Download Pearson Rise and Shine (7 Levels) Pdf Audio Video 2021

Download Pearson Rise and Shine (7 Levels) Pdf Audio Video 2021

Level 1
Rise and Shine 1 Activity Book.pdf
Rise and Shine 1 Assessment.zip
Rise and Shine 1 Class Audio.zip
Rise and Shine 1 Flashcards.zip
Rise and Shine 1 Photocopiables.zip
Rise and Shine 1 Posters.zip
Rise and Shine 1 Pupil’s Book.pdf
Rise and Shine 1 Resources.zip
Rise and Shine 1 Songs and Chants.zip
Rise and Shine 1 Storycards.zip
Rise and Shine 1 Teacher’s Book.pdf
Rise and Shine 1 Video.zip

Level 1 Learn to read
Rise and Shine 1-Learn to read Activity Book Audio.zip
Rise and Shine 1-Learn to read Activity Book.pdf
Rise and Shine 1-Learn to read Assessment.zip
Rise and Shine 1-Learn to read Class Audio.zip
Rise and Shine 1-Learn to read Flashcards.zip
Rise and Shine 1-Learn to read Photocopiables.zip
Rise and Shine 1-Learn to read Posters.zip
Rise and Shine 1-Learn to read Pupil’s Book.pdf
Rise and Shine 1-Learn to read Resources and keys.zip
Rise and Shine 1-Learn to read Songs and Chants.zip
Rise and Shine 1-Learn to read Storycards.zip
Rise and Shine 1-Learn to read Teacher’s Book.pdf
Rise and Shine 1-Learn to read Video.zip

Level 2
Rise and Shine 2 Activity Book.pdf
Rise and Shine 2 Class Audio.zip
Rise and Shine 2 Flashcards.pdf
Rise and Shine 2 Photocopiables.zip
Rise and Shine 2 Posters.zip
Rise and Shine 2 Pupil’s Book.pdf
Rise and Shine 2 Resources.zip
Rise and Shine 2 Songs and Chants.zip
Rise and Shine 2 Storycards.pdf
Rise and Shine 2 Teacher’s Book.pdf
Rise and Shine 2 Tests.zip
Rise and Shine 2 Video.zip

Level 3
Rise and Shine 3 Activity Book.pdf
Rise and Shine 3 Class Audio.zip
Rise and Shine 3 Flashcards.pdf
Rise and Shine 3 Photocopiables.zip
Rise and Shine 3 Posters.zip
Rise and Shine 3 Pupil’s Book.pdf
Rise and Shine 3 Resources.zip
Rise and Shine 3 Storycards.pdf
Rise and Shine 3 Teacher’s Book.pdf
Rise and Shine 3 Tests.zip
Rise and Shine 3 Video.zip

Level 4
Rise and Shine 4 Activity Book.pdf
Rise and Shine 4 Class Audio.zip
Rise and Shine 4 Flashcards.pdf
Rise and Shine 4 Photocopiables.zip
Rise and Shine 4 Posters.zip
Rise and Shine 4 Pupil’s Book.pdf
Rise and Shine 4 Resources.zip
Rise and Shine 4 Storycards.pdf
Rise and Shine 4 Teacher’s Book.pdf
Rise and Shine 4 Tests.zip

Level 5
Rise and Shine 5 Class Audio.zip
Rise and Shine 5 Flashcards.zip
Rise and Shine 5 Photocopiables.zip
Rise and Shine 5 Pupil’s Book.pdf
Rise and Shine 5 Resources.zip
Rise and Shine 5 Teacher’s Book.pdf
Rise and Shine 5 Tests.zip
Rise and Shine 5 Video.zip

Level 6
Rise and Shine 6 Activity Book.pdf
Rise and Shine 6 Class Audio.zip
Rise and Shine 6 Flashcards.zip
Rise and Shine 6 Photocopiables.zip
Rise and Shine 6 Posters.zip
Rise and Shine 6 Pupil’s Book.pdf
Rise and Shine 6 Resources.zip
Rise and Shine 6 Teacher’s Book.pdf
Rise and Shine 6 Tests.zip
Rise and Shine 6 Video.zip

Rise and Shine

 

Get Rise and Shine (Pdf, resources): $8 for one level; $30 for all 7 levels

After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

  Payment by cryptocurrency (USDT)

  Payment with USDT and file receipt (Click here)

  We accept USDT payments through the TRX Tron network (TRC20).

