảo giữa học tiếng Anh và STEAM.

     Những người muốn phát triển tư duy phê phán: Chương trình này giáo dục học sinh về tư duy phê phán và giải quyết vấn đề, phù hợp với những người muốn mở rộng tầm nhìn và phát triển kỹ năng tư duy.

     Học sinh có xu hướng sáng tạo: Những học sinh yêu thích sự sáng tạo và muốn áp dụng sự sáng tạo vào việc học tiếng Anh sẽ thấy chương trình này rất thú vị.

     Những người muốn học tiếng Anh một cách thực tế: “English Code” không chỉ giảng dạy về ngôn ngữ mà còn về cách áp dụng ngôn ngữ vào thực tế, giúp học sinh giao tiếp hiệu quả trong các tình huống thực tế.

     Học sinh muốn phát triển kỹ năng làm việc nhóm: Với các hoạt động nhóm và dự án, học sinh sẽ có cơ hội phát triển kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác.

     Phụ huynh mong muốn con cái phát triển toàn diện: Đối với những phụ huynh mong muốn con cái không chỉ học tiếng Anh mà còn phát triển các kỹ năng quan trọng khác, “English Code” là một lựa chọn tuyệt vời.

     Giáo viên tiếng Anh muốn áp dụng phương pháp dạy học mới mẻ: Đối với giáo viên tiếng Anh muốn đổi mới phương pháp giảng dạy và mang đến cho học sinh trải nghiệm học tập độc đáo, “English Code” là một nguồn tài nguyên quý giá.

     Tóm lại, “English Code” của Pearson là một chương trình giáo trình tiếng Anh phù hợp với nhiều đối tượng, từ học sinh, giáo viên đến phụ huynh, giúp người học phát triển toàn diện và sẵn sàng cho tương lai.

     Download ebook English Code 4 Student's Book (American)

     Cách học English Code hiệu quả

     Để học “English Code” của Pearson một cách hiệu quả, học sinh và giáo viên cần áp dụng một số phương pháp và chiến lược cụ thể. Dưới đây là một số gợi ý để tối ưu hóa việc học:

     Hiểu rõ mục tiêu của mỗi bài học: Trước khi bắt đầu, học sinh nên đọc sơ qua mục tiêu của bài học để biết được những gì họ sẽ học và kỹ năng nào họ cần phát triển.

     Thực hiện thực nghiệm và dự án: “English Code” khuyến khích việc học thông qua thực nghiệm. Hãy thực hiện các dự án và thí nghiệm trong sách để củng cố kiến thức và kỹ năng.

     Thảo luận và làm việc nhóm: Nắm bắt mỗi cơ hội để thảo luận và làm việc nhóm với bạn bè. Quá trình này giúp củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng giao tiếp.

     Sử dụng các tài nguyên trực tuyến: “English Code” có thể đi kèm với các tài nguyên trực tuyến như Pearson English Portal. Hãy tận dụng những tài nguyên này để học và luyện tập thêm.

     Tập trung vào tư duy phê phán: Khi làm bài tập hoặc thực hiện dự án, học sinh nên suy nghĩ sâu rộng, đặt câu hỏi và phân tích thông tin thay vì chỉ nhớ lời.

     Áp dụng kiến thức vào thực tế: Hãy tìm cách áp dụng những gì đã học vào thực tế, dù đó là việc giao tiếp tiếng Anh hoặc áp dụng kiến thức khoa học và công nghệ.

     Ôn tập đều đặn: Để củng cố kiến thức và kỹ năng, hãy ôn tập thường xuyên. Điều này giúp thông tin được ghi nhớ lâu dài.

     Tạo môi trường học tập tích cực: Một môi trường học tập yên tĩnh và thoáng đãng sẽ giúp tăng cường sự tập trung và hiệu suất học tập.

     Liên kết với các môn khác: Do “English Code” kết hợp giáo dục STEAM, học sinh có thể liên kết nội dung tiếng Anh với các môn học khác như khoa học, toán học hay nghệ thuật.

     Nhận xét và phản hồi: Đối với giáo viên, việc cung cấp phản hồi cho học sinh sau mỗi bài học sẽ giúp họ biết được những gì họ đã làm tốt và những gì cần cải thiện.

     Bằng cách kết hợp nhiều chiến lược học tập và tận dụng tối đa các tài nguyên của chương trình, học sinh có thể học “English Code” một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất.

     Download ebook English Code 5 Student's Book (American)

      

     Từ lý thuyết đến thực hành: Hành trình khám phá “English Code”

     Trong thời đại của công nghiệp 4.0, việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong giáo dục trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. “English Code” của Pearson không chỉ là một giáo trình tiếng Anh thông thường mà còn là một cuộc hành trình độc đáo, từ việc nắm vững lý thuyết ngôn ngữ cho đến việc ứng dụng thực tế thông qua lập trình và các hoạt động STEAM.

