Download Ebook Cambridge Evolve (6 Levels) Pdf Audio Video 2021

Download Ebook Cambridge Evolve (6 Levels) 2021

Presentation Plus DVD-ROM
Evolve 1 Presentation Plus
Evolve 2 Presentation Plus
Evolve 3 Presentation Plus
Evolve 4 Presentation Plus
Evolve 5 Presentation Plus
Evolve 6 Presentation Plus

Level 1
Evolve 1 Classroom Audio CD.rar
Evolve 1 Student’s Book.pdf
Evolve 1 Teacher’s Book with reading extras.rar
Evolve 1 Workbook Audio CD.rar
Evolve 1 Workbook.pdf
Evolve Photocopiable Activities Worksheet level 1.pdf
Evolve Reading Extracts Level 1 A1 Teacher Support.zip
Evolve Scope Sequence Evolve Level 1 Scope and Sequence.pdf

Level 2
Evolve 2 Classroom Audio CD.rar
Evolve 2 Student’s Book.pdf
Evolve 2 Teacher’s Book with reading extras.rar
Evolve 2 Workbook Audio CD.rar
Evolve 2 Workbook.pdf
Evolve Photocopiable Activities Worksheet (level 2).pdf
Evolve Reading Extracts Level 2 A2 Teacher Support.zip

Level 3
Evolve 3 Teacher’s Edition.pdf
Evolve 3 Classroom Audio CD.rar
Evolve 3 Student’s Book.pdf
Evolve 3 Teacher’s Book with reading extras.rar
Evolve 3 Workbook Audio CD.rar
Evolve 3 Workbook.pdf
Evolve Photocopiable Activities Worksheet (level 3).pdf
Evolve Reading Extracts Level 3 B1 Teacher Support.zip

Level 4
Evolve 4 Classroom Audio CD.rar
Evolve 4 Student’s Book Audio CD.rar
Evolve 4 Student’s Book.pdf
Evolve 4 Teacher’s Book with reading extras.rar
Evolve 4 Workbook Audio CD.rar
Evolve 4 Workbook.pdf
Evolve Reading Extracts Level 4 B1 Teacher Support.zip

Level 5
Evolve 5 Classroom Audio CD.rar
Evolve 5 Student’s Book.pdf
Evolve 5 Teacher’s Book with reading extras.rar
Evolve 5 Workbook.pdf
Evolve Photocopiable Activities Worksheet (level 5).pdf
Evolve Reading Extracts Level 5 B2 Teacher Support.zip

Level 6
Evolve 6 Classroom Audio CD.rar
Evolve 6 Student’s Book Audio CD.rar
Evolve 6 Student’s Book.pdf
Evolve 6 Teacher’s Book with reading extras.rar
Evolve 6 Workbook.pdf
Evolve Photocopiable Activities Worksheet (level 6).pdf
Evolve Reading Extracts Level 6 C1 Teacher Support.zip

Download Ebook Cambridge Evolve (6 Levels) Pdf Audio iTools

 

✅ Get Evolve Presentation Plus 1,2,3,4,5,6 (windows): $10 / level; $40 / all 6 levels

Get Evolve (Pdf, Materials), $5 for one file; $10 for one level; $40 for all 6 levels, pay via PayPal.

PayPal $5 PayPal $10 PayPal $40

After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

  Payment by cryptocurrency (USDT)

  Payment with USDT and file receipt (Click here)

  We accept USDT payments through the TRX Tron network (TRC20).

  The wallet address is:

  TRc6y3dADrs3E2VPrUDzv12VkJU7W9vTrP

  The wallet address

  After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

    

   ✅ Sample pdf file Evolve 1 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Evolve 1 Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Evolve 2 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Evolve 3 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Evolve 4 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Evolve 5 Student’s Book.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Evolve 6 Student’s Book.pdf: Click here
   (Download the document to view it in the highest quality)

    Gain access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 333 USD.

    PayPal $333

    ๏ You will have lifetime, unlimited access.

    ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

    ๏ We still continuously update resources daily.

