Download Ebook Pathways 2nd Edition Pdf Audio Video 2018

Download National Geographic Pathways Second Edition (5 Levels) Pdf Audio Video 2018

Level 1
Pathways 2nd 1 Listening Speaking Audio.rar
Pathways 2nd 1 Listening Speaking Teacher’s Resources.rar
Pathways 2nd 1 Listening Speaking Tests.rar
Pathways 2nd 1 Listening Speaking Video.rar
Pathways 2nd 1 Listening, Speaking, and Critical Thinking Answer Key.pdf
Pathways 2nd 1 Listening, Speaking, and Critical Thinking.pdf
Pathways 2nd 1 Reading Writing Audio.rar
Pathways 2nd 1 Reading Writing Teacher’s Resources.rar
Pathways 2nd 1 Reading Writing Tests.rar
Pathways 2nd 1 Reading Writing Video.rar
Pathways 2nd 1 Reading, Writing, and Critical Thinking Teacher’s Guide.pdf
Pathways 2nd 1 Reading, Writing, and Critical Thinking.pdf

Level 2
Pathways 2nd 2 Listening Speaking Audio.rar
Pathways 2nd 2 Listening Speaking Teacher’s Resources.rar
Pathways 2nd 2 Listening Speaking Tests.rar
Pathways 2nd 2 Listening Speaking Video.rar
Pathways 2nd 2 Listening, Speaking, and Critical Thinking Answer Key.pdf
Pathways 2nd 2 Listening, Speaking, and Critical Thinking.pdf
Pathways 2nd 2 Reading Writing Audio.rar
Pathways 2nd 2 Reading Writing Teacher’s Resources.rar
Pathways 2nd 2 Reading Writing Tests.rar
Pathways 2nd 2 Reading Writing Video.rar
Pathways 2nd 2 Reading, Writing, and Critical Thinking Teacher’s Guide.pdf
Pathways 2nd 2 Reading, Writing, and Critical Thinking.pdf

Level 3
Pathways 2nd 3 Listening Speaking Audio.rar
Pathways 2nd 3 Listening Speaking Teacher’s Resources.rar
Pathways 2nd 3 Listening Speaking Tests.rar
Pathways 2nd 3 Listening Speaking Video.rar
Pathways 2nd 3 Listening, Speaking, and Critical Thinking Answer Key.pdf
Pathways 2nd 3 Listening, Speaking, and Critical Thinking.pdf
Pathways 2nd 3 Reading Writing Audio.rar
Pathways 2nd 3 Reading Writing Teacher’s Resources.rar
Pathways 2nd 3 Reading Writing Tests.rar
Pathways 2nd 3 Reading Writing Video.rar
Pathways 2nd 3 Reading Writing.pdf
Pathways 2nd 3 Reading, Writing, and Critical Thinking Teacher’s Guide.pdf
Pathways 2nd 3 Reading, Writing, and Critical Thinking.pdf

Level 4
Pathways 2nd 4 Listening Speaking Audio.rar
Pathways 2nd 4 Listening Speaking Teacher’s Resources.rar
Pathways 2nd 4 Listening Speaking Tests.rar
Pathways 2nd 4 Listening Speaking Video.rar
Pathways 2nd 4 Listening, Speaking, and Critical Thinking Answer Key.pdf
Pathways 2nd 4 Listening, Speaking, and Critical Thinking.pdf
Pathways 2nd 4 Reading Writing Audio.rar
Pathways 2nd 4 Reading Writing Teacher’s Resources.rar
Pathways 2nd 4 Reading Writing Tests.rar
Pathways 2nd 4 Reading Writing Video.rar
Pathways 2nd 4 Reading, Writing, and Critical Thinking Teacher’s Guide.pdf
Pathways 2nd 4 Reading, Writing, and Critical Thinking.pdf

