Tải NGL Our World 2nd Edition Pdf Presentation Tool 2020

Download NGL Our World 2nd Edition Pdf Presentation Tool

Classroom Presentation Tool
Our World 2ed Starter Classroom Presentation Tool
Our World 2ed 1 Classroom Presentation Tool
Our World 2ed 2 Classroom Presentation Tool
Our World 2ed 3 Classroom Presentation Tool
Our World 2ed 4 Classroom Presentation Tool
Our World 2ed 5 Classroom Presentation Tool
Our World 2ed 6 Classroom Presentation Tool

Level Starter
Our World 2ed Starter Activity Worksheets.zip
Our World 2ed Starter Audio.zip
Our World 2ed Starter Flashcards.zip
Our World 2ed Starter Lesson Planner.pdf
Our World 2ed Starter Resources.zip
Our World 2ed Starter Student’s Book.pdf
Our World 2ed Starter Tests.zip
Our World 2ed Starter Video.zip
Our World 2ed Starter Workbook.pdf
Our World ABC Audio.rar
Our World ABC Cards.rar
Our World ABC Stundent’s Book.pdf
Our World ABC Teacher’s Guide.pdf
Our World ABC Teacher’s Guide.rar
Our World ABC Worksheets.rar

Level 1
Our World 2ed 1 Activity Worksheets.zip
Our World 2ed 1 Flashcards.zip
Our World 2ed 1 Grammar Workbook.pdf
Our World 2ed 1 Lesson Planner.pdf
Our World 2ed 1 Resources.zip
Our World 2ed 1 Student’s Book Audio.zip
Our World 2ed 1 Student’s Book.pdf
Our World 2ed 1 Tests.zip
Our World 2ed 1 Video.zip
Our World 2ed 1 Workbook Audio.zip
Our World 2ed 1 Workbook.pdf

Level 2
Our World 2ed 2 Activity Worksheets.zip
Our World 2ed 2 Flashcards.zip
Our World 2ed 2 Grammar Workbook.pdf
Our World 2ed 2 Lesson Planner.pdf
Our World 2ed 2 Resources.zip
Our World 2ed 2 Student’s Book Audio.zip
Our World 2ed 2 Student’s Book.pdf
Our World 2ed 2 Tests.zip
Our World 2ed 2 Video.zip
Our World 2ed 2 Workbook Audio.zip
Our World 2ed 2 Workbook.pdf

Level 3
Our World 2ed 3 Activity Worksheets.zip
Our World 2ed 3 Flashcards.zip
Our World 2ed 3 Grammar Workbook.pdf
Our World 2ed 3 Lesson Planner.pdf
Our World 2ed 3 Resources.zip
Our World 2ed 3 Student’s Book Audio.zip
Our World 2ed 3 Student’s Book.pdf
Our World 2ed 3 Tests.zip
Our World 2ed 3 Video.zip
Our World 2ed 3 Workbook Audio.zip
Our World 2ed 3 Workbook.pdf

Level 4
Our World 2ed 4 Activity Worksheets.zip
Our World 2ed 4 Grammar Workbook.pdf
Our World 2ed 4 Lesson Planner.pdf
Our World 2ed 4 Resources.zip
Our World 2ed 4 Student’s Book Audio.zip
Our World 2ed 4 Student’s Book.pdf
Our World 2ed 4 Tests.zip
Our World 2ed 4 Video.zip
Our World 2ed 4 Workbook Audio.zip
Our World 2ed 4 Workbook.pdf

Level 5
Our World 2ed 5 Activity Worksheets.zip
Our World 2ed 5 Grammar Workbook.pdf
Our World 2ed 5 Lesson Planner.pdf
Our World 2ed 5 Resources.zip
Our World 2ed 5 Student’s Book Audio.zip
Our World 2ed 5 Student’s Book.pdf
Our World 2ed 5 Tests.zip
Our World 2ed 5 Workbook Audio.zip
Our World 2ed 5 Workbook.pdf

Level 6
Our World 2ed 6 Activity Worksheets.zip
Our World 2ed 6 Grammar Workbook.pdf
Our World 2ed 6 Lesson Planner.pdf
Our World 2ed 6 Resources.zip
Our World 2ed 6 Student’s Book Audio.zip
Our World 2ed 6 Student’s Book.pdf
Our World 2ed 6 Tests.zip
Our World 2ed 6 Workbook.pdf

Our World 2ed list

 

