Download Explore Our World 2nd Edition (7 Levels) Pdf Resources 2021

Download Explore Our World 2nd Edition (7 Levels) Pdf Resources 2021

Level Starter
Explorer Our World 2Ed Starter Answer Keys.zip
Explorer Our World 2Ed Starter ExamView.zip
Explorer Our World 2Ed Starter Flashcards.zip
Explorer Our World 2Ed Starter Resources.zip
Explorer Our World 2Ed Starter SB Audio.zip
Explorer Our World 2Ed Starter Student’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed Starter Workbook Audio.zip
Explorer Our World 2Ed Starter Workbook.pdf

Level 1
Explorer Our World 2Ed 1 Answer Keys.zip
Explorer Our World 2Ed 1 ExamView.zip
Explorer Our World 2Ed 1 Flashcards.zip
Explorer Our World 2Ed 1 Grammar Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 1 Resources.zip
Explorer Our World 2Ed 1 SB Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 1 Student’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 1 Teacher’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 1 Workbook Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 1 Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 1 Worksheets.zip

Level 2
Explorer Our World 2Ed 2 Answer Keys.zip
Explorer Our World 2Ed 2 ExamView.zip
Explorer Our World 2Ed 2 Flashcards.zip
Explorer Our World 2Ed 2 Grammar Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 2 Resources.zip
Explorer Our World 2Ed 2 SB Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 2 Student’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 2 Teacher’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 2 Workbook Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 2 Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 2 Worksheets.zip

Level 3
Explorer Our World 2Ed 3 Answer Keys.zip
Explorer Our World 2Ed 3 ExamView.zip
Explorer Our World 2Ed 3 Flashcards.zip
Explorer Our World 2Ed 3 Grammar Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 3 Resources.zip
Explorer Our World 2Ed 3 SB Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 3 Student’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 3 Teacher’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 3 Workbook Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 3 Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 3 Worksheets.zip

Level 4
Explorer Our World 2Ed 4 Answer Keys.zip
Explorer Our World 2Ed 4 ExamView.zip
Explorer Our World 2Ed 4 Grammar Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 4 Resources.zip
Explorer Our World 2Ed 4 SB Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 4 Student’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 4 Teacher’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 4 Workbook Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 4 Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 4 Worksheets.zip

Level 5
Explorer Our World 2Ed 5 ExamView.zip
Explorer Our World 2Ed 5 Answer Keys.zip
Explorer Our World 2Ed 5 Grammar Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 5 Resources.zip
Explorer Our World 2Ed 5 SB Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 5 Student’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 5 Teacher’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 5 Workbook Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 5 Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 5 Worksheets.zip

Level 6
Explorer Our World 2Ed 6 ExamView.zip
Explorer Our World 2Ed 6 Answer Keys.zip
Explorer Our World 2Ed 6 Grammar Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 6 Resources.zip
Explorer Our World 2Ed 6 SB Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 6 Student’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 6 Teacher’s Book.pdf
Explorer Our World 2Ed 6 Workbook Audio.zip
Explorer Our World 2Ed 6 Workbook.pdf
Explorer Our World 2Ed 6 Worksheets.zip

EOW 2EOW 1

 

Get Explore Our World 2nd Edition (Pdf, Resources): $10 for one level; $40 for all 7 levels

After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

  Payment by cryptocurrency (USDT)

  Payment with USDT and file receipt (Click here)

  We accept USDT payments through the TRX Tron network (TRC20).

  The wallet address is:

  TRc6y3dADrs3E2VPrUDzv12VkJU7W9vTrP

  The wallet address

  After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

    

   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 1 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 1 Workbook.pdf: Click here

   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 2 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 2 Workbook.pdf: Click here

   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 3 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 3 Workbook.pdf: Click here

   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 4 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 4 Workbook.pdf: Click here

   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 5 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 5 Workbook.pdf: Click here

   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 6 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed 6 Workbook.pdf: Click here

   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed Starter Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample file Explorer Our World 2Ed Starter Workbook.pdf: Click here

   (Download the document to view it in the highest quality)

    

    Package for lifetime access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 555 USD.

    PayPal $555

    ๏ You will have lifetime, unlimited access.

    ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

    ๏ We still continuously update resources daily.

