National Geographic Voices (7 Levels) Pdf Audio Video 2022

Download National Geographic Voices 2022 (7 Levels)

Level Advanced
Voices Advanced Audioscripts.rar
Voices Advanced Resources.rar
Voices Advanced Student’s Book Audio.rar
Voices Advanced Student’s Book Key.pdf
Voices Advanced Student’s Book.pdf
Voices Advanced Teacher’s Book.pdf
Voices Advanced Video.rar
Voices Advanced Workbook Audio.rar
Voices Advanced Workbook Key.pdf
Voices Advanced Workbook.pdf

Level Beginner
Voices Beginner Audioscripts.rar
Voices Beginner Resources.rar
Voices Beginner Student’s Book Audio.rar
Voices Beginner Student’s Book Key.pdf
Voices Beginner Student’s Book.pdf
Voices Beginner Teacher’s Book.pdf
Voices Beginner Video.rar
Voices Beginner Workbook Audio.rar
Voices Beginner Workbook Key.pdf
Voices Beginner Workbook.pdf

Level Elementary
Voices Elementary Audioscripts.rar
Voices Elementary Resources.rar
Voices Elementary Student’s Book Audio.rar
Voices Elementary Student’s Book Key.pdf
Voices Elementary Student’s Book.pdf
Voices Elementary Teacher’s Book.pdf
Voices Elementary Video.rar
Voices Elementary Workbook Audio.rar
Voices Elementary Workbook Key.pdf
Voices Elementary Workbook.pdf

Level Intermediate Plus
Voices Intermediate Plus Audioscripts.rar
Voices Intermediate Plus Resources.rar
Voices Intermediate Plus Student’s Book Audio.rar
Voices Intermediate Plus Student’s Book Key.pdf
Voices Intermediate Plus Student’s Book.pdf
Voices Intermediate Plus Teacher’s Book.pdf
Voices Intermediate Plus Video.rar
Voices Intermediate Plus Workbook Audio.rar
Voices Intermediate Plus Workbook Key.pdf
Voices Intermediate Plus Workbook.pdf

Level Intermediate
Voices Intermediate Audioscripts.rar
Voices Intermediate Resources.rar
Voices Intermediate Student’s Book Audio.rar
Voices Intermediate Student’s Book Key.pdf
Voices Intermediate Student’s Book.pdf
Voices Intermediate Teacher’s Book.pdf
Voices Intermediate Video.rar
Voices Intermediate Workbook Audio.rar
Voices Intermediate Workbook.pdf

Level Pre-Intermediate
Voices Pre-Intermediate Audioscripts.rar
Voices Pre-Intermediate Resources.rar
Voices Pre-Intermediate Student’s Book Audio.rar
Voices Pre-Intermediate Student’s Book Key.pdf
Voices Pre-Intermediate Student’s Book.pdf
Voices Pre-Intermediate Teacher’s Book.pdf
Voices Pre-Intermediate Video.rar
Voices Pre-Intermediate Workbook Audio.rar
Voices Pre-Intermediate Workbook Key.pdf
Voices Pre-Intermediate Workbook.pdf

Level Upper Intermediate
Voices Upper Intermediate Audioscripts.rar
Voices Upper Intermediate Resources.rar
Voices Upper Intermediate Student’s Book Audio.rar
Voices Upper Intermediate Student’s Book Key.pdf
Voices Upper Intermediate Student’s Book.pdf
Voices Upper Intermediate Teacher’s Book.pdf
Voices Upper Intermediate Video.rar
Voices Upper Intermediate Workbook Audio.rar
Voices Upper Intermediate Workbook Key.pdf
Voices Upper Intermediate Workbook.pdf

National Geographic Voices 2022 (7 Levels) Pdf Audio Video

 

Get Voices (all files), $5 for one file; $10 for one level; $50 for all 7 levels, pay via PayPal.

PayPal $5 PayPal $10 PayPal $50

After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

  Payment by cryptocurrency (USDT)

  Payment with USDT and file receipt (Click here)

  We accept USDT payments through the TRX Tron network (TRC20).

  The wallet address is:

  TRc6y3dADrs3E2VPrUDzv12VkJU7W9vTrP

  The wallet address

  After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

    

   ✅ Sample pdf file Voices Advanced Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Voices Advanced Teacher’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Voices Advanced Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Voices Beginner Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Voices Elementary Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Voices Intermediate Plus Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Voices Intermediate Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Voices Pre-Intermediate Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Voices Upper Intermediate Student’s Book.pdf: Click here
   (Download the document to view it in the highest quality)

    Gain access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 333 USD.