Level Foundations
Pathways 2nd Foundations Listening Speaking Audio.rar
Pathways 2nd Foundations Listening Speaking Teacher’s Resources.rar
Pathways 2nd Foundations Listening Speaking Tests.rar
Pathways 2nd Foundations Listening Speaking Video.rar
Pathways 2nd Foundations Listening, Speaking, and Critical Thinking.pdf
Pathways 2nd Foundations Reading Writing Audio.rar
Pathways 2nd Foundations Reading Writing Teacher’s Resources.rar
Pathways 2nd Foundations Reading Writing Tests.rar
Pathways 2nd Foundations Reading Writing Video.rar
Pathways 2nd Foundations Reading, Writing, and Critical Thinking.pdf

Pathways 2nd Placement Tests.rar

Download Ebook Pathways Second Edition Full Ppdf Audio Video

 

Get Pathways 2nd Edition (all files), $5 for one file; $10 for one level; $40 for all 5 levels, pay via PayPal.

PayPal $5 PayPal $10 PayPal $40

After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  We work from 8 am to 10 pm GMT+7, and you will receive the documents during that time.

  If you have any questions, please contact us via Telegram, Messenger or Email.

  We also accept cryptocurrency (USDT) as payment. Feel free to contact us if you are interested.

  ✅ Sample pdf file Pathways 2ed 1 Listening, Speaking, and Critical Thinking.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file Pathways 2ed 1 Reading, Writing, and Critical Thinking.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file Pathways 2ed 2 Listening, Speaking, and Critical Thinking.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file Pathways 2ed 2 Reading, Writing, and Critical Thinking.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file Pathways 2ed 3 Listening, Speaking, and Critical Thinking.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file Pathways 2ed 3 Reading, Writing, and Critical Thinking.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file Pathways 2ed 4 Listening, Speaking, and Critical Thinking.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file Pathways 2ed 4 Reading, Writing, and Critical Thinking.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file Pathways 2ed Foundations Listening, Speaking, and Critical Thinking.pdf: Click here
  ✅ Sample pdf file Pathways 2ed Foundations Reading, Writing, and Critical Thinking.pdf: Click here
  (Download the document to view it in the highest quality)

   Gain access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 333 USD.

   PayPal $333

   ๏ You will have lifetime, unlimited access.

   ๏ We still continuously update resources daily.

   ๏ Register today at the best price.

   ๏ Contact us for more details (email: info@ebook-tienganh.com)

    

   Nhận Pathways Second Edition (all files). Giá: 50k / file; 100k / level; 400k / all 5 levels.

   Thanh toán tại đây

   Thanh toán và nhận file (click here)

   Thông tin tài khoản:

   Duong Trung Dinh 
   37499167
   ACB

   Nội dung chuyển khoản: email của bạn

   QR Pay:

   QR Dinh ACB

   Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

    Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

    We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

    You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

    We work from 8 am to 10 pm GMT+7, and you will receive the documents during that time.

    If you have any questions, please contact us via Telegram, Messenger or Email.

    We also accept cryptocurrency (USDT) as payment. Feel free to contact us if you are interested.

     

    Download Ebook Pathways Second Edition Full Pdf Audio Video full

     

     

    Giới thiệu Pathways

    Tổng quan

    ✅ Tên bộ sách: Pathways Second Edition Level Foundations, 1, 2, 3, 4
    ✅ Nhà xuất bản: National Geographic Learning
    ✅ Dành cho: Sinh viên (Higher Education)
    ✅ Năm xuất bản 2018

     

    Pathways là một bộ sách nâng cao kỹ năng học thuật được phát triển bởi National Geographic Learning và đã được phát triển thành nhiều ấn bản và cấp độ khác nhau.

    Đây là một chương trình toàn diện được thiết kế để cải thiện các kỹ năng học thuật cụ thể và có sẵn trong các chuỗi khác nhau như Nghe, Nói và Tư Duy Phê Phán và Đọc, Viết và Tư Duy Phản Biện.

