Download Compass Future Literacy 30 50 80 100 Pdf Resources 2023

Download Compass Future Literacy 30 50 80 100 Pdf Resources 2023

“Future Literacy 30” Level (3 books)

Future Literacy 30 1 Answer Key.zip
Future Literacy 30 1 Audio.zip
Future Literacy 30 1 PPT.zip
Future Literacy 30 1 Resources.zip
Future Literacy 30 1 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 30 1 Tests.zip
Future Literacy 30 1 Worksheets.zip

Future Literacy 30 2 Answer Key.zip
Future Literacy 30 2 Audio.zip
Future Literacy 30 2 PPT.zip
Future Literacy 30 2 Resources.zip
Future Literacy 30 2 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 30 2 Tests.zip
Future Literacy 30 2 Worksheets.zip

Future Literacy 30 3 Answer Key.zip
Future Literacy 30 3 Audio.zip
Future Literacy 30 3 PPT.zip
Future Literacy 30 3 Resources.zip
Future Literacy 30 3 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 30 3 Tests.zip
Future Literacy 30 3 Worksheets.zip

“Future Literacy 50” Level (3 books)

Future Literacy 50 1 Answer Key.zip
Future Literacy 50 1 Audio.zip
Future Literacy 50 1 PPT.zip
Future Literacy 50 1 Resources.zip
Future Literacy 50 1 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 50 1 Tests.zip
Future Literacy 50 1 Worksheets.zip

Future Literacy 50 2 Answer Key.zip
Future Literacy 50 2 Audio.zip
Future Literacy 50 2 PPT.zip
Future Literacy 50 2 Resources.zip
Future Literacy 50 2 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 50 2 Tests.zip
Future Literacy 50 2 Worksheets.zip

Future Literacy 50 3 Answer Key.zip
Future Literacy 50 3 Audio.zip
Future Literacy 50 3 PPT.zip
Future Literacy 50 3 Resources.zip
Future Literacy 50 3 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 50 3 Tests.zip
Future Literacy 50 3 Worksheets.zip

“Future Literacy 80” Level (3 books)

Future Literacy 80 1 Answer Key.zip
Future Literacy 801 Audio.zip
Future Literacy 80 1 PPT.zip
Future Literacy 80 1 Resources.zip
Future Literacy 80 1 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 80 1 Tests.zip
Future Literacy 80 1 Worksheets.zip

Future Literacy 80 2 Answer Key.zip
Future Literacy 80 2 Audio.zip
Future Literacy 80 2 PPT.zip
Future Literacy 80 2 Resources.zip
Future Literacy 80 2 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 80 2 Tests.zip
Future Literacy 80 2 Worksheets.zip

Future Literacy 80 3 Answer Key.zip
Future Literacy 80 3 Audio.zip
Future Literacy 80 3 PPT.zip
Future Literacy 80 3 Resources.zip
Future Literacy 80 3 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 80 3 Tests.zip
Future Literacy 80 3 Worksheets.zip

“Future Literacy 100” Level (3 books)

Future Literacy 100 1 Answer Key.zip
Future Literacy 100 1 Audio.zip
Future Literacy 100 1 Resources.zip
Future Literacy 100 1 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 100 1 Tests.zip
Future Literacy 100 1 Worksheets.zip

Future Literacy 100 2 Answer Key.zip
Future Literacy 100 2 Audio.zip
Future Literacy 100 2 Resources.zip
Future Literacy 100 2 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 100 2 Tests.zip
Future Literacy 100 2 Worksheets.zip

Future Literacy 100 3 Answer Key.zip
Future Literacy 100 3 Audio.zip
Future Literacy 100 3 Resources.zip
Future Literacy 100 3 Student Book Workbook.pdf
Future Literacy 100 3 Tests.zip
Future Literacy 100 3 Worksheets.zip

Future Literacy list

 

Get Future Literacy (Pdf, Resources): $10 for one Level (3 books); $30 for all 4 Levels (12 books)

After payment, please enter your email and the name of the file you want to receive.

  Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

  ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

  ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

  ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

  ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

  Payment by cryptocurrency (USDT)

  Payment with USDT and file receipt (Click here)

  We accept USDT payments through the TRX Tron network (TRC20).

  The wallet address is:

  TRc6y3dADrs3E2VPrUDzv12VkJU7W9vTrP

  The wallet address

  After payment, please enter your email (Gmail) and the name of the file / book you want to receive.

   Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

   ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

   ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

   ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

   ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

    

   ✅ Sample pdf file Future Literacy 30 1 Student Book Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Future Literacy 30 2 Student Book Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Future Literacy 30 3 Student Book Workbook.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Future Literacy 50 1 Student Book Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Future Literacy 50 2 Student Book Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Future Literacy 50 3 Student Book Workbook.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Future Literacy 80 1 Student Book Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Future Literacy 80 2 Student Book Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Future Literacy 80 3 Student Book Workbook.pdf: Click here

   ✅ Sample pdf file Future Literacy 100 1 Student Book Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Future Literacy 100 2 Student Book Workbook.pdf: Click here
   ✅ Sample pdf file Future Literacy 100 3 Student Book Workbook.pdf: Click here
   (Download the document to view it in the highest quality)

    

    Gain access to download all resources on our website, including everything: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... for only 333 USD.

    PayPal $333

    ๏ You will have lifetime, unlimited access.

    ๏ Includes lifetime membership for using iTools online.

    ๏ We still continuously update resources daily.

    ๏ Register today at the best price.

    ๏ Contact us for more details (email: info@ebook-tienganh.com)

    ===============

    Gói tải toàn bộ tài nguyên trọn đời: PDFs, Audio, Video, Software, Presentation Plus, ActiveTeach IWB, Classroom Presentation Tool, iTools... chỉ với 4990k.

    ๏ Bạn có quyền tải file trọn đời, không giới hạn.

    ๏ Bạn được sử dụng iTools online trên website trọn đời.

    ๏ Bạn được quyền tải những sách mới sau này khi chúng tôi post lên website.

    ๏ Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết (email, zalo, messenger, telegram...)

     

    Nhận Future Literacy (all files). Giá: 100k / book; 200k / level (3 books); 600k / all 4 levels (12 books).

    Thanh toán tại đây

    Thanh toán và nhận file (click here)

    Thông tin tài khoản:

    Duong Trung Dinh 
    37499167
    Ngân hàng ACB
    Nội dung chuyển khoản: email của bạn

    QR Pay:

    QR Dinh ACB

    Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy nhập email và tên file, để chúng tôi gửi file cho bạn.

     Attached a screenshot of your payment transaction (jpeg, jpg, png, heic)

     ๏ We will send you an email, which will include a link to download the ebook.

     ๏ You can receive the file immediately after payment or after a few hours.

     ๏ We work from 7am to 11pm UTC + 7, and you will receive the documents during that time.

     ๏ If you have any questions, please contact us via Telegram, WhatsApp or Email.

      

     Download Compass Future Literacy 30 50 80 100 Pdf Resources 2023

      

      

     Giới thiệu Future Literacy

     ✅ Bộ giáo trình: Future Literacy 30 – 50 – 80 – 100
     ✅ Nhà xuất bản: Compass Publishing
     ✅ Cấp độ: Pre A1, A1, A1+
     ✅ Ngôn ngữ: International English
     ✅ Kỹ năng: Reading
     ✅ Dành cho: Adult, Primary
     ✅ Năm xuất bản: 2023

     Future Literacy” của Compass Publishing là một bộ sách đọc toàn diện được thiết kế cho người học tiếng Anh ở các giai đoạn khác nhau về trình độ. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về bộ sách, được phân theo các cấp độ:

     Bộ Future Literacy 30

     Cấp độ: Pre A1

     Sách:

     • Future Literacy 30-1 (ISBN: 978-1-68591-656-5)
     • Future Literacy 30-2 (ISBN: 978-1-68591-657-2)
     • Future Literacy 30-3 (ISBN: 978-1-68591-658-9)

     Đặc điểm: Người mới bắt đầu có thể thưởng thức việc đọc và xây dựng kiến thức học thuật thông qua các đoạn văn thú vị và hấp dẫn. Bộ sách tập trung phát triển vốn từ vựng và kỹ năng đọc biết bằng cách dạy các từ nhìn và từ vựng học thuật liên quan đến từng chủ đề của bài học.

     Future Literacy 30 1 Student Book Workbook

      

     Bộ Future Literacy 50

     Cấp độ: A1

     Sách:

     • Future Literacy 50-1 (ISBN: 978-1-68591-659-6)
     • Future Literacy 50-2 (ISBN: 978-1-68591-660-2)
     • Future Literacy 50-3 (ISBN: 978-1-68591-661-9)

     Đặc điểm: Nhằm mục tiêu đối với những người mới bắt đầu, bộ sách này nhằm mục đích nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng xây dựng câu thông qua các chủ đề phi hư cấu hấp dẫn và hiện đại. Bao gồm một phần “Nâng cấp khả năng đọc”, nơi học sinh cải thiện qua các hoạt động về Từ vựng, Viết, Kiến thức nền và Đọc kỹ thuật số.