    PayPal $333

    ๏ You will have lifetime, unlimited access.

    ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

    ๏ We still continuously update resources daily.

    ๏ Register today at the best price.

    ๏ Contact us for more details (email: info@ebook-tienganh.com)

     

    Nhận Voices (all files). Giá: 50k / file; 100k / level; 500k / all 7 levels.

    Thanh toán tại đây

    Thanh toán và nhận file (click here)

    Thông tin tài khoản:

    Duong Trung Dinh 
    37499167
    ACB

    Nội dung chuyển khoản: email của bạn

    QR Pay:

    QR Dinh ACB

    Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

     Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

     ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

     ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

     ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

     ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

      

     Download Ebook National Geographic Voices Full Pdf Audio Video full a

      

      

     Giới thiệu Voices của National Geographic

     Tổng quan

     ✅ Tên bộ sách: Voices
     ✅ Nhà xuất bản: National Geographic Learning
     ✅ Level: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced
     ✅ Năm xuất bản 2022

      

     Giới Thiệu “Voices” của National Geographic Learning

     Voices” của National Geographic Learning là một chương trình giáo dục được thiết kế cho người lớn và thanh thiếu niên với mục tiêu nâng cao kỹ năng tiếng Anh của họ qua bảy cấp độ. Chương trình này áp dụng một cách tiếp cận toàn diện, tích hợp các kỹ năng và được cấu trúc để cung cấp cho giáo viên những công cụ cần thiết để tạo điều kiện giảng dạy hiệu quả trong mọi môi trường học. Một số đặc điểm chính của “Voices” bao gồm:

     Phát Triển Kỹ Năng Tích Hợp: “Voices” nhằm mục tiêu tinh chỉnh và nâng cao nhiều kỹ năng ngôn ngữ như đọc, viết, nghe, và nói.

     Đổi Mới trong Giảng Dạy và Học Tập: Chương trình học được công nhận với việc giới thiệu cách tiếp cận đột phá và sáng tạo, tích hợp các kỹ năng của thế kỷ 21 vào nội dung của nó.

     Tích Cực và Ứng Dụng Thực Tế: Khóa học nổi tiếng với nội dung độc đáo, phong phú và hấp dẫn, có thể cung cấp cho học viên việc sử dụng ngôn ngữ thực tế và ứng dụng được.

     Hỗ Trợ cho Giáo Viên: Nó cung cấp nguồn lực và phương pháp giảng dạy giúp giáo viên giảng dạy hiệu quả trong các môi trường học khác nhau.

     Xây Dựng Những Giọng Điệu Xác Thực: Với trọng tâm vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp xác thực và thực tế, “Voices” cũng liên quan đến việc xây dựng khả năng trò chuyện trong thực tế với người nói tiếng Anh.

     Quan Điểm Toàn Cầu và Hiểu Biết Văn Hóa: Là một sản phẩm của National Geographic Learning, có thể nó sẽ tích hợp các bài học với một góc nhìn toàn cầu và cái nhìn văn hóa, mặc dù điều này cần được xác minh thêm từ việc xem xét chi tiết nội dung.

     Voices Beginner A1 Student's Book

      

     Những ai phù hợp với Voices

     “Voices” của National Geographic Learning là một chương trình giáo dục tiếng Anh được thiết kế với mục tiêu nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua bảy cấp độ và tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ như đọc, viết, nghe, và nói.

     Người Lớn và Thanh Thiếu Niên: Chương trình này được thiết kế để phục vụ cả người lớn và thanh thiếu niên với nhiều cấp độ khác nhau.

     Người Học Ở Mọi Trình Độ: Với bảy cấp độ khác nhau, “Voices” có thể phục vụ những người học từ trình độ cơ bản đến nâng cao.

     Giáo Viên Tiếng Anh: Những giáo viên mong muốn có nguồn lực và phương tiện để giảng dạy tiếng Anh một cách hiệu quả trong các môi trường lớp học đa dạng.

     Những Người Muốn Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh: Đối với những người muốn tăng cường kỹ năng giao tiếp của mình và được hiểu đúng khi sử dụng tiếng Anh.

     Những Người Muốn Học Một Ngôn Ngữ Một Cách Tích Hợp: Những người mong muốn phát triển đồng thời tất cả các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc và viết).