    ๏ Register today at the best price.

    ๏ Contact us for more details (email: [email protected])

    ===============

    Gói tải toàn bộ tài nguyên trên website của chúng tôi trọn đời: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... chỉ với 6990k.

    ๏ Bạn có quyền tải file trọn đời, không giới hạn.

    ๏ Bạn được sử dụng iTools online trên website trọn đời.

    ๏ Chúng tôi vẫn tiếp tục mua tài liệu mới thường xuyên, bạn được quyền tải tất cả tài liệu mới này.

    ๏ Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết (email, zalo, messenger, telegram...)

     

    Nhận Explore Our World 2nd Edition (Pdf, Resources): 100k / level; 400k / all 7 levels.

    Thanh toán tại đây

    Thanh toán và nhận file (click here)

    Thông tin tài khoản:

    Duong Trung Dinh 
    37499167
    Ngân hàng ACB

    Nội dung chuyển khoản: email của bạn

    QR Pay:

    QR Dinh ACB

    Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

     Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

     ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

     ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

     ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

     ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

      

     Explorer Our World Second Edition 7 Levels Pdf Resources

      

      

     Tổng Quan về “Explore Our World, Second Edition”

     ✅ Bộ giáo trình: Explore Our World 2nd Edition
     ✅ Nhà xuất bản: National Geographic Learning
     ✅ Ngôn ngữ: American English
     ✅ Levels: Pre A1, A1, A2
     ✅ Dành cho: Primary
     ✅ Năm xuất bản: 2021

     Nhà xuất bản: National Geographic Learning (NGL)

     Năm xuất bản: 2021

     Ngôn ngữ: Tiếng Anh Mỹ

     Cấp độ: Bảy cấp độ từ Mới bắt đầu đến Tiểu học/Cao cấp (Starter, Beginning, Elementary (UK), Low-beginning, Pre-A1, A1, A2)

     Đối tượng: Học sinh Tiểu học

     Thời gian học: Lên đến 3 giờ mỗi tuần

      

     Đặc Điểm Nổi Bật:

     • Lớp học giao tiếp: Thiết kế nhằm khuyến khích học sinh vượt qua giới hạn của bản thân thông qua các bài học hấp dẫn và tương tác.
     • Phát triển Kỹ năng: Tập trung vào việc nâng cao kỹ năng nghe, nói và phát âm.
     • Nội dung liên môn: Tích hợp nhiều môn học để mở rộng kiến thức và trải nghiệm học tập.
     • Tư duy phản biện: Các hoạt động khuyến khích học sinh suy nghĩ sâu sắc và chia sẻ ý tưởng.
     • Động lực học tập: Giúp học sinh thấy hứng thú với việc sử dụng tiếng Anh để thể hiện khả năng và đạt được nhiều thành tựu hơn.
     • Nhận thức toàn cầu: Mang thế giới vào lớp học để nâng cao kết quả học tập.

     Tổng Quan:

     Hãy khám phá thêm với Explore Our World Second Edition, một bộ sách nổi tiếng dành cho học sinh trẻ học tiếng Anh. Chương trình bảy cấp độ này giúp học sinh cải thiện khả năng giao tiếp thông qua việc thực hành nghe, nói và phát âm. Các hoạt động tư duy phản biện khuyến khích học sinh suy nghĩ sâu sắc và chia sẻ, mang thế giới vào lớp học để nâng cao kết quả học tập. Sử dụng bộ sách này, học sinh sẽ có động lực để thể hiện khả năng tiếng Anh và đạt được nhiều thành tựu hơn.

     Bộ sách này rất phù hợp cho học sinh tiểu học từ mới bắt đầu đến tiểu học/cao cấp, và được thiết kế để dạy lên đến 3 giờ mỗi tuần. Nó tích hợp tiếng Anh Mỹ và mang đến trải nghiệm học tập toàn diện thông qua phương pháp tiếp cận giao tiếp và nội dung liên môn.

     Explorer Our World Second Edition Level 1 Student's Book

      

     Đối Tượng Phù Hợp Với “Explore Our World, Second Edition”

     Đối Tượng Chính:

     • Độ tuổi: Học sinh Tiểu học, thường từ 6 đến 12 tuổi.
     • Trình độ tiếng Anh: Phù hợp với học sinh có trình độ từ Mới bắt đầu thực sự đến Tiểu học/Cao cấp (Pre-A1, A1, A2).