Our World 2ed Classroom Presentation Tool Demo (Offline iTools)

 

✅ Nhận Our World 2ed Classroom Presentation Tool (Windows): 150k / level; 700k / all 7 levels

✅ Nhận Our World 2ed (Pdf, Resources): 150k / level; 700k / all 7 levels

Thanh toán tại đây

Thanh toán và nhận file (click here)

Thông tin tài khoản:

Duong Trung Dinh 
37499167
Ngân hàng ACB

Nội dung chuyển khoản: email của bạn

QR Pay:

QR Dinh ACB

Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

   

  ✅ Get Our World 2ed Classroom Presentation Tool (Windows): $10 for one level; $48 for all 7 levels

  ✅ Get Our World 2ed (Pdf, Resources): $10 for one level; $48 for all 7 levels

  After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

   Payment by cryptocurrency (USDT)

   Payment with USDT and file receipt (Click here)

   We accept USDT payments through the TRX Tron network (TRC20).

   The wallet address is:

   TRc6y3dADrs3E2VPrUDzv12VkJU7W9vTrP

   The wallet address

   After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

    Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

    ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

    ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

    ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

    ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

     

    ✅ Sample pdf file Our World 2ed Starter Student Book.pdf: Click here
    ✅ Sample pdf file Our World 2ed Starter Workbook.pdf: Click here

    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 1 Student Book.pdf: Click here
    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 1 Workbook.pdf: Click here

    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 2 Student Book.pdf: Click here
    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 2 Workbook.pdf: Click here

    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 3 Student Book.pdf: Click here
    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 3 Workbook.pdf: Click here

    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 4 Student Book.pdf: Click here
    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 4 Workbook.pdf: Click here

    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 5 Student Book.pdf: Click here
    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 5 Workbook.pdf: Click here

    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 6 Student Book.pdf: Click here
    ✅ Sample pdf file Our World 2ed 6 Workbook.pdf: Click here

    (Download the document to view it in the highest quality)

     

     Package for lifetime access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 555 USD.

     PayPal $555

     ๏ You will have lifetime, unlimited access.

     ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

     ๏ We still continuously update resources daily.

     ๏ Register today at the best price.

     ๏ Contact us for more details (email: [email protected])

     ===============

     Gói tải toàn bộ tài nguyên trên website của chúng tôi trọn đời: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... chỉ với 11.000k.

     ๏ Bạn có quyền tải file trọn đời, không giới hạn.

     ๏ Bạn được sử dụng iTools online trên website trọn đời.

     ๏ Chúng tôi vẫn tiếp tục mua tài liệu mới thường xuyên, bạn được quyền tải tất cả tài liệu mới này.

     ๏ Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết (email, zalo, messenger, telegram...)

      

     NGL Our World Second Edition Pdf Resources

      

     Tổng quan về “Our World Second Edition”

     ✅ Coursebook: Our World 2nd Edition
     ✅ Publisher: National Geographic Learning
     ✅ English type: American English
     ✅ Levels: Pre A1, A1, A2, B1
     ✅ For: Primary
     ✅ Publication year: 2020

     Our World Second Edition

     • Dòng sách: NGL ELT
     • Đối tượng: Học sinh tiểu học/trẻ em
     • Cấp độ: 7
     • Trình độ: Từ mới bắt đầu đến trung cấp sơ bộ
     • Thời lượng học: Tối đa 6 giờ/tuần
     • Phiên bản: Tiếng Anh Mỹ và Anh Anh

     Mô tả:

     Mục tiêu học tập: Our World, Second Edition, được thiết kế để giúp học sinh tiểu học học tiếng Anh một cách hiệu quả thông qua các cấp độ từ cơ bản đến trung cấp sơ bộ. Bộ sách này nhằm phát triển các kỹ năng ngôn ngữ thông qua nội dung có tính ứng dụng cao và liên quan trực tiếp đến thế giới thực.

     Phương pháp học tập:

     • Nội dung thực tế: Sử dụng nhiếp ảnh chất lượng cao của National Geographic và video để minh họa các khái niệm và từ vựng, giúp học sinh dễ dàng liên kết với thực tế.
     • Tư duy phản biện và đọc hiểu hình ảnh: Các bài học được thiết kế để phát triển khả năng tư duy phản biện và kỹ năng đọc hiểu hình ảnh, một kỹ năng quan trọng trong thời đại thông tin hiện nay.
     • Dự án hợp tác: Khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án nhóm, giúp họ rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp.
     • Hoạt động tương tác: Các hoạt động trong sách kích thích tư duy và khuyến khích học sinh chia sẻ ý kiến của mình, từ đó phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tự tin trong giao tiếp.