    ๏ Register today at the best price.

    ๏ Contact us for more details (email: info@ebook-tienganh.com)

     

    ✅ Nhận Evolve Presentation Plus 1,2,3,4,5,6 (windows)  – Giá: 100k / level; 400k / all 6 levels (iTools cài trên máy tính)

    Nhận Evolve (Pdf, Materials), Giá: 50k / file; 100k / level; 400k / all 6 levels.

    Thanh toán tại đây

    Thanh toán và nhận file (click here)

    Thông tin tài khoản:

    Duong Trung Dinh 
    37499167
    ACB

    Nội dung chuyển khoản: email của bạn

    QR Pay:

    QR Dinh ACB

    Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

     Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

     ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

     ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

     ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

     ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

      

     Download Ebook Cambridge Evolve (6 Levels) 2021 pdf audio video presentation Plus

      

     Evolve 1 Presentation Plus

     Evolve 1 Presentation Plus

      

      

     Giới thiệu bộ giáo trình Evolve Cambridge

     Evolve là một khóa học tiếng Anh toàn diện do Cambridge University Press cung cấp, tập trung vào việc phát triển kỹ năng nói và sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh của học viên. Khóa học tập trung vào người học và có sẵn ở nhiều cấp độ, được thiết kế để cung cấp các cách hiệu quả và hiệu suất cao để học viên tiến bộ trong khả năng sử dụng tiếng Anh của họ. Khóa học tích hợp các thông tin từ các chuyên gia dạy ngôn ngữ và các học viên thực tế để tạo ra một trải nghiệm học tập thú vị và thực tế.

     Các điểm nổi bật của khóa học “Evolve” bao gồm:

     1. Bài Học Nói Riêng: Mỗi đơn vị bao gồm một bài học “Time to speak” tập trung vào phát triển kỹ năng nói và xây dựng sự tự tin cho học viên trong việc sử dụng ngôn ngữ.
     2. Mô Hình Đồng Học Và Nội Dung Của Học Viên Thực Tế: Các học viên thực tế xuất hiện trong tất cả các tài liệu khóa học, trả lời các câu hỏi thảo luận trong các video thân thiện với điện thoại di động. Các video này cung cấp các mô hình học tập có thể đạt được cho người học.
     3. Học Tập Tích Hợp Và Hoạt Động Trên Điện Thoại Di Động: Khóa học bao gồm các hoạt động “Find it” dành cho điện thoại thông minh mang nội dung trực tiếp vào lớp học. “Practice Extra” cho phép học viên hoàn thành bài tập về nhà trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính ngoài lớp học.
     4. Nội Dung Dựa Trên Ngữ Ký: Khóa học cung cấp “Accuracy check” để làm nổi bật các lỗi phổ biến của người học và “Register check” để giải quyết các vấn đề tiềm năng trong việc sử dụng ngôn ngữ.
     5. Tập Trung Vào Giao Tiếp Thực Tế: “Insider English” làm nổi bật ngôn ngữ không chính thức và các biểu hiện từ ngữ thông thường được sử dụng trong các tình huống hàng ngày. Các hoạt động về phát âm nhắm vào các khía cạnh phát âm ảnh hưởng đến giao tiếp hiệu quả.
     6. Tích Hợp Phát Triển Giáo Viên: Phiên bản của Giáo viên bao gồm Chương trình Phát triển Giáo viên tích hợp, thừa nhận sự quan trọng của việc phát triển và đổi mới của giáo viên.
     7. Cơ Sở Dựa Trên Nghiên Cứu: Việc phát triển khóa học “Evolve” dựa trên nghiên cứu và đóng góp rộng rãi từ học viên, giáo viên và chuyên gia ngôn ngữ. Ý kiến của học viên về các chủ đề họ muốn thảo luận bằng tiếng Anh và các tình huống họ muốn nói tự tin đã tạo nên nội dung khóa học.
     8. Nhiều Cấp Độ: Khóa học có sẵn ở nhiều cấp độ, phục vụ học viên từ trình độ sơ cấp (A1) đến cao cấp (C1).
     9. Tác Giả: Khóa học được viết bởi đội ngũ tác giả gồm Lindsay Clandfield, Ben Goldstein, Leslie Anne Hendra, Mark Ibbotson, Ceri Jones, Philip Kerr và Kathryn O’Dell.
     10. Định Dạng Có Sẵn: Khóa học cung cấp eBook cho tất cả các cấp độ, mang lại tính linh hoạt trong tài liệu học tập.