     Môi Trường Học Tập:

     • Lớp học giao tiếp: Dành cho những lớp học sử dụng phương pháp giảng dạy giao tiếp, nhấn mạnh vào việc tương tác và thực hành ngôn ngữ.
     • Chương trình học tiếng Anh bổ trợ: Có thể tích hợp vào các chương trình học tiếng Anh phụ trợ, với thời lượng lên đến 3 giờ mỗi tuần.

     Mục Tiêu Học Tập:

     • Phát triển kỹ năng giao tiếp: Nhấn mạnh vào việc cải thiện khả năng nghe, nói và phát âm.
     • Khả năng tư duy phản biện: Tăng cường khả năng tư duy và phản biện thông qua các hoạt động sáng tạo và thử thách.
     • Nhận thức toàn cầu: Tăng cường hiểu biết về thế giới thông qua các bài học tích hợp nội dung từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

     Sự phù hợp:

     • Học sinh mới bắt đầu học tiếng Anh: Cung cấp nền tảng vững chắc về tiếng Anh cơ bản cho những học sinh mới bắt đầu học.
     • Học sinh có trình độ cơ bản đến cao cấp: Đáp ứng nhu cầu của những học sinh đã có nền tảng cơ bản và mong muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.
     • Học sinh có hứng thú với khám phá thế giới: Đặc biệt phù hợp với những học sinh có sở thích khám phá, tìm hiểu về văn hóa và thế giới xung quanh.

     Lợi ích học tập:

     • Phát triển kỹ năng toàn diện: Từ nghe, nói, đọc, viết đến tư duy phản biện và hiểu biết toàn cầu.
     • Khuyến khích tự tin giao tiếp: Giúp học sinh tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.
     • Nâng cao động lực học tập: Nội dung phong phú và hình ảnh hấp dẫn từ National Geographic giúp học sinh cảm thấy hứng thú và yêu thích việc học.

     Bằng cách sử dụng “Explore Our World, Second Edition”, học sinh không chỉ phát triển kỹ năng tiếng Anh mà còn mở rộng tầm nhìn và hiểu biết về thế giới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện sau này.

     Explorer Our World Second Edition Level 2 Student's Book

      

     Lợi Ích Khi Học “Explore Our World, Second Edition”

     1. Phát Triển Kỹ Năng Ngôn Ngữ Toàn Diện:

     • Nghe, Nói, Đọc, Viết: Chương trình giúp học sinh cải thiện cả bốn kỹ năng ngôn ngữ, với sự tập trung đặc biệt vào nghe và nói.
     • Phát Âm Chuẩn: Các hoạt động và bài tập về phát âm giúp học sinh nắm vững cách phát âm tiếng Anh chính xác.

     2. Khuyến Khích Tư Duy Phản Biện:

     • Hoạt Động Tư Duy: Các bài tập và hoạt động đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ sáng tạo và phản biện, giúp phát triển kỹ năng tư duy độc lập.
     • Giải Quyết Vấn Đề: Học sinh được khuyến khích tìm ra giải pháp cho các vấn đề thực tế, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề.

     3. Mở Rộng Kiến Thức Toàn Cầu:

     • Nội Dung Đa Dạng: Sử dụng tài liệu từ National Geographic, học sinh được tiếp cận với nhiều kiến thức về văn hóa, khoa học, địa lý, và lịch sử.
     • Hiểu Biết Văn Hóa: Các bài học giúp học sinh hiểu rõ hơn về các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, từ đó nâng cao nhận thức và tôn trọng sự đa dạng.

     4. Tăng Cường Động Lực Học Tập:

     • Hình Ảnh và Video Hấp Dẫn: Nội dung học tập sống động và thú vị với hình ảnh, video chất lượng cao từ National Geographic giúp kích thích sự hứng thú và tò mò của học sinh.
     • Hoạt Động Giao Tiếp: Các hoạt động nhóm và bài tập tương tác giúp học sinh cảm thấy vui vẻ và thích thú trong quá trình học.