  The wallet address is:

  TRc6y3dADrs3E2VPrUDzv12VkJU7W9vTrP

  The wallet address

  After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

    

   ✅ Sample pdf file Rise and Shine 1 Learn to read Pupil’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Rise and Shine 1 Pupil’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Rise and Shine 2 Pupil’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Rise and Shine 3 Pupil’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Rise and Shine 4 Pupil’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Rise and Shine 5 Pupil’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Rise and Shine 6 Pupil’s Book.pdf: Click here
   (Download the document to view it in the highest quality)

    Package for lifetime access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 555 USD.

    PayPal $555

    ๏ You will have lifetime, unlimited access.

    ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

    ๏ We still continuously update resources daily.

    ๏ Register today at the best price.

    ๏ Contact us for more details (email: [email protected])

    ===============

    Gói tải toàn bộ tài nguyên trên website của chúng tôi trọn đời: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... chỉ với 6990k.

    ๏ Bạn có quyền tải file trọn đời, không giới hạn.

    ๏ Bạn được sử dụng iTools online trên website trọn đời.

    ๏ Chúng tôi vẫn tiếp tục mua tài liệu mới thường xuyên, bạn được quyền tải tất cả tài liệu mới này.

    ๏ Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết (email, zalo, messenger, telegram...)

     

    Nhận Rise and Shine (all files). Giá: 50k / file; 100k / level; 300k / all 7 levels.

    Thanh toán tại đây

    Thanh toán và nhận file (click here)

    Thông tin tài khoản:

    Duong Trung Dinh 
    37499167
    ACB

    Nội dung chuyển khoản: email của bạn

    QR Pay:

    QR Dinh ACB

    Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

     Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

     ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

     ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

     ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

     ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

      

     Download Ebook Rise and Shine Pdf Audio Video 2021

      

     Giới thiệu Rise and Shine

     Tổng quan

     ✅ Tên bộ sách: Rise and Shine
     ✅ Nhà xuất bản: Pearson
     ✅ Cấp độ: Pre A1, A1, A2, A2+
     ✅ Ngôn ngữ: American English, British English
     ✅ Dành cho: Primary school
     ✅ Năm xuất bản: 2021

     Rise and Shine” của Pearson là một chương trình học tiếng Anh độc đáo và toàn diện, được thiết kế đặc biệt để chuyển đổi học sinh tiểu học của ngày nay thành những công dân toàn cầu của tương lai. Với mục tiêu tạo ra một môi trường học tập tích cực và bao dung, chương trình này không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ mà còn hình thành lòng tự tin, tư duy sáng tạo, và sự hiểu biết sâu rộng về thế giới xung quanh.

     “Rise and Shine” mang lại cho học sinh trải nghiệm học tập độc đáo thông qua bảy cấp độ, chia làm hai phiên bản tiếng Anh Mỹ và Anh, phản ánh sự đa dạng và tính toàn cầu. Với sự tương ứng với Global Scale of English (GSE) từ 10 đến 42 và Common European Framework of Reference (CEFR) từ Pre A1 đến A2+, chương trình này đảm bảo rằng mọi học sinh đều được hỗ trợ và thách thức theo năng lực của mình.

     Chương trình được xây dựng trên một phương pháp độc đáo, nhấn mạnh vào việc không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp học sinh hiểu rõ hơn về hành trình học tiếng Anh của mình. Thông qua việc cung cấp hỗ trợ có chọn lọc, “Rise and Shine” không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ mà còn xây dựng lòng tự tin và chuẩn bị cho họ trở thành những công dân toàn cầu tích cực và tự chủ.