    Bộ sách được tổ chức thành năm cấp độ, nhằm mục đích xây dựng các kỹ năng học thuật của người học một cách có tổ chức. Nó sử dụng nội dung xác thực để tăng cường cả kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng tư duy phê biện cần thiết để thành công trong học thuật.

    Pathways sử dụng một loạt các tài liệu và phương pháp như bản đồ và hình ảnh thực tế để phát triển khả năng đọc hiểu hình ảnh của người học và giới thiệu họ với các từ vựng quan trọng.

    Bộ sách kích thích người học bằng cách giới thiệu và thực hành kỹ năng một cách rõ ràng và tích hợp các hoạt động tư duy phê phán. Sách làm việc trực tuyến và các tài liệu bổ sung khác cũng được cung cấp.

    Một ấn bản thứ hai của bộ sách, “Pathways: Second Edition”, đã được giới thiệu và bao gồm các tài liệu giúp hướng dẫn và thực hành nghe và nói ở các cấp độ khác nhau.

    Pathways 2ed 1 Listening, Speaking, and Critical Thinking

    Giới Thiệu về Bộ Sách “Pathways” của National Geographic Learning

    Pathways của National Geographic Learning là một bộ sách tiếng Anh học thuật toàn diện, chia làm năm cấp độ, được thiết kế để phát triển và tối ưu hóa các kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phê phán của người học qua việc sử dụng nội dung xác thực và đa dạng.

    Kỹ Năng và Phương Pháp Giảng Dạy

    Bộ sách này được cấu trúc để giúp người học phát triển cả về lĩnh vực nghe, nói, đọc và viết, cũng như tăng cường kỹ năng tư duy phê phán, một yếu tố quan trọng để thành công trong môi trường học thuật và nghề nghiệp. Đối với kỹ năng đọc và viết, Pathways cung cấp nội dung đọc xác thực và các bài viết liên quan đến từ vựng và ngữ pháp. Còn về kỹ năng nghe và nói, nó tập trung vào việc phát triển khả năng ngôn ngữ thông qua các hoạt động nghe và thảo luận.

    Nội Dung và Cấp Độ

    Nội dung của bộ sách chủ yếu bao gồm các chủ đề giáo dục và văn hóa từ khắp nơi trên thế giới, với bản đồ và hình ảnh thực tế nhằm tăng cường khả năng đọc hiểu hình ảnh của người học và giới thiệu từ vựng quan trọng. Pathways kết hợp giữa lý thuyết và thực hành bằng cách cung cấp nhiều loại bài tập và hoạt động thực hành trong từng unit, giúp người học áp dụng lý thuyết vào thực tế.

    Tư Duy Phê Phán và Học Trực Tuyến

    Các hoạt động và bài giảng trong Pathways không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức ngôn ngữ mà còn giúp người học phát triển kỹ năng tư duy phê phán qua các bài luyện và hoạt động thảo luận. Bên cạnh sách giấy, bộ sách này cũng cung cấp Sách làm việc trực tuyến và các tài nguyên điện tử bổ sung, làm tăng tính linh hoạt và tiện ích cho việc tự học và giảng dạy.

    Đánh Giá và Tiến Bộ

    Pathways giúp theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học viên thông qua các bài kiểm tra và đánh giá tích hợp trong từng unit, giúp giáo viên và học viên tự đánh giá và xác định mục tiêu học tập tiếp theo.

    Kết Luận

    Bộ sách Pathways không chỉ là một công cụ giáo trình hiệu quả để phát triển kỹ năng ngôn ngữ, mà còn là một nguồn tài nguyên quý báu để phát triển khả năng tư duy phê phán, tự học và kỹ năng học tập suốt đời.

    Pathways 2ed 1 Reading, Writing, and Critical Thinking

    Những ai phù hợp với Pathways

    Học Viên Đại Học và Cao Đẳng: Với nội dung và phương pháp tiếp cận học thuật, “Pathways” cung cấp các kỹ năng đọc và viết cũng như nghe và nói cần thiết cho môi trường học thuật.