     Explorer Our World Second Edition Level 3 Student's Book

     5. Phù Hợp Với Nhiều Mức Độ Khác Nhau:

     • Linh Hoạt: Chương trình có bảy cấp độ, từ Mới bắt đầu thực sự đến Tiểu học/Cao cấp, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh khác nhau.
     • Đáp Ứng Nhu Cầu Cá Nhân: Các bài học có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và tốc độ học tập của từng học sinh.

     6. Phát Triển Kỹ Năng Sống:

     • Hợp Tác và Làm Việc Nhóm: Các hoạt động nhóm giúp học sinh phát triển kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác.
     • Tự Tin Giao Tiếp: Học sinh trở nên tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, không chỉ trong lớp học mà còn trong các tình huống thực tế.

     7. Hỗ Trợ Giáo Viên:

     • Tài Liệu Giảng Dạy Đầy Đủ: Cung cấp đầy đủ tài liệu và công cụ hỗ trợ giảng dạy giúp giáo viên lên kế hoạch bài giảng hiệu quả.
     • Phát Triển Chuyên Môn: Giáo viên có thể tham gia các khóa đào tạo và hội thảo do NGL tổ chức để nâng cao kỹ năng giảng dạy.

     8. Phát Huy Khả Năng Sáng Tạo:

     • Hoạt Động Sáng Tạo: Khuyến khích học sinh tham gia các dự án và hoạt động sáng tạo như làm poster, thuyết trình, và viết truyện.

     Bằng cách học “Explore Our World Second Edition“, học sinh không chỉ nâng cao kỹ năng tiếng Anh mà còn phát triển nhiều kỹ năng quan trọng khác, chuẩn bị tốt cho hành trình học tập và cuộc sống sau này.

     Explorer Our World Second Edition Level 4 Student's Book

      

     Cách Dạy và Học “Explore Our World 2nd Edition” Hiệu Quả

     1. Sử Dụng Nội Dung Thực Tế Từ National Geographic:

     • Hình Ảnh và Video Thực Tế: Sử dụng hình ảnh và video từ National Geographic để tạo ra các bài học sinh động và thu hút.
     • Kết Nối Với Cuộc Sống Học Sinh: Liên hệ nội dung bài học với trải nghiệm và sở thích của học sinh để tăng sự hứng thú và liên quan.

     2. Khuyến Khích Giao Tiếp Thực Hành:

     • Hoạt Động Nhóm và Cặp Đôi: Tạo cơ hội cho học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm để thực hành kỹ năng nghe và nói.
     • Trò Chơi Ngôn Ngữ: Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ để làm cho việc học trở nên thú vị và tương tác.

     3. Phát Triển Tư Duy Phản Biện:

     • Bài Tập Giải Quyết Vấn Đề: Sử dụng các bài tập và hoạt động yêu cầu học sinh phải suy nghĩ sáng tạo và giải quyết vấn đề.
     • Kỹ Thuật Đặt Câu Hỏi: Sử dụng các câu hỏi mở để khuyến khích học sinh suy nghĩ và diễn đạt ý kiến của mình.

     4. Tập Trung Vào Kỹ Năng Nghe và Phát Âm:

     • Bài Tập Nghe Hiểu: Sử dụng các đoạn hội thoại và bài nghe để cải thiện kỹ năng nghe của học sinh.
     • Luyện Phát Âm: Tập trung vào các bài tập phát âm để giúp học sinh nắm vững cách phát âm chuẩn.

     5. Tích Hợp Nội Dung Liên Môn:

     • Kết Hợp Với Các Môn Học Khác: Tạo ra các bài học tích hợp nội dung từ các môn học như khoa học, địa lý và văn hóa để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập.
     • Đơn Vị Chủ Đề: Sử dụng các đơn vị chủ đề để học sinh có thể khám phá một chủ đề từ nhiều góc độ khác nhau.

     Explorer Our World Second Edition Level 5 Student's Book

     6. Sử Dụng Công Nghệ và Đa Phương Tiện:

     • Công Cụ Kỹ Thuật Số: Sử dụng các ứng dụng học tập, tài liệu trực tuyến và bảng tương tác để nâng cao trải nghiệm học tập.
     • Dự Án Đa Phương Tiện: Khuyến khích học sinh tạo ra các dự án đa phương tiện như video, bài thuyết trình PowerPoint hoặc bài viết trên blog.