     “Evolve” là phần của cam kết của Nhà xuất bản Đại học Cambridge trong việc cung cấp một trải nghiệm học tập được hình thành bởi nghiên cứu và chuyên môn, nhằm hỗ trợ giáo viên và học viên đạt được tiềm năng toàn diện trong kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

     Download Ebook Evolve Cambridge 1 Full Pdf Audio iTools

     Ebook Evolve Cambridge 1 Pdf Audio iTools

      

     Những lợi ích khi học bộ giáo trình Evolve Cambridge

     Học bộ giáo trình “Evolve” của Đại học Cambridge & Đánh giá mang đến nhiều lợi ích quan trọng cho người học, từ việc nâng cao kỹ năng nói đến khả năng giao tiếp thực tế. Dưới đây là một số lợi ích chính khi học bộ giáo trình “Evolve”:

     1. Phát Triển Kỹ Năng Nói Tự Tin: Bộ giáo trình “Evolve” tập trung vào việc phát triển kỹ năng nói, đặc biệt thông qua các bài học “Thời gian để nói.” Điều này giúp học viên tự tin hơn khi tham gia vào các cuộc trò chuyện và giao tiếp bằng tiếng Anh.
     2. Mô Hình Thực Tế Từ Sinh Viên: “Evolve” sử dụng những ví dụ thực tế từ sinh viên trong sách và video, giúp học viên hình dung được cách tiếng Anh được sử dụng trong các tình huống thực tế. Điều này giúp học viên phát triển khả năng giao tiếp tự nhiên và chính xác hơn.
     3. Học Tập Linh Hoạt: Bộ giáo trình cung cấp các hoạt động học tập linh hoạt dành cho điện thoại di động và thiết bị kỹ thuật số khác. Điều này cho phép học viên tiếp cận nội dung mọi lúc mọi nơi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự học.
     4. Phòng Tránh Sai Lầm Thông Thường: “Evolve” tích hợp nội dung dựa trên ngữ thân để giúp học viên tránh các sai lầm thường gặp. Việc sử dụng các bài kiểm tra độ chính xác và biểu đăng giúp học viên cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.
     5. Tập Trung Vào Giao Tiếp Thực Tế: Bộ giáo trình hướng tới việc phát triển khả năng giao tiếp trong các tình huống thực tế. “Tiếng Anh Nội Bộ” giúp học viên hiểu và sử dụng các biểu hiện ngôn ngữ thông thường, trong khi các hoạt động phát âm giúp cải thiện khả năng giao tiếp rõ ràng.
     6. Phát Triển Giáo Viên Tích hợp: Bộ giáo trình “Evolve” cung cấp Chương trình Phát triển Giáo viên tích hợp, giúp giáo viên nâng cao kỹ năng dạy học và thử nghiệm ý tưởng mới. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm học tập cho học viên.
     7. Thích Ứng Với Hình Thức Học Tập: “Evolve” cung cấp phiên bản số hóa “Evolve Digital” với các tài liệu dạy học sẵn có. Điều này cho phép giáo viên linh hoạt tổ chức các lớp học trực tuyến và trực tiếp.
     8. Được Phát Triển Bởi Đại học Cambridge: “Evolve” được phát triển bởi Đại học Cambridge & Đánh giá, mang lại sự tin cậy và chất lượng từ một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục.

     Như vậy, việc học bộ giáo trình “Evolve” mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho việc phát triển kỹ năng tiếng Anh và khả năng giao tiếp của người học.