     Future Literacy 50 1 Student Book Workbook

      

     Bộ Future Literacy 80

     Cấp độ: A1

     Sách:

     • Future Literacy 80-1 (ISBN: 978-1-68591-662-6)
     • Future Literacy 80-2 (ISBN: 978-1-68591-663-3)
     • Future Literacy 80-3 (ISBN: 978-1-68591-664-0)

     Đặc điểm: Tương tự như bộ 50, bộ này cung cấp học tập có cấu trúc để nâng cao vốn từ vựng và cấu trúc câu, được hỗ trợ bởi các bài tập thực hành và các thành phần về kỹ năng đọc kỹ thuật số.

     Future Literacy 80 1 Student Book Workbook

      

     Bộ Future Literacy 100

     Cấp độ: A1, A1+

     Sách:

     • Future Literacy 100-1 (ISBN: 978-1-68591-665-7)
     • Future Literacy 100-2 (ISBN: 978-1-68591-666-4)
     • Future Literacy 100-3 (ISBN: 978-1-68591-667-1)

     Đặc điểm: Hướng đến cả người mới bắt đầu và người học trung cấp, bộ sách này phát triển thêm vốn từ vựng và cấu trúc câu mạnh mẽ thông qua các chủ đề phi hư cấu hấp dẫn. Nó bao gồm đào tạo đọc biết toàn diện thông qua phần nâng cấp bốn khu vực.

     Mỗi bộ sách trong “Future Literacy” được xây dựng một cách tiến bộ, không chỉ nhằm nâng cao kỹ năng đọc của người học mà còn sâu sắc hơn về sự hiểu biết ngôn ngữ trong cả bối cảnh học thuật và thực tiễn. Các phần nâng cấp có cấu trúc đảm bảo rằng học sinh có thể thực hành và áp dụng những gì họ học trong một khuôn khổ giáo dục toàn diện.

     Future Literacy 100 1 Student Book Workbook

      

     Những ai phù hợp với Future Literacy

     “Bộ sách ‘Future Literacy‘ phù hợp cho nhiều đối tượng học viên, đặc biệt là những người mới bắt đầu hoặc đang tiếp tục hành trình học tiếng Anh của họ. Dưới đây là bản phân tích chi tiết về tính phù hợp của bộ sách này đối với các nhóm học viên khác nhau:

     Người mới bắt đầu: Bộ ‘Future Literacy 30’ ở cấp độ CEFR Pre A1 là lý tưởng cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. Bộ sách này giúp người học xây dựng vốn từ vựng cơ bản và giới thiệu họ với các bài đọc đơn giản.

     Người học cơ bản: Bộ ‘Future Literacy 50′ và ’80’, cả hai ở cấp độ CEFR A1, được thiết kế cho những người học có một số hiểu biết cơ bản về tiếng Anh. Những bộ sách này tập trung vào việc mở rộng vốn từ và xây dựng cấu trúc câu, cùng với việc tăng cường kỹ năng đọc qua nội dung hấp dẫn và có cấu trúc học tập rõ ràng.

     Người học từ cơ bản đến trung cấp: Bộ ‘Future Literacy 100’, tiến tới cấp độ CEFR A1+, phục vụ cho những người học đang chuyển tiếp từ cấp độ người mới bắt đầu sang trung cấp. Bộ sách này cung cấp từ vựng nâng cao hơn và cấu trúc câu phức tạp hơn, cùng với sự tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ một cách thực tiễn và toàn diện.

     Tóm lại, bộ sách phù hợp cho:

     Học sinh trường học: Các em học sinh trường học đang bắt đầu học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai.

     Người lớn: Người lớn mới bắt đầu học tiếng Anh và cần một chương trình giáo dục có cấu trúc để xây dựng các kỹ năng nền tảng.

     Các trường dạy ngôn ngữ: Các cơ sở giáo dục cung cấp đào tạo ngôn ngữ cho các nhóm người học đa dạng, sử dụng các tài liệu học tập có cấu trúc, dựa trên cấp độ.

     ‘Future Literacy’ được thiết kế để phục vụ cho người học ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình học tiếng Anh, cung cấp cho họ các công cụ cần thiết để tiến bộ một cách hiệu quả trong việc tiếp thu ngôn ngữ.”