     Một trong những điểm đặc biệt của chương trình là cam kết với tính bao dung. “Rise and Shine” không chỉ tập trung vào học sinh có nhu cầu học tập đặc biệt mà còn thúc đẩy sự hiểu biết, sự nhận thức và lòng khoan dung trong cộng đồng học đường. Chương trình giúp học sinh hiểu rằng sự đa dạng là một phần quan trọng của xã hội và khuyến khích tinh thần hợp tác và tôn trọng.

     Nội dung chương trình “Rise and Shine” đặc sắc với những câu chuyện sáng tạo và các hoạt động khuyến khích sự tương tác của trí óc. Chương trình không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn chú trọng vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp và sự tự tin. Học sinh không chỉ học tiếng Anh mà còn xây dựng khả năng hiểu biết về chính bản thân và thế giới xung quanh thông qua nhiều môi trường học tập khác nhau.

     Đặc biệt, chương trình “Rise and Shine” hỗ trợ việc tăng cường sự tự chủ của học sinh thông qua việc tích hợp các trò chơi tương tác, video và bài hát. Các yếu tố này không chỉ làm cho quá trình học tập trở nên thú vị hơn mà còn giúp học sinh phát triển khả năng tự quản lý và tự học.

     Chương trình này không tự nhiên mà là một phần của Chương Trình Học Tiếng Anh Kết Nối của Pearson, nơi giáo viên có thể nhanh chóng đánh giá tiến độ học tập với Benchmark Test – Young Learners và chứng minh năng lực của học sinh với Pearson English International Certificate – Young Learners.

     Benchmark Test – Young Learners là một công cụ mạnh mẽ và tương tác, mang lại báo cáo chi tiết về năng lực ngôn ngữ của học sinh trong các khía cạnh như nói, nghe, đọc và viết. Điều này giúp giáo viên có cái nhìn chính xác và toàn diện về khả năng của học sinh và cung cấp hướng dẫn cụ thể để cải thiện.

     Pearson English International Certificate – Young Learners là một chứng chỉ quốc tế thú vị, thiết kế đặc biệt cho học sinh từ 6 đến 13 tuổi. Điều này không chỉ đánh giá kỹ năng tiếng Anh của học sinh mà còn mang lại niềm vui và hứng thú thông qua các tình huống thực tế.

     Chương trình “Rise and Shine” không chỉ là một hành trình học tập mà còn là sứ mệnh, một sứ mệnh làm cho mỗi học sinh toả sáng và phát triển không ngừng trên con đường học tập của mình. Bằng cách kết hợp chất lượng giáo dục với sự thú vị và tính ứng dụng, “Rise and Shine” là một nguồn động viên mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện của học sinh, chuẩn bị họ cho những thách thức của thế giới ngày mai.

     Rise and Shine 1 Pupil's Book

      

     Những ai phù hợp với Rise and Shine

     Chương trình “Rise and Shine” của Pearson được thiết kế để phù hợp với một loạt đối tượng học sinh và giáo viên. Dưới đây là những nhóm đối tượng chính mà chương trình này có thể phù hợp:

     Học Sinh Tiểu Học:

     Chương trình có bảy cấp độ, phục vụ học sinh từ mức độ khá cơ bản đến nâng cao, từ Pre A1 đến A2+. Điều này làm cho nó thích hợp cho học sinh ở mọi cấp độ tiểu học.

     Giáo Viên Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học:

     “Rise and Shine” cung cấp một phương pháp giảng dạy độc đáo, tập trung vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ và xây dựng lòng tự tin. Giáo viên có thể tận dụng nó để tạo ra các buổi học sáng tạo và thú vị.

     Trường Học Với Hệ Thống Giáo Dục Toàn Cầu:

     Với sự kết hợp của tiếng Anh Mỹ và Anh, cũng như việc phản ánh GSE và CEFR, chương trình này có thể tích hợp dễ dàng vào các trường học với hệ thống giáo dục toàn cầu.

     Học Sinh và Giáo Viên Cần Chương Trình Học Tương Tác:

     “Rise and Shine” khuyến khích sự tương tác thông qua trò chơi, video, và bài hát, hỗ trợ việc học thông qua trải nghiệm thực tế và thú vị.