     Voices Elementary A2 Student's Book

      

     Những lợi ích của Voices

     “Voices” là một chương trình tiếng Anh bao gồm bảy cấp độ, nhắm đến việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ tích hợp cho người lớn và thanh thiếu niên. Dưới đây là một số lợi ích mà “Voices” mang lại dựa trên thông tin có sẵn:

     Phát Triển Kỹ Năng Tiếng Anh Đa Chiều: Chương trình cung cấp nguồn lực để phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc và viết một cách tích hợp.

     Hỗ Trợ Giáo Viên: Cung cấp công cụ và tài nguyên giúp giáo viên có thể tự tin hơn khi giảng dạy tiếng Anh trong mọi môi trường lớp học.

     Phương Tiện Phong Phú và Thú Vị: Chất liệu giáo trình là sự kết hợp của những nội dung phong phú và hấp dẫn, có thể giúp việc học trở nên thú vị và mang tính ứng dụng cao.

     Tích Hợp Kỹ Năng Thế Kỷ 21: “Voices” không chỉ giảng dạy về ngôn ngữ mà còn tích hợp các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 vào nội dung của mình.

     Đa Cấp Độ: “Voices” cung cấp bảy cấp độ khác nhau, giúp phục vụ nhu cầu học của đối tượng từ trình độ cơ bản đến cao cấp.

     Thực Hành Ngôn Ngữ Thực Tế: Cung cấp những bài học và hoạt động dựa trên ngôn ngữ thực tế và thực hành, giúp học viên có thể áp dụng tiếng Anh vào cuộc sống hàng ngày và môi trường làm việc.

     Tạo Lập Giọng Điệu Riêng: Chương trình khám phá và phát triển giọng điệu duy nhất của mỗi học viên trong việc sử dụng tiếng Anh.

     Voices Pre-Intermediate A2 B1 Student's Book

      

     Cách học Voices hiệu quả

     Tích Hợp Kỹ Năng: Vì “Voices” là một chương trình tích hợp kỹ năng, học viên nên cố gắng kết hợp cả bốn kỹ năng chính (nghe, nói, đọc, viết) trong quá trình học để có cái nhìn tổng thể về ngôn ngữ.

     Khám Phá Văn Hóa: Đưa những kiến thức và hình ảnh văn hóa từ “Voices” vào bài học để mở rộng kiến thức về thế giới và tăng khả năng giao tiếp xuyên văn hóa.

     Tham Gia Các Hoạt Động: “Voices” thường xuyên tích hợp các hoạt động và dự án. Hãy chủ động tham gia và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế.

     Sử Dụng Tài Nguyên Điện Tử: Bạn có thể tìm kiếm thêm các video giới thiệu và hướng dẫn về “Voices” trên YouTube để mở rộng kiến thức và hiểu biết về giáo trình.

     Chú Ý Đến Kỹ Năng Giao Tiếp: Phát triển khả năng nghe hiểu và phát âm bằng cách lắng nghe và lặp lại các mẫu câu, từ vựng, và ngữ âm từ giáo trình và các tài liệu hỗ trợ.

     Chủ Động Thực Hành: Tìm cơ hội để áp dụng những gì đã học vào giao tiếp hàng ngày, thậm chí là thông qua việc tạo ra các tình huống giao tiếp mô phỏng.

     Tự Học và Ôn Tập: Đề xuất thêm thời gian để ôn tập và tự học các bài học đã qua để củng cố kiến thức và kỹ năng.

     Tham Gia Các Khóa Học và Workshop: Đối với giáo viên, tham gia các khóa đào tạo và workshop về “Voices” để hiểu rõ hơn về cách ứng dụng giáo trình vào giảng dạy.

     Voices Intermediate B1 Student's Book

      

     Đánh Thức Tiềm Năng Anh Ngữ Của Bạn Với “Voices” từ National Geographic Learning

     📘 Giới Thiệu

     Trong thế kỷ 21, việc nắm bắt và sử dụng thành thạo tiếng Anh không chỉ là một kỹ năng cần thiết mà còn là chìa khóa mở cánh cửa giao lưu văn hóa và cơ hội toàn cầu. “Voices” từ National Geographic Learning không chỉ là một chương trình giáo dục Tiếng Anh thông thường, mà là một hành trình đánh thức và phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

     🚀 Đánh Thức Tiềm Năng

     1. Phương Pháp Tiếp Cận Độc Đáo

     “Voices” được thiết kế để tích hợp kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức văn hóa toàn cầu, giúp học viên không chỉ học mà còn hiểu biết và trải nghiệm những giá trị văn hóa đa dạng trên thế giới.