     7. Đánh Giá và Phản Hồi Liên Tục:

     • Đánh Giá Liên Tục: Sử dụng các bài kiểm tra ngắn và đánh giá hàng ngày để theo dõi tiến độ học tập của học sinh.
     • Phản Hồi Tích Cực: Tạo môi trường học tập khuyến khích học sinh bằng cách đưa ra phản hồi tích cực và xây dựng.

     8. Hướng Dẫn Linh Hoạt:

     • Hoạt Động Đa Dạng: Thiết kế các hoạt động phù hợp với nhiều phong cách học tập khác nhau của học sinh.
     • Nhóm Linh Hoạt: Sử dụng các nhóm linh hoạt để đảm bảo tất cả học sinh đều được thử thách và hỗ trợ theo nhu cầu cá nhân.

     9. Khuyến Khích Tự Học và Trách Nhiệm Cá Nhân:

     • Học Tập Tự Quản: Khuyến khích học sinh tự quản lý việc học của mình thông qua các dự án cá nhân và các bài tập tự chọn.
     • Đặt Mục Tiêu: Hướng dẫn học sinh đặt ra và theo dõi mục tiêu học tập của riêng mình để tăng động lực và sự cam kết.

     10. Nâng Cao Nhận Thức Văn Hóa:

     • Khám Phá Văn Hóa: Tích hợp các bài học về văn hóa để học sinh có cơ hội tìm hiểu và tôn trọng sự đa dạng văn hóa trên thế giới.
     • Chương Trình Trao Đổi: Nếu có thể, tổ chức các chương trình trao đổi văn hóa hoặc kết nối trực tuyến với học sinh từ các quốc gia khác.

     Bằng cách áp dụng những chiến lược này, giáo viên có thể tạo ra một môi trường học tập hiệu quả và thú vị, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh và nhận thức toàn cầu.

     Explorer Our World 2nd Edition Level 6 Student's Book

      

     Những Bộ Sách Có Thể Thay Thế Bộ “Explore Our World, Second Edition”

     1. Our World by National Geographic Learning:

     • Mô tả: Một bộ sách dành cho học sinh tiểu học tương tự như “Explore Our World”, với nội dung phong phú và hấp dẫn từ National Geographic.
     • Tính năng nổi bật: Nội dung đa dạng về văn hóa, khoa học và địa lý; phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

     2. Big English by Pearson:

     • Mô tả: Một bộ sách học tiếng Anh toàn diện cho học sinh tiểu học, nhấn mạnh vào việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và tư duy phản biện.
     • Tính năng nổi bật: Bài học tương tác, nội dung liên môn, hoạt động nhóm.

     3. Get Smart by McGraw-Hill:

     • Mô tả: Bộ sách học tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, cung cấp các bài học vui nhộn và dễ hiểu.
     • Tính năng nổi bật: Hình ảnh minh họa sống động, các hoạt động thực hành giao tiếp, phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

     4. Oxford Discover by Oxford University Press:

     • Mô tả: Một bộ sách hướng đến việc phát triển kỹ năng tư duy và ngôn ngữ cho học sinh tiểu học, thông qua các bài học khám phá thế giới.
     • Tính năng nổi bật: Các câu hỏi mở khuyến khích tư duy phản biện, nội dung liên môn phong phú.

     5. Kid’s Box by Cambridge University Press:

     • Mô tả: Bộ sách dành cho học sinh tiểu học, giúp phát triển kỹ năng ngôn ngữ thông qua các bài học vui nhộn và tương tác.
     • Tính năng nổi bật: Các hoạt động giao tiếp và trò chơi ngôn ngữ, phù hợp với các kỳ thi Cambridge YLE.

     6. Footprints by Macmillan Education:

     • Mô tả: Một bộ sách học tiếng Anh toàn diện cho học sinh tiểu học, với nội dung đa dạng và hấp dẫn.
     • Tính năng nổi bật: Phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tư duy, các hoạt động nhóm và dự án.