     Những Trường Học và Cộng Đồng Hướng Tới Bao Dung và Hiểu Biết:

     Cam kết của chương trình với tính bao dung và việc khuyến khích sự hiểu biết giữa các học sinh làm cho nó phù hợp với các trường học và cộng đồng hướng tới việc xây dựng một môi trường học tập đa dạng và chân thành.

     Người Học Tiếng Anh Tại Các Trung Tâm Giáo Dục Ngoại Ngữ:

     Chương trình này có thể là lựa chọn lý tưởng cho các trung tâm giáo dục ngoại ngữ muốn cung cấp một chương trình tiếng Anh toàn diện và hấp dẫn cho học sinh tiểu học.

     Học Sinh với Nhu Cầu Học Tập Đặc Biệt:

     Chương trình “Rise and Shine” cam kết hỗ trợ tất cả học sinh để họ đạt được tiềm năng tối đa của mình, bao gồm cả những học sinh có nhu cầu học tập đặc biệt.

     Học Sinh Có Sự Quan Tâm Đặc Biệt Đến Kỹ Năng Giao Tiếp và Tự Tin:

     Với sự tập trung mạnh mẽ vào kỹ năng giao tiếp và xây dựng lòng tự tin, chương trình này phù hợp cho những học sinh có mong muốn phát triển những kỹ năng này.

     Tóm lại, “Rise and Shine” không chỉ là một chương trình học tiếng Anh, mà là một hành trình học tập toàn diện và thú vị, phù hợp với nhiều đối tượng và ngữ cảnh giáo dục khác nhau.

     Rise and Shine 2 Pupil's Book

      

     Những lợi ích của Rise and Shine

     Chương trình “Rise and Shine” của Pearson mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho học sinh, giáo viên, và cả hệ thống giáo dục. Dưới đây là một số lợi ích chính:

     Phát Triển Kỹ Năng Ngôn Ngữ Toàn Diện:

     “Rise and Shine” không chỉ tập trung vào việc học từ vựng và ngữ pháp mà còn giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ toàn diện, bao gồm nghe, nói, đọc, và viết.

     Xây Dựng Lòng Tự Tin:

     Chương trình cam kết xây dựng lòng tự tin của học sinh thông qua các hoạt động và nhiệm vụ khám phá, tạo điều kiện cho sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh.

     Học Từ Câu Chuyện Sáng Tạo:

     Các câu chuyện sáng tạo không chỉ giúp học sinh hiểu về ngôn ngữ mà còn khuyến khích sự tưởng tượng và sáng tạo.

     Hỗ Trợ Cho Học Sinh với Nhu Cầu Học Tập Đặc Biệt:

     Chương trình được thiết kế để hỗ trợ mọi học sinh, bao gồm cả những người có nhu cầu học tập đặc biệt, tạo ra một môi trường học tập bao dung.

     Tăng Cường Kỹ Năng Giao Tiếp:

     Sự tập trung mạnh mẽ vào kỹ năng giao tiếp giúp học sinh phát triển khả năng diễn đạt ý kiến và tương tác hiệu quả trong tiếng Anh.

     Khuyến Khích Tự Chủ và Tự Học:

     Các hoạt động tương tác, video, và bài hát khuyến khích sự tự chủ và động lực trong quá trình học, giúp học sinh trở thành người học tự giác.

     Chương Trình Linh Hoạt Cho Mọi Cấp Độ:

     Có bảy cấp độ trong chương trình giúp nó phù hợp với mọi học sinh, từ những người mới bắt đầu đến những người có trình độ cao.

     Hỗ Trợ Giáo Viên với Phương Pháp Độc Đáo:

     Giáo viên có thể tirnh dụng phương pháp độc đáo của “Rise and Shine” để tạo ra các buổi học thú vị và linh hoạt, giúp họ nâng cao chất lượng giảng dạy.

     Tương Thích Với Hệ Thống Giáo Dục Toàn Cầu:

     Sự tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế như GSE và CEFR làm cho chương trình phù hợp với nhiều hệ thống giáo dục trên toàn cầu.