     2. Kết Hợp Học Và Chơi

     Giáo trình tích hợp những nội dung thú vị từ National Geographic, giúp việc học tiếng Anh không còn là gánh nặng, mà là hành trình khám phá thú vị với biết bao điều mới mẻ và bổ ích.

     Voices Intermediate Plus B1 B2 Student's Book

      

     3. Phát Triển Toàn Diện

     “Voices” không chỉ tập trung vào việc học ngôn ngữ mà còn khám phá những chủ đề xã hội, khoa học, và văn hóa, tạo điều kiện cho người học phát triển một cách toàn diện và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng quốc tế.

     4. Hỗ Trợ Đa Dạng

     Chương trình được xây dựng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các công nghệ giáo dục tiên tiến và cung cấp nguồn tài nguyên phong phú cho cả giáo viên và học viên.

     🌐 Kết Nối Văn Hóa Thế Giới

     “Voices” mở ra một không gian học tập đa dạng, nơi người học có cơ hội khám phá và trải nghiệm những giá trị văn hóa khác biệt và đa dạng trên khắp thế giới. Với nền tảng kiến thức vững chắc và kỹ năng giao tiếp hiệu quả, học viên sẽ tự tin bước vào thế giới rộng lớn, giao lưu và tạo dựng mối quan hệ.

     💼 Hướng Tới Tương Lai

     “Voices” không chỉ là một cuốn sách giáo trình, mà là một người bạn đồng hành, hỗ trợ người học phát triển kỹ năng và kiến thức, chuẩn bị họ cho một tương lai với vô số cơ hội và khả năng. Hãy để “Voices” đồng hành cùng bạn, mở lối và đánh thức tiềm năng tiếng Anh bên trong mỗi chúng ta.

     Voices Upper Intermediate B2 Student's Book

      

     Khám Phá “Voices”: Chương Trình Tiếng Anh Đa Cấp Độ Dành Cho Mọi Lứa Tuổi

     🌟 Giới Thiệu “Voices”

     Trong sự đa dạng của thị trường sách giáo trình Tiếng Anh hiện nay, “Voices” từ National Geographic Learning tỏa sáng như một ứng viên sáng giá, đặc biệt đối với những người học mong muốn không chỉ nắm bắt được ngôn ngữ mà còn hiểu sâu sắc về những văn hóa đa dạng trên thế giới.

     🌈 Sự Đa Dạng và Phong Phú Của “Voices”

     1. Integrative Approach

     “Voices” không chỉ là một giáo trình, mà là một chương trình học tiếng Anh tích hợp, kết hợp giữa ngôn ngữ và kiến thức văn hóa, khoa học, xã hội toàn cầu[8].

     2. For All Ages and Levels

     Với 7 cấp độ, “Voices” phù hợp với mọi lứa tuổi và trình độ, từ người mới bắt đầu đến những người học cao cấp, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của cộng đồng học viên.

     3. Global Perspectives

     Học viên được đưa vào hành trình khám phá thế giới, tiếp xúc với các câu chuyện, hình ảnh, và kiến thức từ mọi ngóc ngách của hành tinh.

     Voices Advanced C1 Student's Book

      

     📚 Được Chứng Minh và Hỗ Trợ Bởi Các Chuyên Gia

     1. Educational Foundations

     “Voices” được xây dựng trên nền tảng lý thuyết giáo dục và ngôn ngữ học sáng tạo và hiện đại.

     2. Professional Development

     Giáo viên được cung cấp nguồn tài nguyên phong phú và đào tạo chuyên môn để hiểu rõ và tận dụng tối đa giáo trình.

     🌏 Đưa Thế Giới Vào Lớp Học

     “Voices” không chỉ mang lại kiến thức ngôn ngữ, mà còn là cầu nối giữa học viên và thế giới xung quanh họ. Nó mở ra một không gian học tập trong đó học viên được sống và học trong một môi trường thực tế, đa dạng và tích cực.

     🚀 Tổng Kết

     “Voices” không chỉ là một bộ giáo trình – đó là một hệ thống học tập, một cộng đồng, và một cầu nối đưa các học viên đến với thế giới rộng lớn của kiến thức và văn hóa. Hãy cùng “Voices” mở rộng đôi cánh của tri thức và khám phá những điều kỳ diệu của ngôn ngữ và thế giới xung quanh chúng ta!

      

     ELT Ebooks by National Geographic Learning

      

     Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


     This will close in 35 seconds