    Người Học Tự Học: Tài liệu trong “Pathways” bao gồm không chỉ sách giáo trình mà còn có sách bài tập và tài nguyên trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự học.

    Giáo Viên Tiếng Anh: Bộ sách cung cấp nhiều hoạt động và bài giảng sẵn có, giúp giáo viên có thêm nguồn tài nguyên phong phú để lên kế hoạch cho các bài giảng của mình.

    Người Học Sử Dụng Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật: Nội dung của “Pathways” đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau trong các lĩnh vực giáo dục và văn hóa, giúp người học phát triển vốn từ vựng và kiến thức chuyên ngành.

    Người Học Mong Muốn Phát Triển Kỹ Năng Tư Duy Phê Phán: “Pathways” không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức ngôn ngữ mà còn giúp người học phát triển kỹ năng tư duy phê phán qua các hoạt động và bài luyện cụ thể.

    Những Người Đang Chuẩn Bị cho Kỳ Thi Tiếng Anh: Với việc tập trung vào việc phát triển từ vựng và ngữ pháp, cũng như kỹ năng đọc hiểu và nghe hiểu, bộ sách có thể là một công cụ hữu ích cho việc chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh.

    Người Học Cần Phát Triển Kỹ Năng Ngôn Ngữ Toàn Diện: Được thiết kế để cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết, “Pathways” là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ của mình.

    Pathways 2ed 2 Reading, Writing, and Critical Thinking

     

    Những lợi ích khi học Pathways

    Phát Triển Kỹ Năng Ngôn Ngữ Toàn Diện:

    “Pathways” giúp học viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản bao gồm đọc, viết, nghe, và nói thông qua các hoạt động và bài luyện thiết thực.

    Tăng Cường Kỹ Năng Tư Duy Phê Phán:

    Các hoạt động và bài luyện được thiết kế để kích thích và phát triển kỹ năng tư duy phê phán của học viên.

    Tiếp Cận Nội Dung Học Thuật:

    Bộ sách cung cấp nội dung học thuật và văn hóa thực tế, giúp học viên làm quen và hiểu biết sâu hơn về các chủ đề và vấn đề cụ thể trong các lĩnh vực khoa học và xã hội khác nhau.

    Phát Triển Vốn Từ Vựng và Ngữ Pháp:

    Học viên được làm quen với và luyện tập sử dụng một lượng lớn từ vựng và ngữ pháp thông qua việc đọc và làm bài tập.

    Cải Thiện Kỹ Năng Nghe và Nói:

    Các bài nghe và hoạt động nói trong sách giúp học viên cải thiện kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng giao tiếp.

    Tài Nguyên Học Trực Tuyến:

    “Pathways” cung cấp tài nguyên học trực tuyến, bao gồm sách bài tập trực tuyến, giúp học viên có thêm nguồn tài nguyên để luyện tập và củng cố kiến thức.

    Phát Triển Kỹ Năng Đọc Hiểu:

    Các bài đọc và hoạt động liên quan giúp học viên cải thiện kỹ năng đọc hiểu và phân tích thông tin từ các văn bản.

    Phát Triển Kỹ Năng Viết:

    Các hoạt động và bài luyện viết giúp học viên cải thiện kỹ năng viết của mình, từ viết câu đến viết đoạn và bài luận.

    Pathways 2ed 3 Listening, Speaking, and Critical Thinking

     

    Cách học Pathways hiệu quả

    Nắm Bắt Kỹ Năng Cơ Bản:

    Hãy tập trung vào việc phát triển cả bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, và Viết thông qua các bài học và hoạt động trong sách “Pathways” để nâng cao trình độ tiếng Anh tổng quát.

    Tận Dụng Tài Nguyên Trực Tuyến:

    Sử dụng đầy đủ các tài nguyên học trực tuyến, bao gồm Online Workbooks, để ôn tập và củng cố kiến thức.