     Download Ebook Evolve Cambridge 2 Full Pdf Audio iTools

     Ebook Evolve Cambridge 2 Pdf Audio iTools

      

     Những ai phù hợp với bộ giáo trình Evolve Cambridge

     Bộ giáo trình “Evolve” của Đại học Cambridge & Đánh giá được thiết kế để phù hợp với một loạt các người học, bao gồm những ai có mục tiêu phát triển kỹ năng tiếng Anh và giao tiếp thực tế. Dưới đây là một số đối tượng phù hợp với bộ giáo trình “Evolve”:

     1. Người Lớn Muốn Nâng Cao Kỹ Năng Giao Tiếp: “Evolve” là lựa chọn tốt cho người lớn muốn cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thực tế. Bộ giáo trình tập trung vào việc phát triển kỹ năng nói và xây dựng sự tự tin khi sử dụng ngôn ngữ.
     2. Sinh Viên Đại Học Và Thanh Niên: “Evolve” làm cho việc học tiếng Anh thú vị và thúc đẩy sự tham gia tích cực của sinh viên đại học và thanh niên. Việc sử dụng mô hình sinh viên thực tế trong sách và video giúp họ tương tác với ngôn ngữ một cách tự nhiên.
     3. Người Học Muốn Tự Học Tiếng Anh: Bộ giáo trình cung cấp các hoạt động học tập linh hoạt, dễ dàng tiếp cận từ điện thoại di động và thiết bị kỹ thuật số khác. Điều này phù hợp với những người học muốn tự học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi.
     4. Giáo Viên Muốn Cải Thiện Phương Pháp Dạy Học: “Evolve” cung cấp Chương trình Phát triển Giáo viên tích hợp, giúp giáo viên nâng cao kỹ năng dạy học và áp dụng các phương pháp dạy mới. Điều này phù hợp cho các giáo viên muốn cung cấp trải nghiệm học tập đa dạng cho học viên.
     5. Người Đang Làm Việc Muốn Cải Thiện Tiếng Anh Công Việc: “Evolve” tập trung vào việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày và trong môi trường công việc. Do đó, bộ giáo trình này phù hợp cho người đang làm việc muốn cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường chuyên nghiệp.
     6. Người Học Muốn Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Tiếng Anh: “Evolve” cung cấp các hoạt động kiểm tra độ chính xác và phát âm, giúp người học chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL và các kỳ thi tương tự.

     Tóm lại, bộ giáo trình “Evolve” phù hợp với một loạt các đối tượng người học, từ người lớn muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp đến sinh viên, giáo viên và những người muốn tự học tiếng Anh một cách linh hoạt và hiệu quả.

     Download Ebook Evolve Cambridge 3 Full Pdf Audio iTools

     Ebook Evolve Cambridge 3 Pdf Audio iTools

      

     Cách sử dụng hiệu quả bộ giáo trình Evolve Cambridge

     Để sử dụng hiệu quả bộ giáo trình “Evolve” của Đại học Cambridge & Đánh giá, bạn có thể tuân thủ các bước sau đây:

     1. Xác Định Mục Tiêu Học Tập: Trước hết, xác định rõ mục tiêu học tập của bạn. Bạn muốn cải thiện kỹ năng nói, giao tiếp thực tế, hoặc chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh? Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào phần nào của bộ giáo trình “Evolve” mà bạn cần phát triển.
     2. Lập Kế Hoạch Học Tập: Xây dựng một lịch học cụ thể để theo dõi việc học của bạn. Xác định thời gian học hàng ngày hoặc hàng tuần, và chia nhỏ các phần của bộ giáo trình để tập trung học tập một cách hiệu quả.
     3. Sử Dụng Các Tài Liệu Học Tập: Tận dụng sách học, video và tài liệu học tập khác trong bộ giáo trình. Đọc kỹ nội dung sách, thực hiện các bài tập và xem video để nắm vững kiến thức.
     4. Tham Gia Hoạt Động Thực Hành: Bộ giáo trình “Evolve” tập trung vào thực hành giao tiếp. Tham gia các bài tập “Thời gian để nói” và các hoạt động liên quan để phát triển khả năng nói một cách tự tin và tự nhiên.
     5. Sử Dụng Tài Liệu Số Hóa: Nếu bạn sử dụng phiên bản số hóa “Evolve Digital,” tận dụng tài liệu trực tuyến và các hoạt động liên quan. Học qua điện thoại di động hoặc máy tính bảng để tiếp cận nội dung mọi lúc mọi nơi.
     6. Chủ Động Tìm Hiểu Thêm: Ngoài sách giáo trình, tìm hiểu thêm bằng cách đọc thêm sách, bài viết, xem phim hoặc nghe nhạc bằng tiếng Anh. Điều này giúp bạn tiếp xúc với nhiều loại ngôn ngữ và phát triển khả năng ngôn ngữ toàn diện hơn.
     7. Tham Gia Thảo Luận Và Trò Chuyện: Tìm kiếm cơ hội để thảo luận và trò chuyện bằng tiếng Anh. Bạn có thể tham gia các nhóm học tập, lớp học trực tuyến hoặc thậm chí tìm người học cùng để cùng luyện tập.
     8. Tự Đánh Giá Và Cải Thiện: Sử dụng các phần kiểm tra độ chính xác và phát âm trong bộ giáo trình để tự đánh giá khả năng của mình. Xác định các điểm yếu và tập trung cải thiện chúng.
     9. Kết Hợp Với Giáo Viên Hoặc Người Hướng Dẫn: Nếu có thể, kết hợp việc sử dụng bộ giáo trình “Evolve” với việc tham gia lớp học dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc người hướng dẫn. Họ có thể cung cấp phản hồi và hỗ trợ cụ thể cho sự phát triển của bạn.
     10. Liên Tục Điều Chỉnh Kế Hoạch Học Tập: Điều chỉnh kế hoạch học tập của bạn dựa trên tiến trình và kết quả bạn đạt được. Điều này giúp bạn duy trì động lực và tiếp tục phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình.

     Bằng cách tuân thủ các bước trên và tích cực tham gia vào quá trình học tập, bạn có thể sử dụng bộ giáo trình “Evolve” một cách hiệu quả để cải thiện kỹ năng tiếng Anh và khả năng giao tiếp của mình.

     Download Ebook Evolve Cambridge 4 Full Pdf Audio iTools

     Ebook Evolve Cambridge 4 Pdf Audio iTools

      

     Evolve: Đánh Thức Khả Năng Nói Tiếng Anh Tự Nhiên Của Bạn

     Trong thế giới ngày nay, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh đã trở thành một trong những kỹ năng quan trọng hàng đầu. Từ kinh doanh quốc tế đến du lịch, từ học tập đến giao tiếp xã hội, tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ mà còn là một cách để mở rộng cánh cửa của chúng ta đến những cơ hội mới. Và trong hành trình này, bộ giáo trình “Evolve” của Đại học Cambridge & Đánh giá xuất hiện như một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

     “Evolve” không chỉ là một bộ giáo trình tiếng Anh thông thường. Nó thực sự là một bước đột phá trong việc giúp học viên phát triển khả năng nói tiếng Anh một cách tự nhiên và tự tin. Được thiết kế dựa trên những nhận thức sâu sắc từ các chuyên gia giảng dạy ngôn ngữ và các học viên thực tế, “Evolve” tập trung vào những cách hiệu quả nhất để bạn tiến xa trên con đường học tiếng Anh.

     Tại trái tim của “Evolve” là các bài học nói chuyện được thiết kế một cách tận dụng và sâu sắc. Mỗi đơn vị học có một bài học “Thời gian để nói” riêng, giúp phát triển khả năng nói và xây dựng sự tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ. Bạn sẽ tìm thấy mô hình từ người thực tế và video ghi hình thực học viên, giúp bạn hình dung và học theo cách tự nhiên như khi tham gia vào cuộc trò chuyện hàng ngày.