     Đào Tạo Ngôn Ngữ Thực Tế Với Các Tình Huống Học Thuật:

     Chương trình giúp học sinh ứng dụng ngôn ngữ vào các tình huống thực tế và học thuật, chuẩn bị cho họ cho những thách thức trong cuộc sống hàng ngày và trong học tập.

     Hỗ Trợ Đánh Giá và Chứng Nhận Năng Lực:

     Qua Benchmark Test – Young Learners và Pearson English International Certificate – Young Learners, “Rise and Shine” cung cấp công cụ để đánh giá và chứng nhận năng lực tiếng Anh của học sinh một cách toàn diện.

     Thúc Đẩy Hiểu Biết Và Tôn Trọng Đa Dạng:

     Chương trình không chỉ đào tạo về ngôn ngữ mà còn thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng đa dạng, giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu có ý thức.

     Tóm lại, “Rise and Shine” không chỉ là một chương trình học tiếng Anh mà còn là một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ sự phát triển toàn diện của học sinh, từ khía cạnh ngôn ngữ đến khía cạnh tư duy và lòng tự tin.

     Rise and Shine 3 Pupil's Book

      

     Cách dạy và học Rise and Shine hiệu quả

     Để dạy và học chương trình “Rise and Shine” hiệu quả, có một số chiến lược và phương pháp có thể được áp dụng. Dưới đây là một số gợi ý để tối ưu hóa trải nghiệm giảng dạy và học tập:

     Dành Cho Giáo Viên:

     Hiểu Rõ Phương Pháp Độc Đáo:

     Nắm vững phương pháp giảng dạy độc đáo của “Rise and Shine” và hiểu rõ cách nó tương tác với các mục tiêu học tập của học sinh.

     Kết Hợp Câu Chuyện và Hoạt Động Tương Tác:

     Sử dụng câu chuyện sáng tạo trong chương trình để khơi gợi sự tưởng tượng của học sinh, sau đó kết hợp với các hoạt động tương tác như trò chơi và bài hát để củng cố kiến thức.

     Tạo Môi Trường Học Tập Bao Dung:

     Khuyến khích sự tương tác và giao tiếp trong lớp học, tạo một môi trường nơi mỗi học sinh cảm thấy thoải mái tham gia và chia sẻ ý kiến.

     Tích Hợp Công Nghệ:

     Sử dụng tài nguyên số và các ứng dụng giáo dục để làm cho bài học trở nên thú vị và hiện đại.

     Đề Xuất Các Hoạt Động Ngoại Ô:

     Tổ chức các hoạt động ngoại ô như thăm bảo tàng, thực tế ảo, hoặc các sự kiện ngoại khóa để kích thích sự quan tâm và ứng dụng thực tế của kiến thức.

     Tổ Chức Bài Học Đa Dạng:

     Đảm bảo bài học đa dạng với nhiều hoạt động khác nhau như nhóm thảo luận, thực hành, và các hoạt động nghệ thuật để phù hợp với nhiều phong cách học khác nhau.

     Tạo Cơ Hội Tự Chủ Cho Học Sinh:

     Khuyến khích sự tự chủ bằng cách tạo cơ hội cho học sinh tự quản lý học tập và đặt ra các mục tiêu cá nhân.

     Rise and Shine 4 Pupil's Book

      

     Dành Cho Học Sinh:

     Tham Gia Hoạt Động Tương Tác:

     Tham gia tích cực vào các hoạt động nhóm và tương tác để phát triển kỹ năng giao tiếp.

     Sử Dụng Tài Nguyên Trực Tuyến:

     Tận dụng tài nguyên trực tuyến và ứng dụng học tập điện tử để bổ sung kiến thức từ bài giảng.

     Học Qua Các Tình Huống Thực Tế:

     Liên kết kiến thức với các tình huống thực tế, giúp ứng dụng ngôn ngữ vào cuộc sống hàng ngày.

     Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Khám Phá:

     Tham gia các nhiệm vụ và hoạt động khám phá để kích thích sự tò mò và sự sáng tạo.