     Ưu điểm:

     • Tiếp cận thực tế: Nội dung gần gũi với đời sống thực tế giúp học sinh dễ dàng tiếp thu và áp dụng.
     • Tài nguyên đa dạng: Cung cấp nhiều tài nguyên hỗ trợ bao gồm sách bài tập, tài liệu số và tài liệu hướng dẫn giáo viên, giúp tối ưu hóa quá trình dạy và học.

     Kết luận: Our World, Second Edition, là một bộ sách học tiếng Anh có tính khoa học và logic, giúp học sinh tiểu học phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ thông qua phương pháp học tập thực tế và tương tác. Bộ sách này là một công cụ hữu ích cho cả giáo viên và học sinh trong việc nâng cao hiệu quả học tập.

      

     Our World 2ed Starter Student's Book

     Our World 2ed Level Starter Student’s Book

      

     Những ai phù hợp với Our World Second Edition

     Our World 2nd Edition là bộ sách học tiếng Anh được thiết kế đặc biệt cho:

     Học Sinh Tiểu Học và Trẻ Em:

     • Độ Tuổi: Khoảng từ 6 đến 12 tuổi.
     • Mục Đích: Phát triển kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và nâng cao, từ mức mới bắt đầu đến trung cấp sơ bộ.

     Học Sinh Mới Bắt Đầu Học Tiếng Anh:

     • Trình Độ: Từ mới bắt đầu (True Beginner) đến mức trung cấp sơ bộ (Pre-intermediate).
     • Yêu Cầu: Không cần có kiến thức nền tảng về tiếng Anh trước đó.

     Giáo Viên Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em:

     • Phương Pháp Giảng Dạy: Các giáo viên tìm kiếm tài liệu học tập dựa trên phương pháp thực tế, thúc đẩy tư duy phản biện và kỹ năng đọc hiểu hình ảnh.
     • Hỗ Trợ: Bộ sách cung cấp tài liệu phong phú, bao gồm sách giáo viên, sách bài tập và tài liệu số, hỗ trợ tối ưu cho quá trình giảng dạy.

     Phụ Huynh Muốn Dạy Tiếng Anh Cho Con Tại Nhà:

     • Tài Liệu: Có thể sử dụng bộ sách như một tài liệu học tập chính hoặc bổ trợ, phù hợp với các bậc phụ huynh muốn tự dạy tiếng Anh cho con.

     Trường Học và Trung Tâm Ngoại Ngữ:

     • Chương Trình Học: Các trường học và trung tâm ngoại ngữ cần một bộ sách tiếng Anh có tính ứng dụng cao, với thời lượng học tối đa 6 giờ/tuần.
     • Phương Pháp Học: Tạo môi trường học tập sinh động, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thông qua các dự án hợp tác và hoạt động tương tác.

     Kết Luận: Our World, Second Edition, là bộ sách lý tưởng cho học sinh tiểu học và trẻ em mới bắt đầu học tiếng Anh, giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em, phụ huynh dạy con tại nhà và các trường học hoặc trung tâm ngoại ngữ tìm kiếm một chương trình học tiếng Anh toàn diện và hiệu quả.

      

     Our World 2ed 1 Student's Book

     Our World 2ed Level 1 Student’s Book

      

     Những lợi ích khi học Our World Second Edition

     Our World 2nd Edition mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh và giáo viên:

     Nội Dung Thực Tế và Hấp Dẫn:

     • Hình Ảnh và Video Chất Lượng Cao: Sử dụng hình ảnh và video của National Geographic giúp học sinh dễ dàng hình dung và kết nối với thế giới thực.
     • Câu Chuyện Ý Nghĩa: Các bài học sử dụng những câu chuyện có tính giáo dục cao, giúp học sinh hiểu sâu hơn về các chủ đề học.

     Phát Triển Kỹ Năng Tư Duy và Giao Tiếp:

     • Tư Duy Phản Biện: Các hoạt động được thiết kế để khuyến khích học sinh suy nghĩ sâu sắc và phân tích vấn đề một cách logic.
     • Kỹ Năng Đọc Hiểu Hình Ảnh: Giúp học sinh phát triển khả năng phân tích và hiểu rõ hơn thông tin từ hình ảnh.