     Bộ giáo trình này không chỉ tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ, mà còn chú trọng đến việc sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả trong thế giới thực. “Insider English” là phần quan trọng của “Evolve,” giúp bạn nắm bắt được những biểu cảm ngôn ngữ thông thường và những ngôn ngữ giao tiếp không chính thức trong cuộc sống hàng ngày.

     Một điểm nổi bật đáng kể của “Evolve” là tích hợp chương trình phát triển giáo viên. Giáo viên là những người mang trách nhiệm quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của học viên. Với chương trình này, họ sẽ được học cách áp dụng các phương pháp dạy mới mẻ và hiệu quả, giúp học viên thấy thoải mái và tự tin hơn trong quá trình học.

     “Evolve” không chỉ đơn thuần là một bộ giáo trình, mà nó còn là một hành trình đến việc trở thành người nói tiếng Anh tự nhiên và tự tin. Được xây dựng bởi Đại học Cambridge & Đánh giá, “Evolve” thực sự là một “sự tiến hóa” trong cách chúng ta học tiếng Anh, đánh thức khả năng nói tiếng Anh tự nhiên của bạn và đưa bạn vào một thế giới mới với cánh cửa mở rộ.

     Download Ebook Evolve Cambridge 5 Full Pdf Audio iTools

     Ebook Evolve Cambridge 5 Pdf Audio iTools

      

      

     Evolve: Đưa Tiếng Anh Vào Cuộc Sống Hằng Ngày Của Bạn!

     Trong thời đại toàn cầu hóa, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh không chỉ đơn thuần là một kỹ năng, mà còn là chìa khóa mở ra thế giới đa dạng và vô tận của kiến thức và cơ hội. Việc học một ngôn ngữ mới không chỉ là việc mở rộ não bộ, mà còn là cách mở cửa trái tim đến những trải nghiệm mới và tương tác sâu sắc với những người từ các nền văn hóa khác nhau. Và trong hành trình này, bộ giáo trình “Evolve” của Đại học Cambridge & Đánh giá xuất hiện như một người bạn đồng hành không thể thiếu.

     “Evolve” không chỉ là một bộ giáo trình tiếng Anh thông thường, mà là một phong cách sống đầy mới mẻ. Nó đưa tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày của bạn một cách tự nhiên và tự động, tạo điều kiện cho việc học tiếng Anh không chỉ trong phạm vi lớp học mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

     Một trong những yếu tố quan trọng của “Evolve” là việc tập trung vào giao tiếp thực tế. Bạn sẽ không chỉ học cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp, mà còn được thử thách và khuyến khích để tham gia vào các cuộc trò chuyện thú vị và ý nghĩa. Từ những bài học “Thời gian để nói” đến những video ghi hình thực học viên, “Evolve” tạo ra môi trường mà trong đó bạn có thể tự tin thể hiện ý kiến và ý tưởng của mình bằng tiếng Anh.

     Không chỉ dừng lại ở việc giúp bạn giao tiếp, “Evolve” còn giúp bạn nắm bắt tinh thần của ngôn ngữ. Phần “Insider English” giúp bạn tiếp cận với các biểu cảm, ngôn ngữ không chính thức và cách giao tiếp trong các tình huống hàng ngày. Điều này giúp bạn trở nên tự tin hơn khi tương tác với những người nói tiếng Anh và thấu hiểu rõ hơn về văn hóa và lối sống của họ.

     Một điểm đặc biệt khác của “Evolve” là tích hợp chương trình phát triển giáo viên. Giáo viên là người đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của học viên. Với chương trình này, họ sẽ được trang bị những phương pháp dạy mới và cách thức tạo ra môi trường học tập thú vị và tương tác.

     Từ lớp học đến cuộc sống hàng ngày, “Evolve” đã đánh thức khả năng nói tiếng Anh tự nhiên và tự tin của bạn. Không chỉ đơn thuần là một bộ giáo trình, “Evolve” thực sự là một cách sống, một sứ mệnh để đưa tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày của bạn và mở ra một thế giới mới đầy thú vị và cơ hội.

     ELT Ebooks by Cambridge University Press

     Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


     This will close in 35 seconds