     Đề Xuất Hoạt Động Ngoại Ô:

     Đề xuất các hoạt động ngoại ô mà bạn cảm thấy sẽ bổ sung cho quá trình học tập của bạn và giúp bạn hiểu sâu hơn về chủ đề.

     Tổ Chức Nhóm Thảo Luận:

     Tham gia vào nhóm thảo luận để chia sẻ ý kiến và học từ người khác.

     Tự Đặt Mục Tiêu Học Tập:

     Đặt ra các mục tiêu cá nhân và theo dõi tiến trình của bạn theo thời gian.

     Sử Dụng Đa Phương Tiện:

     Tận dụng video, bài hát, và các tài nguyên đa phương tiện để làm cho việc học trở nên thú vị và sinh động.

     Bằng cách kết hợp những chiến lược này, giáo viên và học sinh có thể tận dụng “Rise and Shine” một cách hiệu quả, tạo ra một môi trường học tập tích cực và kích thích sự phát triển toàn diện.

     Rise and Shine 5 Pupil's Book

      

     Chương Trình Tiếng Anh Chất Lượng Cao Cho Học Sinh Tiểu Học: Rise and Shine

     Việc giáo dục là chìa khóa mở cánh cửa cho sự phát triển và thành công trong cuộc sống, và chương trình “Rise and Shine” của Pearson đã tạo ra một hành trình học tập đặc biệt, nơi mà việc học tiếng Anh không chỉ là quá trình giảng dạy kiến thức, mà còn là hành trình khám phá, sáng tạo, và xây dựng lòng tự tin.

     Học Tiếng Anh Một Cách Bao Dung và Đa Dạng

     “Rise and Shine” không chỉ là một chương trình học tiếng Anh, mà là một hành trình học tập đa chiều, đưa học sinh tiểu học vào thế giới phong phú của ngôn ngữ và văn hóa. Chương trình được thiết kế để tạo ra một môi trường học tập bao dung, nơi mọi học sinh, không kể trình độ, đều có cơ hội phát triển và đạt được tiềm năng tối đa của mình.

     Học Qua Câu Chuyện và Trải Nghiệm Thực Tế

     Một trong những đặc điểm nổi bật của “Rise and Shine” chính là sự tích hợp của câu chuyện sáng tạo và trải nghiệm thực tế vào quá trình học. Các câu chuyện đầy màu sắc không chỉ giúp học sinh hiểu về ngôn ngữ mà còn kích thích sự tưởng tượng và sự sáng tạo. Từ việc sống qua những tình huống học thuật đến việc tham gia vào các hoạt động thực tế, học sinh được đưa vào một thế giới học tập sinh động và ý nghĩa.

     Phương Pháp Độc Đáo và Hiệu Quả

     Phương pháp giảng dạy của “Rise and Shine” không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn đặt sự phát triển kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp lên hàng đầu. Thông qua các hoạt động tương tác, trò chơi, và bài hát, học sinh không chỉ học tiếng Anh mà còn phát triển khả năng giao tiếp và lòng tự tin trong sử dụng ngôn ngữ.

     Chuẩn Bị Học Sinh Cho Tương Lai

     Mục tiêu của “Rise and Shine” không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy tiếng Anh mà còn là việc chuẩn bị học sinh trở thành những công dân toàn cầu tự tin và thông thái. Chương trình đặt nặng vào việc phát triển không chỉ kỹ năng ngôn ngữ mà còn kỹ năng sống, khuyến khích sự tự chủ và ý thức về thế giới xung quanh.

     Đánh Giá và Chứng Nhận Năng Lực

     Chương trình “Rise and Shine” không chỉ là hành trình học tập mà còn là hành trình đánh giá và chứng nhận năng lực. Bằng cách tích hợp Benchmark Test – Young Learners và Pearson English International Certificate – Young Learners, chương trình này cung cấp cho học sinh và giáo viên một cơ hội để đo lường tiến trình học tập và chứng minh khả năng tiếng Anh của học sinh một cách toàn diện.