     Future Literacy 30 2 Student Book Workbook

      

     Những lợi ích khi học Future Literacy

     Bộ sách “Future Literacy” mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho người học tiếng Anh. Dưới đây là một số lợi ích chính:

     Đường học tập có cấu trúc: Bộ sách được cấu trúc rõ ràng theo các cấp độ khác nhau, giúp người học tiến bộ từng bước một một cách thoải mái. Mỗi cấp độ xây dựng trên nền tảng của cấp độ trước, đảm bảo học viên xây dựng kiến thức vững chắc và phát triển dần dần trong kỹ năng ngôn ngữ.

     Phát triển khả năng đọc toàn diện: Bộ sách nhấn mạnh việc phát triển khả năng đọc toàn diện, bao gồm mở rộng vốn từ vựng, cải thiện cấu trúc câu và tích hợp kỹ năng đọc với kỹ năng viết. Phương pháp tiếp cận toàn diện này giúp người học phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách vững chắc.

     Nội dung hấp dẫn: Các sách bao gồm các chủ đề phi hư cấu thú vị và hiện đại giúp giữ cho người học quan tâm và hứng thú. Việc học tập trở nên thú vị và hiệu quả hơn khi học sinh có thể tương tác với nội dung mà họ thấy thú vị và liên quan đến bản thân.

     Ứng dụng thực tiễn: Bằng cách thực hành các mẫu câu từ các bài đọc và khám phá các chủ đề phi hư cấu, người học đạt được kỹ năng ngôn ngữ thực tế có thể sử dụng trong các tình huống hàng ngày. Tính ứng dụng thực tế của nội dung làm tăng trải nghiệm học tập và tính hữu ích của các kỹ năng ngôn ngữ được học.

     Tích hợp kỹ thuật số: Với thành phần như Đọc kỹ thuật số, người học không chỉ tiếp xúc với các kỹ năng đọc truyền thống mà còn với kỹ năng đọc kỹ thuật số. Điều này rất quan trọng trong thời đại số ngày nay, khi khả năng điều hướng các văn bản và tài nguyên kỹ thuật số là rất cần thiết.

     Đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng: Việc bao gồm các lĩnh vực học tập khác nhau như Từ vựng, Viết, Kiến thức nền và Đọc kỹ thuật số đảm bảo rằng các khía cạnh khác nhau của việc học ngôn ngữ được giải quyết, phù hợp với các phong cách học tập và nhu cầu khác nhau của học viên.

     Hỗ trợ giáo viên: Tính có cấu trúc của bộ sách và sự bao gồm các mục tiêu học tập rõ ràng giúp giáo viên dễ dàng lên kế hoạch bài học và theo dõi tiến trình của học sinh. Sự hỗ trợ này có thể nâng cao hiệu quả của việc giảng dạy và học tập trong môi trường lớp học.

     Tóm lại, “Future Literacy” được thiết kế để là một nguồn tài nguyên toàn diện, hấp dẫn và thực tiễn, hỗ trợ cả người học và giáo viên trong quá trình tiếp thu tiếng Anh.

     Future Literacy 50 2 Student Book Workbook

      

     Cách dạy và học Future Literacy hiệu quả

     Để tối đa hóa hiệu quả của bộ sách “Future Literacy” trong việc dạy và học tiếng Anh, giáo viên có thể áp dụng một loạt các chiến lược dạy và học phù hợp với nhu cầu của học sinh. Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả:

     1. Học Tập Tăng Tiến

     • Tiến Trình Có Cấu Trúc: Sử dụng cấu trúc bậc thang của bộ sách để giới thiệu từ từ các khái niệm và từ vựng mới, đảm bảo rằng học sinh xây dựng kiến thức trên những gì đã học trước đó mà không cảm thấy quá tải.

     2. Phiên Đọc Tương Tác

     • Đọc Hướng Dẫn: Thực hiện các phiên đọc hướng dẫn nơi giáo viên đọc cùng học sinh, giúp họ với phát âm và giải thích từ vựng mới hoặc câu khó khi gặp phải.
     • Thảo Luận Hoạt Động: Khuyến khích học sinh thảo luận về nội dung, chia sẻ suy nghĩ và đặt câu hỏi về tài liệu đọc. Điều này thúc đẩy sự hiểu biết và kỹ năng tư duy phản biện.