     7. Let’s Go by Oxford University Press:

     • Mô tả: Bộ sách học tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, với phương pháp giảng dạy vui nhộn và tương tác.
     • Tính năng nổi bật: Hình ảnh minh họa sinh động, các bài hát và trò chơi, phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

     8. Happy Campers by Macmillan Education:

     • Mô tả: Một bộ sách học tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, với phương pháp giảng dạy tập trung vào giao tiếp và tư duy sáng tạo.
     • Tính năng nổi bật: Các hoạt động nhóm, dự án thực hành, phát triển kỹ năng giao tiếp và sáng tạo.

     9. English World by Macmillan Education:

     • Mô tả: Một bộ sách học tiếng Anh toàn diện cho học sinh tiểu học, giúp phát triển kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức tổng quát.
     • Tính năng nổi bật: Nội dung phong phú, tích hợp các hoạt động liên môn, phát triển kỹ năng đọc và viết.

     10. Team Up by Pearson:

     • Mô tả: Bộ sách dành cho học sinh tiểu học, tập trung vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
     • Tính năng nổi bật: Các hoạt động nhóm, trò chơi ngôn ngữ, bài tập phát triển kỹ năng xã hội.

     11. Super Minds by Cambridge University Press:

     • Mô tả: Một bộ sách học tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, khuyến khích sự phát triển toàn diện cả về ngôn ngữ và trí tuệ.
     • Tính năng nổi bật: Các hoạt động sáng tạo, bài tập tư duy phản biện, phát triển kỹ năng giao tiếp.

     12. English Adventure by Pearson:

     • Mô tả: Bộ sách dành cho học sinh tiểu học, sử dụng các câu chuyện và nhân vật Disney để làm cho việc học trở nên thú vị.
     • Tính năng nổi bật: Nội dung thú vị và gần gũi, các hoạt động thực hành giao tiếp, phát triển kỹ năng ngôn ngữ thông qua câu chuyện.

     13. Primary Colors by Cambridge University Press:

     • Mô tả: Bộ sách học tiếng Anh cho học sinh tiểu học, tập trung vào việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản.
     • Tính năng nổi bật: Hình ảnh minh họa sống động, các hoạt động thực hành giao tiếp, phát triển kỹ năng nghe và nói.

     14. Bright Ideas by Oxford University Press:

     • Mô tả: Bộ sách dành cho học sinh tiểu học, khuyến khích sự sáng tạo và tư duy phản biện thông qua các bài học đa dạng.
     • Tính năng nổi bật: Các bài học tích hợp nội dung liên môn, phát triển kỹ năng tư duy và giao tiếp.

     15. Poptropica English by Pearson:

     • Mô tả: Một bộ sách học tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, kết hợp giữa học và chơi thông qua nền tảng trực tuyến Poptropica.
     • Tính năng nổi bật: Học thông qua trò chơi, phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tư duy sáng tạo.

     16. Macmillan English by Macmillan Education:

     • Mô tả: Bộ sách học tiếng Anh cho học sinh tiểu học, cung cấp nền tảng vững chắc về ngôn ngữ và kỹ năng học thuật.
     • Tính năng nổi bật: Nội dung học thuật phong phú, phát triển kỹ năng đọc và viết, bài tập thực hành ngôn ngữ.

     17. Island by Pearson:

     • Mô tả: Bộ sách dành cho học sinh tiểu học, giúp phát triển kỹ năng ngôn ngữ thông qua các câu chuyện phiêu lưu và hoạt động tương tác.
     • Tính năng nổi bật: Nội dung thú vị, các hoạt động giao tiếp và phát triển kỹ năng ngôn ngữ.

     18. Incredible English by Oxford University Press:

     • Mô tả: Bộ sách học tiếng Anh cho học sinh tiểu học, tập trung vào việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ thông qua các hoạt động thú vị và sáng tạo.
     • Tính năng nổi bật: Hình ảnh minh họa sinh động, các hoạt động nhóm, bài tập phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

     Những bộ sách trên đều là lựa chọn thay thế tốt cho “Explore Our World, Second Edition”, với các tính năng và phương pháp giảng dạy phong phú, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh và tư duy.

      

     ELT Ebooks by National Geographic Learning

     Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


     This will close in 35 seconds