     Lý thuyết: Nền tảng vững chắc

     Trước tiên, “English Code” giới thiệu với học sinh lý thuyết tiếng Anh – từ ngữ pháp, từ vựng cho đến kỹ năng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi bài học được thiết kế một cách cẩn thận để giúp học sinh nắm vững cấu trúc và ngữ cảnh sử dụng. Với mục tiêu là tạo ra một nền tảng tiếng Anh vững chắc, “English Code” đảm bảo rằng mỗi học sinh đều có kiến thức cần thiết để tiến xa hơn.

     Thực hành: Áp dụng kiến thức vào thực tế

     Sau khi nắm vững lý thuyết, “English Code” chuyển sự tập trung sang thực hành. Tại đây, giáo trình này thực sự phát huy sức mạnh. Học sinh được khuyến khích thực hiện các thí nghiệm, dự án và hoạt động sáng tạo liên quan đến STEAM, kết hợp với việc học tiếng Anh.

     Qua việc này, học sinh không chỉ học tiếng Anh mà còn phát triển tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm. Đặc biệt, việc học lập trình trong “English Code” giúp học sinh nắm bắt ngôn ngữ máy tính và hiểu biết cơ bản về lập trình, giúp họ áp dụng kiến thức tiếng Anh vào một ngữ cảnh thực tế và hữu ích.

     Cuối cùng: Kết nối với thế giới xung quanh

     Một trong những điểm nổi bật của “English Code” là khả năng kết nối giữa tiếng Anh và thế giới xung quanh học sinh. Qua các hoạt động và dự án, học sinh được khám phá thế giới thông qua lăng kính của tiếng Anh, từ đó mở rộng tầm nhìn và hiểu biết về văn hóa, khoa học và công nghệ.

     Kết luận

     “English Code” của Pearson không chỉ là một giáo trình tiếng Anh mà còn là một cuộc hành trình từ lý thuyết đến thực hành, giúp học sinh phát triển toàn diện, sẵn sàng cho tương lai. Dưới bàn tay tài tình của Pearson, tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là cầu nối giữa học sinh và thế giới xung quanh họ.

     Download ebook English Code 6 Student's Book (American)

      

     Khám phá phương pháp dạy học độc đáo trong “English Code” của Pearson

     Khi nói đến việc dạy và học tiếng Anh, nhiều người thường nghĩ đến việc học từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp cơ bản. Tuy nhiên, với “English Code” của Pearson, phương pháp dạy học đã được nâng lên một tầm cao mới, kết hợp giữa việc học tiếng Anh và lập trình, cũng như các yếu tố của STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math). Hãy cùng khám phá những phương pháp dạy học độc đáo này.

     1. Tiếp cận thông qua lập trình

     Một trong những điểm đặc biệt của “English Code” là việc áp dụng tư duy lập trình vào việc học tiếng Anh. Học sinh không chỉ học về từ vựng và ngữ pháp, mà còn được học cách “lập trình” ngôn ngữ của họ – hiểu cách các từ và cấu trúc ngữ pháp kết hợp với nhau để tạo ra ý nghĩa.

     2. Học thông qua thực nghiệm

     “English Code” khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động thực nghiệm, từ đó áp dụng kiến thức tiếng Anh vào thực tế. Điều này không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn phát triển kỹ năng thực hành và giải quyết vấn đề.

     3. Tích hợp STEAM

     Giáo trình này tích hợp các yếu tố của STEAM, giúp học sinh kết nối tiếng Anh với các lĩnh vực khác như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Qua đó, họ phát triển một cách toàn diện, sẵn sàng cho thách thức của thế kỷ 21.

     4. Phát triển tư duy phê phán

     Không chỉ tập trung vào kiến thức, “English Code” còn giúp học sinh phát triển tư duy phê phán, đặt câu hỏi và phân tích thông tin một cách sâu rộng.

     5. Hợp tác và làm việc nhóm

     Qua các hoạt động và dự án, học sinh được khuyến khích làm việc nhóm, hợp tác và trao đổi thông tin. Điều này giúp họ phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

     Kết luận

     “English Code” của Pearson không chỉ là một giáo trình tiếng Anh thông thường. Với phương pháp dạy học độc đáo, nó mang lại một cách tiếp cận mới mẻ, giúp học sinh phát triển toàn diện và sẵn sàng cho tương lai. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngôn ngữ và kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21.

     Download ebook English Code Starter Student's Book (American)

      

      

     ELT Ebooks by Pearson

     Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


     This will close in 35 seconds