     3. Bài Tập Xây Dựng Từ Vựng

     • Thẻ Từ: Sử dụng thẻ từ cho các từ vựng mới để củng cố trí nhớ thông qua lặp lại.
     • Sơ Đồ Từ: Yêu cầu học sinh tạo sơ đồ từ liên kết từ mới với các từ đồng nghĩa, trái nghĩa và câu ví dụ, giúp sâu sắc hiểu biết của họ.

     Future Literacy 80 2 Student Book Workbook

     4. Ứng Dụng Thực Tế

     • Vai Diễn: Sử dụng các bài tập đóng vai nơi học sinh có thể thực hành các đoạn hội thoại hoặc tình huống từ sách. Điều này giúp áp dụng từ vựng và ngữ pháp vào một bối cảnh thực tế.
     • Liên Hệ Thực Tế: Khuyến khích học sinh liên hệ các chủ đề và từ vựng trong sách với cuộc sống của chính họ, điều này làm tăng sự tham gia và ứng dụng thực tiễn của các kỹ năng ngôn ngữ.

     5. Tích Hợp Kỹ Năng

     • Nhiệm Vụ Tích Hợp Kỹ Năng: Thiết kế các nhiệm vụ tích hợp đọc, viết, nói và nghe xung quanh nội dung của sách. Ví dụ, sau khi đọc một đoạn, học sinh có thể nghe một đoạn âm thanh liên quan, thảo luận về nó, và sau đó viết tóm tắt.
     • Dự Án Kỹ Thuật Số: Tích hợp các dự án sử dụng công cụ kỹ thuật số, phù hợp với phần Đọc Kỹ Thuật Số của bộ sách. Điều này có thể bao gồm tạo các bài thuyết trình, blog, hoặc câu chuyện kỹ thuật số liên quan đến các chủ đề của sách.

     6. Đánh Giá Học Tập

     • Đánh Giá Định Kỳ: Sử dụng các bài kiểm tra và bài thi ngắn dựa trên nội dung sách để đánh giá thường xuyên tiến trình và xác định các khu vực mà học sinh có thể cần trợ giúp thêm.
     • Đánh Giá Bạn Học: Khuyến khích phản hồi giữa các học sinh về các bài tập viết hoặc nói, tạo một môi trường học tập hợp tác.

     Bằng cách áp dụng những chiến lược này, giáo viên có thể nâng cao đáng kể trải nghiệm học tập cho học sinh sử dụng bộ sách “Future Literacy”, làm cho quá trình học tập vừa hiệu quả vừa thú vị.

     Future Literacy 100 2 Student Book Workbook

      

     15 Bộ Sách Giáo Dục Tiếng Anh Tốt Nhất Dành Cho Mọi Cấp Độ: Lựa Chọn Thay Thế Hoàn Hảo Cho Future Literacy

     Nếu bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho bộ sách “Future Literacy” của Compass Publishing, có nhiều bộ sách học tiếng Anh khác phù hợp với các mục tiêu giáo dục tương tự, dành cho người học ở các cấp độ khác nhau. Dưới đây là một số lựa chọn phổ biến:

     1. Oxford Bookworms Library (Nhà xuất bản Đại học Oxford): Đây là một loạt sách đọc theo cấp độ được biết đến với việc cung cấp nội dung phong phú từ cổ điển đến hiện đại, giúp người học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao phát triển kỹ năng đọc và từ vựng.

     2. Penguin Readers (Nhà xuất bản Pearson Education): Penguin Readers bao gồm các sách giảm tải ngôn ngữ, dành cho người học từ cấp độ sơ cấp đến cao cấp, bao gồm cả văn học kinh điển và đương đại, giúp người học phát triển kỹ năng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa.

     3. Cambridge English Readers (Nhà xuất bản Đại học Cambridge): Loạt sách này cung cấp nhiều sách đọc theo cấp độ với các câu chuyện gốc được thiết kế đặc biệt cho người học tiếng Anh, giúp cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và khả năng hiểu bản văn.

     4. Collins Big Cat (Nhà xuất bản Collins): Collins Big Cat là một chương trình đọc hướng dẫn dành cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi, bao gồm nhiều cấp độ đọc khác nhau, giúp phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu.

     5. Macmillan Readers (Nhà xuất bản Macmillan Education): Đây là một loạt sách đọc theo cấp độ, bao gồm cả tác phẩm cổ điển và hiện đại được chuyển thể, cùng với các câu chuyện gốc, giúp người học nâng cao kỹ năng đọc và ngôn ngữ.