    Thực Hiện Các Hoạt Động Tư Duy Phê Phán:

    Engage tích cực trong các hoạt động tư duy phê phán để phát triển kỹ năng phê phán và đánh giá thông tin một cách sâu sắc.

    Luyện Nghe và Nói Đều Đặn:

    Thường xuyên thực hành nghe và nói thông qua các bài nghe và hoạt động giao tiếp trong sách để nâng cao kỹ năng giao tiếp.

    Pathways 2ed 3 Reading, Writing, and Critical Thinking

    Chú Ý Đến Từ Vựng và Ngữ Pháp:

    Dành thời gian để học và ôn tập từ vựng và ngữ pháp được giới thiệu trong từng bài học.

    Thực Hành Đọc và Viết Hàng Ngày:

    Luyện đọc và viết mỗi ngày để cải thiện kỹ năng đọc hiểu và biểu đạt bằng văn viết.

    Kết Hợp Lý Thuyết và Thực Hành:

    Áp dụng lý thuyết vào thực tế bằng cách tham gia các hoạt động và dự án thực tế để áp dụng kiến thức đã học vào ngữ cảnh thực tế.

    Tự Đánh Giá và Đặt Mục Tiêu:

    Đánh giá tiến triển của bản thân và đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn học, như vậy sẽ giúp việc học trở nên có mục đích và hiệu quả hơn.

    Tạo Nhóm Học Nhóm:

    Học cùng bạn bè giúp cung cấp sự hỗ trợ và khích lệ, cũng như tạo điều kiện cho việc thảo luận và thực hành tiếng Anh một cách tự nhiên và linh hoạt.

    Pathways 2ed 4 Listening, Speaking, and Critical Thinking

    Khám Phá Pathways: Mở Khóa Sức Mạnh của Tiếng Anh và Tư Duy Phản Biện

    Ngày nay, việc sở hữu kỹ năng tiếng Anh và tư duy phản biện không chỉ là lợi thế mà còn là yếu tố quyết định để mở cánh cửa của tri thức và cơ hội toàn cầu. “Pathways”, một bộ sách của National Geographic Learning, không chỉ là nguồn tài nguyên giáo dục, mà còn là cầu nối để học viên có thể đạt được những mục tiêu này.

    🌐 Pathways: Cầu Nối Đến Sự Thành Công Học Thuật và Sự Hiểu Biết Toàn Cầu

    Pathways là một chương trình học tiếng Anh học thuật đa cấp, được thiết kế để cung cấp một lộ trình rõ ràng và mục tiêu từng bước từng bước, giúp người học tiếng Anh phát triển không chỉ là những kỹ năng ngôn ngữ mà còn là kỹ năng tư duy phê phán quan trọng. Mỗi cấp độ của chương trình đều tích hợp cả hai kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phê phán thông qua việc sử dụng nội dung học sâu sắc và đa dạng từ khắp nơi trên thế giới.

    📚 Tích Hợp Kỹ Năng Ngôn Ngữ và Tư Duy Phê Phán

    Pathways cung cấp một phương pháp tiếp cận đa chiều trong việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phê phán. Các tài liệu đều dựa trên những nội dung thực tế và hấp dẫn, giúp học viên phát triển từ từ ngữ vựng đến kỹ năng phân tích thông tin. Điều này giúp người học không chỉ thuần thục trong việc sử dụng tiếng Anh mà còn có khả năng sử dụng ngôn ngữ này như một công cụ để phân tích và khám phá thông tin một cách sâu sắc.

    Pathways 2ed 4 Reading, Writing, and Critical Thinking

     

    🌏 Nội Dung Toàn Cầu từ National Geographic

    Một trong những yếu tố độc đáo của Pathways là việc sử dụng nội dung từ National Geographic, cung cấp cho học viên cơ hội để khám phá văn hoá, khoa học, và thế giới xung quanh họ thông qua việc học tiếng Anh. Việc này không chỉ làm tăng cường kỹ năng ngôn ngữ, mà còn mở rộng tầm nhìn và kiến thức toàn cầu của họ.