     Kết Luận

     “Rise and Shine” không chỉ là một chương trình học tiếng Anh mà là một cơ hội để học sinh tiểu học phát triển toàn diện và toả sáng trên con đường học tập của mình. Với sự kết hợp của chất lượng giáo dục và sự thú vị, “Rise and Shine” mở ra một thế giới của kiến thức, kỹ năng và tự tin, tạo ra những người học sáng tạo và tự chủ cho tương lai.

     Rise and Shine 6 Pupil's Book

      

     Rise and Shine: Phương Pháp Độc Đáo Đưa Học Sinh Đến Mức Tiếng Anh Cao Cấp

     Việc học tiếng Anh không chỉ là quá trình chuyển đạt kiến thức mà còn là một hành trình đầy ứng dụng và sáng tạo. Trong thế giới ngôn ngữ ngày nay, chương trình “Rise and Shine” của Pearson đã nổi bật là một phương pháp giảng dạy độc đáo, đưa học sinh từ cơ bản đến mức độ cao cấp của tiếng Anh, mang lại cho họ sự tự tin và kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ.

     Tạo Cơ Hội Cho Sự Tự Chủ:

     “Rise and Shine” không chỉ là một loạt các bài học mà là một hành trình sáng tạo, tạo cơ hội cho sự tự chủ trong quá trình học tập. Phương pháp giảng dạy của chương trình này kêu gọi sự tương tác tích cực giữa giáo viên và học sinh, tạo ra một môi trường học tập linh hoạt và động lực.

     Câu Chuyện Sáng Tạo:

     Một trong những điểm độc đáo nhất của “Rise and Shine” là sự tích hợp của các câu chuyện sáng tạo vào quá trình học. Những câu chuyện không chỉ giúp học sinh hiểu ngôn ngữ mà còn là nguồn cảm hứng, khích lệ sự tưởng tượng và tạo ra môi trường học tập đầy sức sống.

     Tập Trung vào Kỹ Năng Giao Tiếp:

     Phương pháp giảng dạy của “Rise and Shine” tập trung mạnh mẽ vào phát triển kỹ năng giao tiếp. Truy cập tiếng Anh không chỉ là về việc hiểu cấu trúc câu, mà còn về khả năng giao tiếp hiệu quả. Melody, một trong những nhân vật chính, dẫn dắt học sinh qua những tình huống thực tế để họ có thể áp dụng ngôn ngữ vào cuộc sống hàng ngày.

     Hoạt Động Tương Tác và Thực Hành:

     Các hoạt động tương tác, trò chơi, và bài hát không chỉ làm cho quá trình học trở nên thú vị mà còn giúp học sinh thực hành ngôn ngữ một cách tự tin. Việc sử dụng các phương tiện đa phương tiện cũng giúp họ làm quen với nhiều loại ngôn ngữ và giọng địa phương khác nhau.

     Hỗ Trợ Các Trình Độ Học Sinh:

     Với bảy cấp độ từ Pre A1 đến A2+, “Rise and Shine” có khả năng hỗ trợ mọi học sinh, từ người mới bắt đầu đến những người đã có trình độ cao. Phương pháp giảng dạy linh hoạt này đảm bảo rằng mọi học sinh đều được đánh giá và hỗ trợ theo nhu cầu cụ thể của họ.

     Chuẩn Bị Cho Tương Lai:

     Chương trình không chỉ giúp học sinh đạt được trình độ cao cấp về tiếng Anh mà còn chuẩn bị họ cho tương lai. Sự kết hợp của kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng sống giúp họ trở thành những người tự tin, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong xã hội đa văn hóa ngày nay.

     Kết Luận:

     “Rise and Shine” không chỉ là một chương trình học tiếng Anh mà là một hành trình tận hưởng ngôn ngữ và phát triển bản thân. Phương pháp giảng dạy độc đáo và sáng tạo của nó không chỉ mở ra cánh cửa của kiến thức mà còn mở ra cánh cửa của sự tự tin và thành công trong thế giới tiếng Anh.

      

     ELT Ebooks by Pearson

     Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


     This will close in 35 seconds