     6. National Geographic Learning Readers (Nhà xuất bản Cengage Learning): Chú trọng vào các chủ đề thế giới, khoa học, các vấn đề xã hội và lịch sử, loạt sách này khuyến khích học tập qua đọc sách với hình ảnh đẹp mắt và nội dung dựa trên sự thật.

     7. Scholastic ELT Readers (Nhà xuất bản Scholastic): Được thiết kế đặc biệt cho người học tiếng Anh, những cuốn sách này bao gồm các phiên bản chuyển thể từ phim ảnh nổi tiếng và các câu chuyện gốc, phân loại theo các cấp độ ngôn ngữ.

     8. Heinle Reading Library (Nhà xuất bản Cengage Learning): Bộ sưu tập này cung cấp một loạt các sách đọc theo cấp độ bao gồm cả văn học và phi văn học, được thiết kế để giúp phát triển kỹ năng đọc và tăng vốn từ vựng học thuật cho học sinh.

     9. Real Reads (Real Reads Ltd): Được thiết kế để giới thiệu người đọc đến với văn học cổ điển, các sách Real Reads được viết lại bằng ngôn ngữ đơn giản, làm cho các tác phẩm kinh điển trở nên dễ tiếp cận hơn cho người học trẻ và người học tiếng Anh. Đây là cách tuyệt vời để giới thiệu các chủ đề phức tạp và từ vựng phong phú trong một hình thức dễ tiếp cận.

     10. Oxford Reading Tree (Nhà xuất bản Đại học Oxford): Chủ yếu dành cho trẻ em, Oxford Reading Tree bao gồm các loạt sách như “Floppy’s Phonics,” “Biff, Chip and Kipper,” và “Traditional Tales.” Các loạt sách này hỗ trợ phát triển phonic, đọc sớm, và kỹ năng ngôn ngữ, thường được sử dụng trong các môi trường giáo dục cho việc đọc hướng dẫn.

     11. Usborne English Readers (Nhà xuất bản Usborne): Usborne English Readers bao gồm các sách có minh họa đẹp mắt cung cấp các phiên bản chuyển thể của các tác phẩm cổ điển và các câu chuyện gốc. Chúng được thiết kế để hỗ trợ người học khám phá ngôn ngữ Anh qua văn học, với các cấp độ phù hợp cho người đọc từ cơ bản đến tự tin hơn.

     12. DK Readers (DK Publishing): DK Readers là chương trình đọc đa cấp được thiết kế để thu hút sự quan tâm của trẻ em trong khi phát triển kỹ năng đọc và kiến thức chung. Với tập trung vào các chủ đề phi hư cấu, DK Readers bao gồm các chủ đề như LEGO, Star Wars và các chủ đề thế giới thực như động vật, lịch sử và cơ thể người.

     13. Pathways Reading and Writing (National Geographic Learning/Cengage Learning): Loạt sách này tập trung vào việc phát triển kỹ năng đọc và viết học thuật. Mỗi cuốn sách bao gồm nội dung hấp dẫn từ National Geographic, hình ảnh và video, giúp học sinh phát triển cả kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phê phán.

     14. Longman Children’s Picture Dictionary (Nhà xuất bản Pearson Education): Được thiết kế để giới thiệu trẻ em vào thế giới ngôn ngữ, bộ từ điển hình ảnh này sử dụng hình ảnh sống động, rực rỡ và câu đơn giản để dạy từ vựng. Đây là công cụ tuyệt vời cho người mới bắt đầu để liên kết từ với hình ảnh, giúp tăng cường ghi nhớ và tiếp thu ngôn ngữ.

     15. Rigby Star (Houghton Mifflin Harcourt): Phổ biến trong các trường học, các sách Rigby Star được phân loại cẩn thận và bao gồm nhiều thể loại. Chúng tập trung vào kỹ năng phonic và kỹ năng đọc, làm cho chúng lý tưởng cho trẻ em và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

     Mỗi bộ sách này cung cấp nội dung có cấu trúc và phân cấp tương tự như “Future Literacy”, phù hợp với các sở thích, mức độ trình độ và môi trường học tập khác nhau, là những nguồn tài liệu tuyệt vời để phát triển từ vựng, khả năng đọc hiểu và kỹ năng ngôn ngữ tổng thể trong một môi trường giáo dục hoặc tự học.

     Join Zalo group để nhận ưu đãi 5% mọi sản phẩm


     This will close in 35 seconds