    🚀 Kỹ Năng Sẵn Sàng Cho Tương Lai

    Pathways không chỉ chú trọng vào việc giáo dục ngôn ngữ, mà còn đặt mục tiêu để trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để họ có thể thành công trong tương lai. Việc tập trung vào tư duy phê phán và kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết giúp họ trở nên linh hoạt và thích nghi với nhiều môi trường và tình huống khác nhau.

    🛣️ Con Đường Đến với Sự Thành Công

    Người học không chỉ được trải nghiệm việc học tiếng Anh thông qua lộ trình học mà còn qua việc khám phá và liên kết tri thức với thế giới thực tế, tạo điều kiện cho sự hiểu biết sâu sắc và khả năng ứng dụng linh hoạt trong tương lai.

    Pathways 2ed Foundations Listening, Speaking, and Critical Thinking

     

    Xây Dựng Cầu Nối Đến Tiếng Anh Nâng Cao: Phương Pháp Pathways Đối Với Kỹ Năng Ngôn Ngữ và Tư Duy

    Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là cửa ngõ mở ra văn hóa và kiến thức toàn cầu. “Pathways”, một bộ sách đến từ National Geographic Learning, không chỉ dạy về ngôn ngữ mà còn tạo cầu nối giữa tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán, mở ra không gian mới cho việc học và phát triển cá nhân.

    🏗️ Xây Dựng Kỹ Năng Ngôn Ngữ Một Cách Bền Vững

    Pathways, qua phương pháp của mình, không chỉ chú trọng vào việc dạy tiếng Anh, mà còn tập trung vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phê phán của học viên. Sử dụng nội dung thực và cuốn hút từ National Geographic, bộ sách này giúp học viên không chỉ tự tin sử dụng tiếng Anh mà còn phát triển kỹ năng đánh giá và phân tích thông tin.

    🤔 Tư Duy Phê Phán: Chìa Khoá Cho Thành Công

    Việc tích hợp tư duy phê phán vào việc học ngôn ngữ giúp người học không chỉ giao tiếp mà còn hiểu rõ và đánh giá thông tin một cách sâu sắc và tổng thể. Pathways cung cấp cơ hội để học viên tiếp cận và phản biện với thông tin từ nhiều góc độ khác nhau, từ đó mở rộng tầm nhìn và kiến thức của họ.

    Pathways 2ed Foundations Reading, Writing, and Critical Thinking

    🗺️ Ngôn Ngữ và Thế Giới Xung Quanh

    Sử dụng nguồn nội dung đa dạng và phong phú từ National Geographic, Pathways tạo ra một môi trường học sinh động, kết nối kiến thức ngôn ngữ với các vấn đề thực tế và toàn cầu, giúp học viên không chỉ học tiếng Anh mà còn hiểu rõ và tương tác tốt với thế giới xung quanh họ.

    🌟 Phát Triển Kỹ Năng Toàn Diện

    Pathways không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy mà còn cung cấp một hệ thống để học viên có thể tự học và phát triển. Các kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phê phán được củng cố và phát triển thông qua các hoạt động, bài học và thảo luận, giúp học viên phát triển một cách toàn diện và bền vững.

    🚀 Định Hình Tương Lai Thông Qua Tiếng Anh

    Qua hành trình của Pathways, học viên không chỉ nắm vững tiếng Anh mà còn định hình được tương lai của mình, biến ngôn ngữ và tư duy phê phán thành công cụ mạnh mẽ để khám phá, hiểu biết và gặt hái những cơ hội mới mỗi ngày.

    Pathways, với phương pháp tiếp cận độc đáo của mình, không chỉ là nguồn tài nguyên để học tiếng Anh mà còn là cầu nối giúp học viên mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng và bước tiến vững chắc trên hành trình học vấn và sự nghiệp của mình.

    Pathways 2ed 2 Listening, Speaking, and Critical Thinking

     

    ELT Ebooks by National Geographic Learning

    Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


    This will close in 35 seconds