     Tăng Cường Kỹ Năng Làm Việc Nhóm:

     • Dự Án Hợp Tác: Học sinh tham gia vào các dự án nhóm, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
     • Hoạt Động Tương Tác: Các bài học khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động tương tác, giúp họ tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

     Our World 2ed 2 Student's Book

     Our World 2ed Level 2 Student’s Book

     Chương Trình Học Toàn Diện:

     • Phát Triển Toàn Diện: Chương trình bao quát các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đảm bảo học sinh phát triển toàn diện.
     • Tài Liệu Phong Phú: Cung cấp nhiều tài liệu hỗ trợ cho cả học sinh và giáo viên, bao gồm sách bài tập, tài liệu số và hướng dẫn giảng dạy.

     Khám Phá Thế Giới:

     • Mở Rộng Hiểu Biết: Học sinh được khám phá các nền văn hóa và môi trường khác nhau thông qua nội dung học, mở rộng tầm nhìn và kiến thức về thế giới.
     • Nhà Thám Hiểm National Geographic: Các bài học có sự góp mặt của những nhà thám hiểm nổi tiếng, truyền cảm hứng cho học sinh về sự khám phá và học hỏi.

     Linh Hoạt Trong Giảng Dạy:

     • Thời Lượng Linh Hoạt: Phù hợp với các lớp học có thời lượng học khác nhau, lên đến 6 giờ mỗi tuần.
     • Phiên Bản Đa Dạng: Có cả phiên bản tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh.

     Kết Luận: Our World, Second Edition, không chỉ cung cấp một chương trình học tiếng Anh hiệu quả mà còn giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết, từ tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm đến khả năng giao tiếp và hiểu biết về thế giới. Đây là lựa chọn lý tưởng cho cả học sinh và giáo viên trong việc học và giảng dạy tiếng Anh.

      

     Our World 2ed 3 Student's Book

     Our World 2ed Level 3 Student’s Book

      

     Cách dạy và học Our World 2nd Edition hiệu quả

     1. Phương Pháp Dạy Học:

     Tận Dụng Tài Liệu Đa Phương Tiện:

     • Sử dụng hình ảnh và video chất lượng cao từ National Geographic để minh họa bài học, giúp học sinh dễ dàng liên kết nội dung học với thực tế.
     • Khuyến khích học sinh thảo luận về những hình ảnh và video này để phát triển kỹ năng nói và tư duy phản biện.

     Tích Hợp Các Hoạt Động Tương Tác:

     • Tổ chức các hoạt động nhóm và dự án hợp tác để học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp.
     • Sử dụng các hoạt động tương tác như trò chơi ngôn ngữ, bài tập thực hành và thảo luận nhóm để giữ cho học sinh luôn hứng thú và tham gia tích cực vào bài học.

     Phát Triển Kỹ Năng Đọc Hiểu Hình Ảnh:

     • Hướng dẫn học sinh cách phân tích và hiểu thông tin từ hình ảnh, giúp họ phát triển kỹ năng đọc hiểu hình ảnh và tư duy phản biện.
     • Đặt câu hỏi mở để khuyến khích học sinh suy nghĩ sâu sắc và thảo luận về những hình ảnh được trình bày.

     Kết Hợp Các Hoạt Động Ngoại Khóa:

     • Tổ chức các buổi học ngoại khóa, tham quan bảo tàng hoặc các hoạt động ngoài trời liên quan đến bài học để học sinh có cơ hội áp dụng kiến thức vào thực tế.
     • Sử dụng các dự án nghiên cứu nhỏ để học sinh khám phá thêm về các chủ đề đã học trong sách.

     Our World 2ed 4 Student's Book

     Our World 2ed Level 4 Student’s Book

     2. Phương Pháp Học Tập:

     Tạo Thói Quen Học Tập Hằng Ngày:

     • Khuyến khích học sinh luyện tập tiếng Anh hàng ngày qua các hoạt động như đọc sách, viết nhật ký, hoặc tham gia các lớp học trực tuyến.
     • Đặt mục tiêu học tập cụ thể cho từng tuần hoặc tháng để học sinh có động lực hoàn thành.

     Sử Dụng Tài Liệu Bổ Trợ:

     • Sử dụng sách bài tập, tài liệu số và các ứng dụng học tiếng Anh để bổ trợ cho việc học trên lớp.
     • Thực hành các bài tập về từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để củng cố kiến thức đã học.

     Tham Gia Các Hoạt Động Ngoại Khóa:

     • Tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, các buổi hội thảo hoặc các hoạt động ngoại khóa để tăng cường kỹ năng giao tiếp và làm quen với văn hóa tiếng Anh.
     • Tìm kiếm các cơ hội giao lưu với người bản ngữ để thực hành tiếng Anh trong môi trường thực tế.

     Đánh Giá và Tự Đánh Giá:

     • Thường xuyên kiểm tra và đánh giá tiến độ học tập của học sinh qua các bài kiểm tra, bài tập và dự án.
     • Khuyến khích học sinh tự đánh giá tiến bộ của mình và đặt ra những mục tiêu học tập mới để cải thiện.

     Kết Luận: Để dạy và học “Our World Second Edition” hiệu quả, cần tận dụng tối đa các tài liệu đa phương tiện, tích hợp các hoạt động tương tác và ngoại khóa, cũng như tạo thói quen học tập hàng ngày và sử dụng các tài liệu bổ trợ. Sự kết hợp này sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ và đạt được kết quả học tập cao nhất.

      

     Our World 2ed 5 Student's Book

     Our World 2ed Level 5 Student’s Book

      

     Các bộ giáo trình có thể thay thế cho bộ Our World 2nd Edition

     1. Family and Friends (Oxford University Press):

     • Cấp độ: 6 cấp độ từ Beginner đến Intermediate
     • Mô tả: Bộ sách tập trung vào phát triển toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua các hoạt động tương tác và tài liệu hỗ trợ phong phú. Nội dung bài học gắn liền với các tình huống thực tế hàng ngày, giúp học sinh dễ dàng áp dụng kiến thức vào cuộc sống.

     2. English Adventure (Pearson):

     • Cấp độ: 4 cấp độ từ Beginner đến Elementary
     • Mô tả: Bộ sách kết hợp các nhân vật và câu chuyện hấp dẫn từ Disney để thu hút sự chú ý của học sinh. Các hoạt động học tập đa dạng và tài liệu hình ảnh sinh động giúp học sinh học tiếng Anh một cách tự nhiên và thú vị.

     3. Let’s Go (Oxford University Press):

     • Cấp độ: 7 cấp độ từ Beginner đến Intermediate
     • Mô tả: Let’s Go sử dụng phương pháp học tập thông qua bài hát, trò chơi và các hoạt động nhóm, giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách toàn diện. Bộ sách cũng cung cấp tài liệu kỹ thuật số hỗ trợ giảng dạy và học tập.

     4. Kid’s Box (Cambridge University Press):

     • Cấp độ: 7 cấp độ từ Beginner đến Pre-intermediate
     • Mô tả: Kid’s Box cung cấp một chương trình học tập đầy đủ với các hoạt động tương tác, bài tập ngữ pháp và từ vựng phong phú. Bộ sách giúp học sinh phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết và chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh Cambridge.

     5. Super Minds (Cambridge University Press):

     • Cấp độ: 7 cấp độ từ Beginner đến Advanced
     • Mô tả: Super Minds không chỉ tập trung vào việc học tiếng Anh mà còn phát triển kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng xã hội. Các bài học đa dạng và phương pháp học tập tương tác giúp học sinh phát triển toàn diện.

     6. Everybody Up (Oxford University Press):

     • Cấp độ: 7 cấp độ từ Starter đến Level 6
     • Mô tả: Everybody Up kết hợp tiếng Anh với các môn học khác như khoa học, toán học và nghệ thuật. Bộ sách khuyến khích học sinh khám phá thế giới xung quanh và áp dụng kiến thức vào thực tế.

     Kết Luận

     Những bộ sách trên đều cung cấp các chương trình học tiếng Anh cho học sinh tiểu học với các phương pháp giảng dạy hiện đại và nội dung phong phú. Các bộ sách này đều có các cấp độ khác nhau, phù hợp với nhiều trình độ và nhu cầu học tập của học sinh. Chúng đều tập trung vào việc phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng sống, giúp học sinh học tiếng Anh một cách hiệu quả và thú vị.

      

     Our World 2nd Edition 6 Student's Book

     Our World 2ed Level 6 Student’s Book

      

     ELT Ebooks by National Geographic Learning

     Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


     This will close in 35 seconds